Despre noi

Anunţ angajare pe proiecte

Data ultimei actualizări : 18.10.2016 | Tipăreşte pagina

Anunţ de angajare 1

ANUNŢ Privind ocuparea postului de Laborant (cod COR 235906) – 3 pozitii, perioadă determinată de 1 an – cu posibilitate prelungire, cu timp partial, pe proiectul Utilizarea modelelor nutrigenomice pentru personalizarea tratamentelor dietetice in obezitate” P_37_684, nr. Contract POC 91/09.09.2016

Derulat în cadrul Centrului de Medicină Genomică, Disciplina Genetică- Facultatea de Medicină - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

 I.  Data, locul şi ora concursului

Interviul va avea loc în data de 03.10.2016, ora 10.00, la sediul Disciplinei de Genetică a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” dinTimişoara, Piata E. Murgu, 2, etaj 2.

II.             

1. Comisia de concurs

Preşedinte:    Prof. Univ. Dr. Maria Puiu

Membru:         Asist. Dr. NicoletaAndreescu

Secretar:         Ec. Sasa Mitrovici- Serviciul RUNOS

III. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 30.09.2016, ora 14.00, la sediul Departamentului de Cercetare si Management al Granturilor (fosta cladire a Facultatii de FARMACIE ) si trebuie sa contina:

 • a)    Cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • b)    curriculum vitae;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

IV. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 2 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • interviul

V. Informaţii privind postul, conform art.17 din Codul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă partiala, durata timpului de lucru fiind de 1- 4 ore/zi,  respectiv maxim 20 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;

VI. Condiţiide ocupare şi responsabilităţile postului:

Condiţii minimale

 • studii medii/superioare in domeniu;
 • constituie avantaj studii în domeniul laborator chimie/biologie
 • constituie avantaj experienta/cunostiinte in cercetarea genomică umană
 • constituie avantaj abilitatea in scrierea si managementul proiectelor de cercetare

Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.

2.  Responsabilităţile postului

2.1. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusive în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

2.2. Sarcinile şi responsabilităţile angajatului în cadrul Proiectului Nutrigen, Centrului de Medicină Genomică:

 • păstrareareactivilor conform normelorînvigoare;
 • aprovizionarea cu reactivişimaterialenecesareactivităţilor de laborator;
 • participa la receptionarea materialelor didactice, reactivi, aparate pe care le inregistreaza in fisele de inventariere;
 • prepararea soluţiilor si reactivilor necesari pentru activitatile din cadrul laboratorului;
 •  deruleaza experimente conform protocoalelor stabilite in cadrul laboratorului sub indrumarea coordonatorului de proiect sau a cadrelor didactice, in funcţie de protocolul stabilit in Centrul de Medicină Genomică;
 • inregistreaza in baza de date a Disciplinei experimentele realizate, rezultatele obtinute si erorile observate;
 • întreţinerea aparaturii şi ustensilelor de laborator;
 • urmareste ca instalatiile anexe ale laboratorului sa fie in stare de functionare;
 • respecta cu strictete normele privind protectia muncii si normele privind prevenirea si stingerea incendiilor;
 • raspunde de eliminarea deşeurilor conform normelor în vigoare;
 • se preocupa de permanenta perfectionare si imbunatatire a pregatirii profesionale.

Contact: P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, cod 300041, România ■■■ Tel/fax: (40)256295157 E-mail: scr-stin@umft.ro; www.umft.ro

Documentul, in varianta printabila, se regaseste in categoria documente utile a acestei pagini

Anunţ de angajare 2

 

ANUNT privind ocuparea a 2 posturi postdoctorand, Responsabil testare genetica si Responsabil testare biochimica si metabolomica (cod COR 221109) in cadrul proiectului „Utilizarea modelelor nutrigenomice pentru personalizarea tratamentelor dietetice in obezitate”

P_37_684, nr. Contract POC 91/09.09.2016

Interviul va avea loc in data de 20.10.2016, ora 11:00, la sediul Universitatii de Medicina si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara, P-ta Ef. Murgu, nr. 2A - disciplina de Genetica (et. 2)

II. Comisia de concurs:

Presedinte:      dr. Mihai Niculescu

Membri:           Prof. Dr. Maria Puiu

                        Asist. Dr. Nicoleta Andreescu

Secretar:          Sasa Mitrovici – sef serviciu RUNOS

III. Criteriile minime de selectie pentru cercetatori postdoctoranzi:

 • să fi obţinut diploma de doctor (sau atestat de echivalare pentru titlurile obţinute în străinătate), emisă de MEN (MECTS) cu cel mult 10 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral;
 • să aibă acceptul unui coordonator din cadrul universităţii, care va asigura supervizarea ştiinţifică; 
 • activitatea ştiinţifică derulată în ultimii 8 ani include minimum: minim 2 lucrări publicate (în reviste ISI ); participarea la minimum 3 conferinţe internaţionale şi 5 naţionale
 • experienta relevanta pentru domeniul de cercetare
 • sa nu fie angajat al UMFVBT

IV.  Dosarul trebuie sa contina:

 • a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată conducerii universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;

Actele prevăzute la punctul IV lit. c) si d)  vor fi prezentate şi în original.

V. Candidaturile se depun pana in data de 19.10.2016, ora 14:00, la sediul Departamentului de Cercetare si Management al Granturilor (fosta cladire a Facultatii de FARMACIE)

Contact: P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, cod 300041, România ■■■ Tel/fax: (40)256295157 E-mail: scr-stin@umft.ro; www.umft.ro

Anunţ de angajare 3

ANUNT privind ocuparea a 6 posturi doctoranzi, 2 Responsabili recrutare adulti, 2 Responsabili recrutare copii, Responsabil recoltare probe biologice, Responsabil testare biochimica si metabolomica (cod COR 221110)  in cadrul proiectului „Utilizarea modelelor nutrigenomice pentru personalizarea tratamentelor dietetice in obezitate” P_37_684, nr. Contract POC 91/09.09.2016

I. Data, locul si ora interviului:

Interviul va avea loc in data de 20.10.2016, ora 12:00, la sediul Universitatii de Medicina si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara, P-ta Ef. Murgu, nr. 2A - disciplina de Genetica (et. 2)

II. Comisia de concurs:

Presedinte:      dr. Mihai Niculescu

Membri:           Prof. Dr. Maria Puiu

                        Nicoleta Andreescu

Secretar:          Sasa Mitrovici – sef serviciu RUNOS

III. Condiţii pentru selectia doctoranzilor:

 • cunostinte relevante pentru domeniul de cercetare clinic, respectiv de laborator
 • activitate anterioara care sa demonstreze interesul pentru cercetare
 • competenţele lingvistice, vizând limbi străine de circulaţie internaţională
 • sa nu fie angajat al UMFVBT

IV.  Dosarul trebuie sa contina:

 • a)    curriculum vitae;
 • b)    cerere de înscriere la concurs adresată conducerii universităţii;
 • c)    copia certificatului de naştere, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;

Actele prevăzute la punctul IV lit. c) si d)  vor fi prezentate şi în original.

V. Candidaturile se depun pana in data de 19.10.2016, ora 14:00, la sediul Departamentului de Cercetare si Management al Granturilor (fosta cladire a Facultatii de FARMACIE )

Contact: P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, cod 300041, România ■■■ Tel/fax: (40)256295157 E-mail: scr-stin@umft.ro; www.umft.ro

Documentul, in varianta printabila, se regaseste in categoria documente utile a acestei pagini.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Anunţ de angajare 1
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 452.48 Kb
Descarca Anunţ de angajare 2 şi 3
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 499.76 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >