Despre noi

Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului

Data ultimei actualizări : 09.05.2017 | Tipăreşte pagina

De la: Uniunea Naţională a Studenţilor din România
Preşedinte: Daniela LUNGU

 

 Stimate Domnule Rector,

 Uniunea Naţională a Studenţilor din România, în calitatea de reprezetant legal al studenţilor din România, fiind prezentă în toate centrele universitare prin asociaţile membre pe care le reprezintă în faţa factorilor de decizie. Prin prezenta adresă dorim să ne acordaţi sprijinul, oferindu-ne informaţiile necesare pentru realizare un studiu asupra implementării şi respectării „Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului” în universitatea pe care dumneavostră o reprezentaţi. Informaţiile solicitate în acestă adresă vor sta la baza redactării raportul  specificat în „ART. 19. Federaţiile naţionale ale organizaţiilor studenţeşti elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în universităţile din sistemul naţional de învăţământ.” din „Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului”.

Pentru elaborarea acestui raport am identificat trei linii de acţiune de unde vom colecta datele, iar acestea sunt următoarle: informaţiile oferite de către dumneavoastră, de către asociaţiile studenţeşti legal constituite la nivelul universităţii şi informaţiile oferite de către studenţi prin intermediul unui chestionar pe care o sa-l regăsiţi mai jos. Informaţiile vor fi prelucrate, iar în raport nu se vor regăsi documentele oferite de către dumneavoastră. Nu intenţionam să realizam un clasament al universităţilor care să aibă la baza respectarea „Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului”, dorim să respectăm ART. 19. din Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului”  şi să venim în sprijinul dumneavoatră şi al studenţilor cu cele mai bune metode în implementarea şi respectarea acestuia.

Pe acestă cale dorim să ne trimiteţi pe adresa de e-mail office@unsr.ro următoarele documente şi informaţii cu privire la:

  • Cazurile existente în care contractul de studii încheiat între student şi universitate în urma admiterii la un program de studii a fost modificat în timpul anului universitar şi cazuri în care studenţii şi-au întrerupt sau şi-au reluat studiile, acest lucru este stipulat în cartă?
  • Asociaţiile studenţeşti sunt recunoscute de către universitate, iar aceasta din urmă oferă accesul în spaţiile aferente pentru organizarea diferitelor activităţi? Acestea au întocmit un raport cu privire la respectarea „Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului”? În acest caz ne dorim să ne transmieţi toate formele de organizare ale studenţilor indiferent de structură: asociaţii, organizaţii, cluburi la nivel de universitate, facultate, etnie, acestea dorim să fie însoţite cu datele de contact. Pentru identificare colaborarii dintre universitate si asociaţiile studenţeşti ne puteţi trimite o adresă, cerere sau orce alt document care să ateste colaborarea dintre universitate şi asociaţiile studenţeşti în orgnizare diferitelor evenimente.
  • Existenţa unor cazuri în care a fost sesizată comisia de etică de către un student sau un student a fost analizat în cadrul acesteia, care a fost rezultatul? Studenţii au acces la consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică, acces la principalele cărţi de specialitate şi publicaţii ştiinţifice; acces la datele referitoare la situaţia şcolară personală? Există unui sistem de aplicare şi monitorizare a respectării prevederilor „Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului”?
  • Prevederile ART. 8. din „Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului”Candidaţii proveniţi din medii dezavantajate socioeconomic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori, pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii.” Dacă au existat cazuri în care candidaţii au putut beneficia de prevederile prezentului articol?
  • Studenţii dumneavoatră se pot înscrie în cadrul programelor de mobilităţi interne şi externe, iar creditele obţinute sunt recunoscute conform legii? Aceştia au acces la suportul de curs gratuit în format fizic sau electronic, şi acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii? Ne dorim să primim şi documente justificative.
  • Rezultatele evaluărilor cadrelor didactice sunt informaţii publice, aşa ca ne dorim să ne puneţi la dispoziţie link-ul care să ne direcţioneze pe site-ul universităţii.
  • Accesul la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente ale instituţie, accesul este liber sau prin internet? Dacă acesul studenţilor este prin internet cum intră în posesia user-ului şi a parolei de acces? Studenţii beneficiază gratuit de servicii de informare şi consiliere academică, profesională, psihologică şi socială, conexe activităţii de învăţământ, acest lucru este stipulat în cartă? Aceştia beneficiază de un „Ghid al studentului” şi de un îndrumător de an/secţie/grupă din rândul cadrelor didactice?
  • Modalitatea prin care îşi pot alege studenţii cursuri opţionale şi/sau facultative şi cum vine universitatea în sprijinul studenţilor pentru a-şi îndeplini numărul total de ore de practică? Dacă da, ne dorim să primim şi documente justificative.
  • Existenţa unui regulement de alegere a studenţior reprezentanţi, unui regulamet de cazare, studenţii beneficiază de reducere la transportul în comun de minim 50%? Dacă da, ne dorim să primim şi documente justificative.
  • Perioada minimă de înscriere la concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare şi mobilităţi, câte tipuri de bursă oferă universitatea, studenţii au acces la imprumuturi oferite de către univresitatea şi dacă există o meotdologie de acordare ale acestor împrumuturi?

Pentru realizarea unui studiu corect şi identificare celor mai comune probleme pe care dumneavostră le întâmpinaţi, ne dorim să ne răspundeţi la toate intrebările de mai sus şi să desiminaţi chestionaul următor www.unsr.ro/chestionar-cod în rândul stundeţilor.

Scopul acestui proiect este de a veni în ajutorul universităţilor pentru a implementa cele mai bune metode de promovare şi de respectare ale „Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului”. Ţinând cont că suntem federaţia cu cei mai mulţi studenţi evaluatori ARACIS, după o analiză facutăm la nivel naţional şi asupra documentelor şi informaţiilor trimise de către dumneavoatră o sa venim cu propuneri pentru îmbunătăţirea călităţii în implementarea şi respetarea „Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului”.

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată şi pentru sprijinul în realizarea acestui proiect, sperăm ca pe viitore să vă fim şi mai mult de folos.

Preşedinte,
Uniunea Naţională a Studenţilor din România
Daniela LUNGU

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >