Despre noi

Înscrierea studenţilor la programele de studii universitare de licenţă, în anul universitar 2015-2016

Data ultimei actualizări : 31.08.2015 | Tipăreşte pagina

Înscrierea studenţilor la programele de studii universitare de licenţă, în anul universitar 2015-2016, indiferent de forma de finanţare

Inscrierea studenţilor[1] se efectuează prin completarea şi semnarea Contractului de studii universitare de licenţă sau Actului adiţional la Contractul de studii universitare de licenţă, după caz, formulare-tip[2] puse la dispoziţia studenţilor de secretariatele facultăţilor.

Neînscrierea în termenul stabilit atrage exmatricularea pentru neînscriere.

 ACTE NECESARE:

 • Studenţii An I
 1. Contractul de studii (formular-tip), completat şi semnat, 2 exemplare
 • Studenţii An II-VI
 1. Actul adiţional la Contractul de studii (formular-tip), completat şi semnat, 2 exemplare;
 2. Adeverinţă medicală[3], vizată de medicul din cadrul Dispensarului UMFVBT;
 3. Contract de practică şi Caracterizarea/Evaluarea activităţii practice a studentului;
 4. Carnetul de student;
 5. Legitimaţia de transport.

 PERIOADA DE ÎNSCRIERE :

Studenţii An I:        

 1. conform programării stabilite de conducerea fiecărei facultăţi, în termen de maximum 30 de zile de la începutul anului universitar, întreorele 12.00-15.00,
 2. personal, la secretariatul facultăţii.

Studenţii An II-VI:    -

 1. conform programării stabilite de conducerea fiecărei facultăţi, în termen de maximum 30 de zile de la începutul anului universitar, întreorele 12.00-15.00,
 2. personal / prin intermediul reprezentanţilor studenţilor.

 

Programul înscrierilor se aduce la cunoştinţa studenţilor, prin afişare la avizierul facultăţii şi pe site.

Neplata de către studenţii înscrişi în anii II-VI a taxei de şcolarizare, după trecerea unui termen de graţie de o lună de la termenul prevăzut pentru plată, atrage exmatricularea pentru neplata taxei.

Taxa de şcolarizare, pentru studenţii români, înscrişi în anii II-VI, se poate achita integral sau în două tranşe egale, în prima lună a fiecărui semestru.

Rector, 
Prof. univ. dr. Marius Raica         

Secretar şef universitate,
Jr. Miriam Cătană • [1] Conform Regulamentului de înscriere şi înmatriculare a studenţilor, aprobat prin Hot. Senatului nr. 4/3433/23.04.2014.
 • [2] Contractul de studii universitare de licenţă şi actul adiţional au fost aprobate prin Hot. Senatului nr. 6/3595/31.03.2015.
 • [3] Pentru studenţii români, adeverinţa se eliberează de medicul de familie, iar pentru studenţii străini, de Dispensarul Universităţii.

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >