Planul strategic al Departamentului de Relaţii Internaţionale

Data ultimei actualizări : 28.07.2016 | Tipăreşte pagina

PLANUL STRATEGIC AL DEPARTAMENTULUI DE RELAŢII INTERNAŢIONALE 2016 – 2020

I. PUNCTE TARI (rezultatul implementării planului strategic de internaţionalizare 2012 – 2016)

 • Am reuşit să atragem un număr crescând de studenţi străini din peste 60 de ţări datorită reputaţiei pe care şi-a câştigat-o universitatea noastră peste hotare, a calităţii actului de învăţământ şi al locaţiei;
 • Faptul că în anul universitar 2015 – 2016 studenţii străini reprezintă aproximativ 35% din totalul studenţilor înscrişi la studii universitare de licenţă oferă tuturor studenţilor noştri posibilitatea de a afla mai multe despre alte ţări, alte culturi, de a-şi lărgi orizontul intercultural şi, implicit, de a-şi dezvolta spiritul de toleranţă şi respect faţă de colegii ale căror standarde culturale diferă total de cele din ţara noastră;
 • A crescut numărul de instituţii partenere cu care am încheiat acorduri bilaterale Erasmus şi, de asemenea, a crescut interesul studenţilor străini pentru participarea la o mobilitate de studiu sau plasament în universitatea noastră;
 • În momentul în care am realizat că, în ciuda faptului că toate anunţurile legate de mobilităţile Erasmus sunt postate pe siteul universităţii şi la avizierele secretariatelor, ele nu sunt cunoscute de studenţi deoarece ei accesează rar siteul oficial al universităţii, am creat un grup pe Facebook „ERASMUS MEDICINE TIMISOARA”, grup adresat atât foştilor, cât şi potenţialilor studenţi Erasmus. Grupul numără în momentul de faţă deja 103 membri, şi reprezintă un for de discuţii şi schimburi de idei între participanţii la program;
 • Universitatea noastră participă şi la schimburi de cadre didactice şi cadre auxiliare iar aceste experienţe internaţionale oferă participanţilor noi perspective şi o mai bună înţelegere a diferitelor culturi;
 • Recent am înfiinţat Biroul Social şi de Consiliere pentru Studenţii Străini, care îşi propune să vină în întâmpinarea diferitelor probleme cu care se confruntă studenţii străini înainte de înscriere şi la sosirea în ţară;

 II.               ASPIRAŢIILE NOASTRE

 • Principalul nostru ţel este acela de a deveni opţiunea prioritară în mintea candidaţilor străini (în comparaţie cu celelalte universităţi de medicină atât din ţară cît şi din străinătate);
 • Acest ţel plasează în centrul strategiei noastre internaţionale creşterea reputaţiei noastre pentru calitate – atât în procesul de predare – învăţare, în cercetare cât şi în transferul de cunoştinţe;
 • Dorim să ne dezvoltăm parteneriatele internaţionale cu cât mai multe universităţi de prestigiu;
 • Creşterea reputaţiei internaţionale a universităţii va duce automat la: atragerea unui număr mai mare de studenţi, crearea de noi oportunităţi pentru parteneriate de cercetare internaţionale şi atragerea de noi fonduri pentru cercetare, atragerea de noi parteneri/asociaţi; în acest sens, considerăm că ar fi benefică o mai mare participare a universităţii la expoziţii şi târguri educaţionale;
 • Sporirea veniturilor proprii atât ca urmare a unui număr crescut de studenţi străini care doresc să studieze la noi, cât şi ca urmare a creşterii taxei de studii;
 • Să oferim tuturor studenţilor noştri din ce în ce mai multe experienţe internaţionale, ceea ce le va fi de folos în construirea unei cariere într-o lume din ce în ce mai interdependentă;
 • Să devenim opţiunea prioritară pentru candidaţi nu este un scop în sine, ci un proces care necesită îmbunătăţiri continue la toate nivelele universităţii, atât pe verticală cât şi pe orizontală;
 • Unul dintre elementele cheie pentru măsurarea succesului universităţii este şi modul în care ne percep alţii pe plan internaţional, ceea ce înseamnă că trebuie să ne concentrăm pe modul în care ne privesc cei cu care cooperăm pe plan extern şi să găsim cele mai bune modalităţi prin care le putem demonstra că suntem o instituţie de calitate.

 III.           REZULTATE CHEIE

Pentru a putea realiza obiectivul nostru de bază, acela de a deveni opţiunea prioritară în ochii candidaţilor străini, va trebui să încercăm să atingem următoarele rezultate:

 • O percepţie largă pe plan internaţional a ceea ce reprezentăm şi ce oferim;
 • Atragerea celor mai buni candidaţi din întreaga lume;
 • Cercetare de renume internaţional care să atragă cercetători de renume mondial care să coopereze cu universitatea noastră;

 IV.           ACŢIUNI CHEIE

 1. Vom oferi în premanenţă informaţii uşor accesibile despre activităţile noastre internaţionale şi despre oferta noastră educaţională; informaţiile vor fi oferite în limbile în care există secţii de predare în universitate.
 2. Vom păstra întotdeauna o transparenţă totală în procesul de admitere/selecţie a candidaţilor străini pentru a promova politica şanselor egale şi a lipsei de discriminare.
 3. Vom continua să oferim sprijin tuturor studenţilor străini (atât celor înscrişi la studii la noi, cât şi celor care participă la mobilităţile Erasmus, pe o perioadă determinată), iar în acest sens Biroul Social şi de Consiliere Studenţi Străini va fi un real câştig.
 4. Vom continua să-i sprijinim pe studenţii români care doresc să câştige experienţă internaţională prin participarea la mobilităţi de studiu/plasament.
 5. Angajaţii departamentului vor trebui în permanenţă să-şi perfecţioneze atât cunoştinţele  lingvistice, cât şi cele privind legislaţia în vigoare.

 V.               CONCLUZII

 • Internaţionalizarea are impact asupra unei game largi de activităţi din universitate, de aici şi complexitatea obiectivelor propuse;
 • Ţelurile/obiectivele propuse nu sunt fixe, ci trebuie să se adapteze  în permanenţă atât la contextul extern, cît şi la cel intern, ambele aflându-se într-o permanentă schimbare;
 • Succesul internaţionalizării depinde de implicarea, competenţa, profesionalismul, energia, bunăvoinţa şi atitudinea deschisă a tuturor angajaţilor universităţii.

Anexele planului strategic se regăsesc în categoria documente utile a acestei pagini!

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >