RECLASIFICAREA STUDENŢILOR

Data ultimei actualizări : 04.10.2018 | Tipăreşte pagina

RECLASIFICAREA STUDENŢILOR  DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA, ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

În conformitate cu Hotărârea Senatului nr. 1/7030/16.06.2016, în cadrul universităţii a fost introdus sistemul de reclasificare anuală a studenţilor în vederea ocupării locurilor finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, în funcţie de media ponderată, care se aplică începând cu anul I, an universitar 2016-2017.

Reclasificarea studenţilor pe locurile de studiu bugetate, se va face în funcţie de media ponderată a anului universitar anterior, în ordine descrescătoare, începând cu studenţii integralişti.

Media ponderată se exprimă prin suma dintre produsele notelor obţinute (N) la disciplinele obligatorii şi creditele aferente materiilor (C), raportată la numărul total de credite ale anului respectiv, cu excepţia disciplinelor Educaţia Fizică şi practica de vară, conform formulei: Mp=∑NnCn/58.

La calcularea mediei ponderate a anului de studiu sunt luate în considerare disciplinele obligatorii şi disciplina opţională aleasă, promovate de student şi numărul lor de credite, după încheierea sesiunii de restanţe sau a sesiunii de reexaminări.

Pentru aplicarea criteriilor şi standardelor de reclasificare, prin integralist se înţelege studentul care a obţinut 60 de credite aferente anului de studiu încheiat, prin promovarea examenelor la disciplinele obligatorii şi disciplina opţională aleasă, conform contractului de studiu.

Examenul/examenele nepromovat/e în anii anteriori afectează statutul de integralist [de exemplu, un student care este integralist al anului II şi ar putea trece la buget conform mediei, dacă în anul I a avut un examen restant va fi reclasificat conform art. 4 alin (1) din Criteriile  şi  standardele  de performanţă pentru reclasificarea anuală a studenţilor din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, aprobate prin H.S. nr. 11/9161/29.06.2017].

La sfârşitul ciclului I (anul III – specializările Medicină şi Medicină Dentară, anul II – specializarea  Farmacie), studentul trebuie să acumuleze toate cele 180 de credite, respectiv 120 de credite.

La secţiunea Documente utile pot fi vizualizate reglementările interne privind reclasificarea studenţilor universităţii, după cum urmează:

  • Criteriile  şi  standardele  de performanţă pentru reclasificarea anuală a studenţilor din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, aprobate prin H.S. nr. 11/9161/29.06.2017;
  • Criteriile  şi  standardele  de performanţă pentru trecerea studenţilor de la învăţământ cu taxă la învăţământ fără taxă, aprobate prin H.S nr. 28.03.2012;
  • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii didactice în cadrul studiilor universitare de licenţă, an universitar 2017-2018, aprobat prin H.S nr. nr. 10/9161/29.06.2017, completat prin H.S. nr. 7/10837/27.07.2017.

Pentru studenţii înmatriculaţi anterior anului universitar 2016-2017 se aplică Criteriile şi standardele  de performanţă pentru trecerea studenţilor de la învăţământ cu taxă la învăţământ fără taxă, aprobate în şedinţa Senatului din 28.03.2012.

 

!!!!ANUNŢ IMPORTANT !!!!!!

Studenţii cu taxă care s-au reclasificat pe locuri finanţate de la bugetul de stat, anul II, an universitar 2017-2018  au următoarele obligaţii:

  • să depună, în original, diploma de bacalaureat la secretariatul facultăţii, până cel târziu în ultima zi stabilită pentru înscrierea în anul universitar 2017-2018, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la începerea anului universitar, sub sancţiunea pierderii locului finanţat de la bugetul de stat, obţinut prin reclasificare.
  • Să completeze o declaraţie pe proprie răspundere (a se vedea ataşamentul din Documente utile) din care să reiasă că nu au beneficiat de finanţare de la bugetul de stat, integral, pentru programe de studii universitare de licenţă finalizate/nefinalizate cu examen de licenţă şi nu sunt înmatriculaţi la o altă facultate, în cadrul ciclului de licenţă, pe locuri finanţate de la bugetul de stat.

Eventualele contestaţii cu privire la reclasificarea anuală a studenţilor acestuia se vor depune în termen de 48 de la după afişarea acestora (18.09 -19.09.2017), la Registratura universităţii, camera 1, orele 08.00-14.00.

Rezolvarea contestaţiilor este, în exclusivitate, de competenţa decanatului facultăţii.

După rezolvarea eventualelor contestaţii, se vor întocmi şi afişa listele cu reclasificarea studenţilor care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Medicină

Descarca LISTA cu studenţii reclasificaţi la buget - BFKT (final)
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 1.44 Mb

Medicină Dentară

Farmacie

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >