RECOTHER

Data ultimei actualizări : 29.01.2019 | Tipăreşte pagina

Titlul proiectului: Tehnici instrumentale hifenate şi complementare de analiză, control şi recuperare a compuşilor bioactivi utilizaţi în terapii hormonale

Project title: Hyphenated and complementary instrumental techniques for analysis, control and recovery of bioactive compounds used in hormone therapies

Cod proiect (Project code): PN-III-P1-1.1-TE-2016-1165

Contract: TE 125 din 10/10/2018

Acronim: RECOTHER

Instituţie participantă: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”

Echipa proiectului (Project team):

  • Director proiect: Conf. Univ. Dr. Ionuţ-Valentin LEDEŢI, Dr. Habil.
  • Membru-Cercetător postdoctoral: Prof. Univ. Dr. Adriana-Violeta LEDEŢI
  • Membru-Doctorand: Asist. Univ. Drd. Denisa-Laura CÎRCIOBAN
  • Membru-Cercetător postdoctoral: Vacant
  • Membru-Cercetător postdoctoral: Vacant

Rezumatul proiectului

Propunerea de proiect RECOTHER a fost dezvoltată ca o abordare multi- şi interdisciplinară, combinând tehnicile de analiză instrumentală cu ştiinţele farmaceutice şi problemele de mediu legate de prezenta hormonilor in ecosistem. Prin fazele şi obiectivele propuse, este urmărită o analiză completă a substanţelor active utilizate în terapia hormonală de substituţie şi în terapia antagoniştilor hormonali, din faza iniţială (design) până în faza finală (expirare şi recuperare). Aceste obiective urmăresc utilizarea metodelor de analiză termice şi instrumentale, urmate de dezvoltarea unor formule de preformulare solide şi semi-solide a substanţelor active selectate cu diverşi excipienţi farmaceutici. Studiul comportării comparative a substanţei active vs. formulări farmaceutice comerciale prin tehnică in vitro în suc gastric artificial va furniza informaţii despre stabilitatea în soluţie. Studiile privind recuperarea şi degradarea unor substanţe active utilizate în terapiile hormonale din forme farmaceutice expirate vor fi realizate în ultima fază a acestui proiect.

Project abstract

The project proposal RECOTHER was developed as a multi- and interdisciplinary approach, combining instrumental chemical analysis, with pharmaceutical science and environmental concerns regarding the presence of hormones in the ecosystem. By the presented Phases and Objectives, a complete analysis of drugs used in hormone replacement therapy and hormone antagonist therapy from “birth” (i.e. design) to “death” (i.e. disposal) is provided. These devoted analyses include solid-state characterization of targeted APIs vs. commercialized pharmaceutical forms by employment of both thermal and non-thermal techniques, followed by development of solid and semi-solid preformulations of selected APIs with pharmaceutical excipients (PEX). The comparative behaviour of APIs vs. commercial drugs in vitro in gastric simulation will provide information over the stability in solution. Studies regarding the recovery and degradation of APIs used in hormone therapy from expired pharmaceutical forms will be carried out in the last Phase of the project.

Obiectiv general

Obiectivul acestui proiect îl reprezintă screening-ul fizico-chimic complex al unor compuşi de interes farmaceutic utilizaţi în terapia hormonală de substituţie şi în terapia antagoniştilor hormonali, atât în ceea ce priveşte caracterizarea acestor compuşi prin tehnici de analiză instrumentale, în vederea preformulării acestor compuşi în noi forme farmaceutice solide şi/sau semi-solide cu diverşi excipienţi farmaceutici. De asemenea, se va urmări comparativ comportarea unor substanţe active vs. formulări farmaceutice comerciale prin tehnică in vitro în suc gastric artificial, lucru care va furniza informaţii despre stabilitatea în soluţie. Studiile privind recuperarea şi degradarea unor substanţe active utilizate în terapiile hormonale din forme farmaceutice expirate vor fi realizate în ultima fază a acestui proiect.

General objective

The objective of this project is the complex physico-chemical screening of some compounds of pharmaceutical interest used in hormone replacement therapy and in the therapy of hormone antagonists, both in characterizing these compounds by instrumental analysis techniques in order to preformulate these compounds into new solid and / or semi-solid pharmaceutical forms with various pharmaceutical excipients. Also, the behavior of active substances vs. commercial pharmaceutical formulations by in vitro technique in artificial gastric juice, which will provide information on solution stability will be studied. Studies on the recovery and degradation of some active substances used in hormone therapies in expired pharmaceutical forms will be carried out in the final phase of this project.

Rezultate estimate

Impactul proiectului în domeniul ştiinţific constă în publicarea de date valoroase privind stabilitatea substanţelor active selectate precum şi a formulărilor finale. Studiile de compatibilitate vor dezvălui informaţii importante asupra excipienţilor care nu induc degradarea substanţelor active, iar rezultatele pot fi folosite de către companiile farmaceutice ca puncte de pornire în studierea unor noi formulări solide/semisolide cu termen de valabilitate prelungit. Acest ultim detaliu poate duce la o diminuare a preţului de cost pentru tratament, facându-l accesibil unui segment mai mare de pacienţi. Rezultatele sunt, de asemenea, coroborate cu aspectele sociale şi culturale, contribuind la o creştere a standardului de viaţă pentru segmentul de populaţie afectat de aceste boli. Un alt efect cultural şi social important îl reprezintă studiul terapiei hormonale pentru persoanele transgender, prin rezultatele publicate şi diseminarea lor la scară naţională poate duce la o îmbunătăţire a acceptării acestei situaţii în România, în premisa în care acest subiect este încă considerat tabu.

Ca impact asupra resurselor umane, se vor dezvolta noi specialişti în domeniul caracterizării medicaţiei utilizate în terapiile hormonale, dar şi consolidarea grupului de cercetare prin implicarea activă a cercetătorilor tineri, care vor dobândi abilităţi teoretice şi practice, care să le permită să dezvolte noi cercetări în domeniul produselor farmaceutice.

Estimated results

The impact of the project in the scientific field consists in the publication of valuable data on the stability of the selected active substances as well as the final formulation. Compatibility studies will reveal important information on excipients that do not induce the degradation of active substances, and the results can be used by pharmaceutical companies as starting points in studying new solid / semisolid formulations with prolonged shelf-life. This last detail can lead to a reduction in the cost of treatment, making it accessible to a larger segment of patients. The results are also corroborated with social and cultural aspects, contributing to an increase in the standard of living for the segment affected by these diseases. Another important cultural and social effect is the study of hormonal therapy for transgender people through published results and their dissemination at national level may lead to an improvement of the acceptance of this situation in Romania, on the premise that this subject is still considered taboo.

As an impact on human resources, new specialists will develop in the field of hormonal characterization used in hormonal therapies, as well as strengthening the research group through the active involvement of young researchers who will acquire theoretical and practical skills to enable them to develop new research in pharmaceutical products.

Perioada desfăşurării proiectului: 10/10/2018 – 09/10/2020  (24 luni)

Project time frame: 10/10/2018 – 09/10/2020  (24 months)

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Obiectivele majore ale proiectului
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 96.63 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >