Rezidenţiat 2015

Data ultimei actualizări : 20.11.2015 | Tipăreşte pagina

Site oficial al concursurilor nationale de rezidentiat este rezidentiat.ms.ro.

Repartitie

Alegerea locurilor, a posturilor şi a centrelor de pregătire pentru candidaţii care au obţinut punctaje de promovare, conform prevederilor  metodologiei de concurs, va avea loc în ziua de duminică, 22 noiembrie 2015, în intervalul orar 9,00-21,00, la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara – clădirea Medicină II – Amfiteatrul I, spl. Tudor Vladimirescu, nr. 14, Timişoara, urmând ca eventualele locuri rămase disponibile la finalul zilei să fie distribuite a doua zi, luni 23 noiembrie 2015.

Alegerea locurilor, a posturilor şi a centrelor de pregătire se va face, pe domenii, în următoarea ordine: Farmacie, Medicină Dentară, Medicină.

La alegerea locului/postului, candidaţii se vor legitima cu un act de identitate în termen de valabilitate (C .I./B.I./paşaport). Cei care nu pot fi prezenţi, pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.

Candidaţii  sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi în data, ora şi locul fixate pentru alegerea locurilor/posturilor în specialitate, pierd drepturile conferite de concurs.

Candidaţii sau împuterniciţii acestora, care au ales loc/post în specialitate, vor primi o adeverinţa-tip şi vor semna pentru opţiunea lor într-un tabel.

Candidaţii medici specialişti sau primari care aleg loc sau post în urma promovării concursului de rezidenţiat, vor semna concomitent şi angajamentul de plată cu privire la cuantumul taxei de pregătire pentru cea de a doua specialitate.

Angajamentul de plată va fi transmis ulterior Ministerului Sănătăţii (str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1 Bucureşti), însoţit de o copie a actului de identitate, în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, după caz.

Prezentarea la nivelul direcţiilor de sănătate publică din centrele universitare alese, respectiv la unitatea sanitară care a scos postul la concurs, pentru încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată/nedeterminată, se va face în perioada 3 decembrie-15 decembrie 2015.

Candidaţii se vor prezenta pentru încheierea formelor de încadrare, cu adeverinţa eliberată de Comisia locală de Rezidenţiat, în care este precizată specialitatea pentru care a optat candidatul şi centrul universitar ales.

Contractul individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată, după caz, se va încheia începând cu data de 01 ianuarie 2016, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu completările şi modificările ulterioare, inclusiv ale Deciziei nr. 5/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Stagiul de pregătire în specialitate începe la data de 01 ianuarie 2016.

Repartiţia rezidenţilor pe clinici de îndrumare şi coordonatori de rezidenţiat se va face la nivelul Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare alese, în ziua de 15, respectiv 16 decembrie 2015, în intervalul orar 10,00-16,00, cu excepţia centrului universitar Bucureşti pentru care această repartiţie se va face în zilele de 15, 16, 17, şi 18 decembrie 2015, conform programărilor.

Repartiţia pe clinici se va face pe baza unui act de identitate în termen de valabilitate (împuterniciţii vor prezenta şi împuternicirea notarială) şi a adeverinţei eliberate de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contract individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată.

Rector,
Prof. univ. dr. Marius Raica                                                        

Preşedinte Comisie locală rezidenţiat,
Prof. univ. dr. Eugen Boia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clasificare finală

Publicăm in categoria documente utile a acestei pagini clasificarea finală pentru domeniile Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adeverinte pentru ŞOMAJ

Pentru rezidentii care au sustinut si au promovat examenul de rezidentiat sesiunea noiembrie 2015, se vor elibera adeverinte pentru ŞOMAJ după comunicarea rezultatelor definitive. Adeverinţele se vor elibera de către PRORECTORATUL DE STUDII POSTUNIVERSITARE ŞI REZIDENŢIAT din cadrul U.M.F. "Victor Babeş" Timişoara, la d-na Ioana Mazăre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contestaţii

Publicăm in categoria documente utile a acestei pagini procesul-verbal al contestaţiilor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunsurile corecte

Publicăm in categoria documente utile a acestei pagini răspunsurile corecte pentru cele trei specializări.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punctajele maxime pe specialităţi

  • Medicina Generala: 936
  • Medicina Dentara: 849
  • Farmacie: 800

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

Eventualele contestaţii privind răspunsurile corecte se depun la Registratura UMF “Victor Babeş” din Timişoara, cam. 1,luni, 16 noiembrie 2015, între orele 08.00-14.15, în termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor în sălile de concurs.

Comisia de Rezidenţiat analizează şi comunică răspunsurile corecte rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin publicarea pe pagina de internet www.umft.ro şi prin afişarea la sediul Comisiei de Rezidenţiat şi constituie răspuns la contestaţiile primite.

Presedinte comisie rezidentiat,
Prof. Dr. Boia Eugen

Publicăm in categoria documente utile a acestei pagini informaţii cu privire la depunerea şi rezolvarea contestaţiilor!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repartiţia pe săli a candidaţilor

Publicăm in categoria documente utile a acestei pagini listele cu repartiţia pe săli a candidaţilor înscrişi la concurs.

Domeniile Sala Adresa
Medicină Amfiteatru Biochimie Demisol Clădirea Medicină 1
P-ţa Eftimie Murgu nr. 2
Biblioteca studenti nr. 120
Amfiteatru Histologie nr. 226
Sala Curs nr. 241
Sala Curs nr. 305
Sala Curs nr. 320
Sala Curs Niculescu, et. 4
Amfiteatru Farmacie, parter

Facultatea de Farmacie
P-ţa Eftimie Murgu nr. 3

Amfiteatru Farmacie, etaj 1
Amfiteatru 1, Medicină 2 Clădirea Medicină 2
Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 14 A
Medicină Dentară Amfiteatrul 2, Medicină 2
Amfiteatrul 3, Medicină 2
Farmacie Sala Curs 348 Clădirea Medicină 1
P-ţa Eftimie Murgu nr. 2

*Pentru localizare click aici!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listele candidaţilor înscrişi

Publicăm in categoria documente utile a acestei pagini listele cu candidaţii înscrişi la concursul de rezidenţiat, sesiunea 15 noiembrie 2015.

Candidaţii sunt rugaţi să verifice dacă sunt corecte: NUMELE, DOMENIUL şi CENTRUL UNIVERSITAR în care concurează. În cazul în care apar greşeli se vor adresa la DSP-ul la care s-au înscris.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numărul de candidaţi înscrişi la concurs

Total inscrisi Timisoara: 694
  • Medicina: 523
  • Medicina dentara: 140
  • Farmacie: 31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista posturilor si locurilor scoase la concurs

Punem la dispozitia celor interesati listele cu locurile si posturile scoase la concursul de rezidentiat, sesiunea 15 noiembrie 2015.

* - NOTA: pentru posturile specialitatea medicină de familie - SIBIU - SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN SIBIU, cu pregatire în centrul universitar SIBIU, concursul se susţine în centrul universitar Tg.Mureş.
 
Lista posturilor si locurilor scoase la concurs valabile pentru acest concurs se regasesc in categoria documente utile a acestei pagini!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia de desfasurare a concursului

Metodologia completa se regaseste in categoria documente utile a acestei pagini!

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicatie de concurs

Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 15 noiembrie 2015.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematica şi bibliografia

Punem la dispozitia celor interesaţi tematica şi bibliografia pentru concursul de rezidenţiat, sesiunea 15 noiembrie 2015.
Tematica şi bibliografia valabile pentru acest concurs se regasesc in categoria documente utile a acestei pagini!

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Informaţii Centrul universitar Timişoara

Descarca Clasificare finală - Domeniul Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 113.02 Kb
Descarca Clasificare finală - Domeniul Medicină Dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 74.57 Kb
Descarca Clasificare finală - Domeniul Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 59.7 Kb
Descarca Proces-verbal contestaţii
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 265 Kb
Descarca Răspunsurile corecte - Medicină: A
 
Tip fişier : JPG | Dimensiune : 322.48 Kb
Descarca Răspunsurile corecte - Medicină: B
 
Tip fişier : JPG | Dimensiune : 322.39 Kb
Descarca Răspunsurile corecte - Medicină: C
 
Tip fişier : JPG | Dimensiune : 322.81 Kb
Descarca Răspunsurile corecte - Medicină: D
 
Tip fişier : JPG | Dimensiune : 322.58 Kb
Descarca Răspunsurile corecte - Medicină dentară: A
 
Tip fişier : JPG | Dimensiune : 342.14 Kb
Descarca Răspunsurile corecte - Medicină dentară: B
 
Tip fişier : JPG | Dimensiune : 342.16 Kb
Descarca Răspunsurile corecte - Medicină dentară: C
 
Tip fişier : JPG | Dimensiune : 342.05 Kb
Descarca Răspunsurile corecte - Medicină dentară: D
 
Tip fişier : JPG | Dimensiune : 342.27 Kb
Descarca Răspunsurile corecte - Farmacie: A
 
Tip fişier : JPG | Dimensiune : 340.84 Kb
Descarca Răspunsurile corecte - Farmacie: B
 
Tip fişier : JPG | Dimensiune : 341.22 Kb
Descarca Răspunsurile corecte - Farmacie: C
 
Tip fişier : JPG | Dimensiune : 341.03 Kb
Descarca Răspunsurile corecte - Farmacie: D
 
Tip fişier : JPG | Dimensiune : 340.75 Kb
Descarca Grup de lucru
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 677.3 Kb
Descarca Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
 
Tip fişier : TIF | Dimensiune : 1.3 Mb
Descarca Repartiţia pe săli - Medicină
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 640.9 Kb
Descarca Repartiţia pe săli - Medicină dentară
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 289.98 Kb
Descarca Repartiţia pe săli - Farmacie
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 216.21 Kb

Reglementări naţionale

Descarca Lista locurilor şi posturilor scoase la concurs
 
Tip fişier : RAR | Dimensiune : 198.09 Kb
Descarca Tematica şi bibliografia
 
Tip fişier : RAR | Dimensiune : 398.85 Kb
Descarca Publicaţie de concurs
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 150.57 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >