Despre noi

Secretariatul general universitate

Data ultimei actualizări : 20.04.2016 | Tipăreşte pagina

Secretar-şef universitate

jr. Miriam Cătană
Tel.: 0256 204117, 0256 204250, int. 411
E-mail: secretarsef@umft.ro

Atribuţiile secretarului şef al universităţii:

  • Păstrează sigiliul universităţii.
  • Coordonează activitatea de secretariat din universitate (secretariatele Facultăţilor, Departamentului Masterat, Şcolii Doctorale, Relaţii internaţionale);
  • Urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere şi examenelor de finalizare a studiilor, precum şi asigurarea materialelor necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestor examene;
  • Asigură secretariatul Senatului universitar şi al Consiliului de Administraţie;
  • Coordonează activitatea de păstrare, evidenţă şi eliberare a actelor de studii (diplome, certificate, atestate, situatii şcolare, foi matricole, suplimente la diplomă etc.);
  • Verifică şi contrasemnează pentru conformitate actele de studii trimise în mod oficial în străinătate.
  • Coordonează activitatea Registraturii.
  • Coordonează activitatea Arhivei.
  • Coordonează din punct de vedere administrativ activitatea Imprimeriei universităţii.

Secretar-şef universitate adjunct

jr. Larisa Geamănu
Tel.: 0256 204117, 0256 204250, int. 411

Şef de Cabinet şi Protocol Rectorat

Ioana Mayr
Tel.: 0256 293389
E-mail: rectorat@umft.ro

Secretariat Facultatea de Medicină

Telefon: 0256 220484
E-mail: decanat.mg@umft.ro

Secretar-şef facultate
ing. Dorina Ienea
0256 220484, 0256 204250, int. 1459
Secretar anul I Medicină
Felicia Ciobagiu
0256 204250, int. 1459
Secretar anul II Medicină
Ramona Davidaş
0256 204250, int. 1417
Secretar anul III Medicină
Anca Pavel
0256 204250, int. 1414
Secretar anul IV Medicină
Dorina Ienea
0256 220484, 0256 204250, int. 1459
Secretar anul V Medicină
Alina Mitică
0256 204250, int. 1459
Secretar anul VI Medicină
Angela Şuta
0256 204250, int. 1414
Secretar Specializările Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Laborator clinic, Nutriţie şi Dietetică
Lavinia Ştefănescu
0256 220484, 0256 204250, int. 1459
Secretar Specializările Asistenţă Medicală Generală, Radiologie şi Imagistică medicală, Moaşe
Cristina Bularda
0256 204250, int. 1414

Secretariat Facultatea de Medicină Dentară

Telefon : 0256 220480
E-mail : stoma@umft.com
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara
P-ta Eftimie Murgu, Nr. 2A, cod.300041, Timişoara, Romania

SECRETAR ŞEF FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
dr. Daniela Aurora Tănase
0256-220480 stoma@umft.ro
SECRETAR 
Specializările: TEHNICĂ DENTARĂ, ASISTENŢĂ DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ
Maria-Manuela Crîsta
0256-220480 tehdent@umft.ro
SECRETAR
Secţia Engleză Medicină Dentară
Nadia Georgeta Marsilia Togeroni
0256-220480 nadia.togeroni@umft.ro

Secretariat Facultatea de Farmacie

Telefon : 0256 494604, 0256 204250, int. 1482

Secretar Specializarea Farmacie (în limba română şi în limba franceză)
Eleonora Achim
0256 494604, 0256 204250, int. 1482
Secretar Specializarea Asistenţă de Farmacie şi Farmacie Franceză
Adrian Topciov
0256 494604, 0256 204250, int. 1482
Secretar
Adelina Ştefan
 0256 494604, 0256 204250, int. 1482

Secretariat Departament Masterat

Alina Hoancă
Telefon : 0256 204250, int. 1423
E-mail : masterat@umft.ro

Secretariat Şcoala Doctorală

Ramona Magheţ
Telefon : 0256 204250, int. 1422
E-mail : doctorat@umft.ro

Secretariat Cursuri Postuniversitare

Ioana Mazăre
Telefon : 0256 204250, int. 1454
E-mail : cursuripostuniv@umft.ro

Secretariat Relaţii Internaţionale

Şef serviciu
Agnes Balint
0256 220482,
0256 204250,
int. 1424
relint@umft.ro
Secretar specializare, vize, permise de şedere
Mariana Sbârnă
0256 204250,
int. 1474
specializare_straini@umft.ro
Secretar acte studii
Cristina Irimia
0256 204250,
int. 1428
international@umft.ro

Birou Acte de studii

jr. Diana Voinea
Telefon : 0256 204250, int. 1456
E-mail : actestudii@umft.ro

Registratura universităţii

Andreiuţa Jurjescu
Lia Şanta

Telefon : 0256 204250, int. 1480
Program cu publicul : Luni – Vineri, între orele 8.00-9.00 şi 12.00-15.00

Arhiva universităţii

Nicoleta Ciclovan – arhivar
Telefon : 0256 204250
Program cu publicul : 12.00-15.00

Imprimeria

Sârbobran Stanoiev
E-mail : ssarbobran@yahoo.com
Cristina Stanoiev
E-mail : stanoiev@yahoo.com
Srbobranca Daţin
Aneta Iacob

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >