Despre noi

Secretariatul general universitate

Data ultimei actualizări : 11.12.2017 | Tipăreşte pagina

Secretar-şef universitate

jr. Miriam Cătană
Tel.: 0256 204117, 0256 204250, int. 411
E-mail: secretarsef@umft.ro

Atribuţiile secretarului şef al universităţii:

  • Păstrează sigiliul universităţii.
  • Coordonează activitatea de secretariat din universitate (secretariatele Facultăţilor, Departamentului Masterat, Şcolii Doctorale, Relaţii internaţionale);
  • Urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere şi examenelor de finalizare a studiilor, precum şi asigurarea materialelor necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestor examene;
  • Asigură secretariatul Senatului universitar şi al Consiliului de Administraţie;
  • Coordonează activitatea de păstrare, evidenţă şi eliberare a actelor de studii (diplome, certificate, atestate, situatii şcolare, foi matricole, suplimente la diplomă etc.);
  • Verifică şi contrasemnează pentru conformitate actele de studii trimise în mod oficial în străinătate.
  • Coordonează activitatea Registraturii.
  • Coordonează activitatea Arhivei.
  • Coordonează din punct de vedere administrativ activitatea Imprimeriei universităţii.

Secretar-şef universitate adjunct

jr. Larisa Geamănu
Tel.: 0256 204117, 0256 204250, int. 411

Şef de Cabinet şi Protocol Rectorat

Ioana Mayr
Tel.: 0256 293389
E-mail: rectorat@umft.ro

Secretariat Facultatea de Medicină

Telefon: 0256 220484
E-mail: decanat.mg@umft.ro

Secretariat Facultatea de Medicină Dentară

Telefon : 0256 220480
E-mail : stoma@umft.com
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara
P-ta Eftimie Murgu, Nr. 2A, cod.300041, Timişoara, Romania

Secretariat Facultatea de Farmacie

Telefon : 0256 494604, 0256 204250, int. 1482

Secretariat Departament Masterat

Alina Hoancă
Telefon : 0256 204250, int. 1423
E-mail : masterat@umft.ro

Secretariat Şcoala Doctorală

Ramona Magheţ
Telefon : 0256 204250, int. 1422
E-mail : doctorat@umft.ro

Secretariat Cursuri Postuniversitare

Ioana Mazăre
Telefon : 0256 204250, int. 1454
E-mail : cursuripostuniv@umft.ro

Secretariat Relaţii Internaţionale

Şef serviciu
Agnes Balint
0256 220482,
0256 204250,
int. 1424
relint@umft.ro
Secretar specializare, vize, permise de şedere
Mariana Sbârnă
0256 204250,
int. 1474
specializare_straini@umft.ro
Secretar acte studii
Cristina Irimia
0256 204250,
int. 1428
international@umft.ro

Birou Acte de studii

jr. Diana Voinea
Telefon : 0256 204250, int. 1456
E-mail : actestudii@umft.ro

Registratura universităţii

Andreiuţa Jurjescu
Lia Şanta

Telefon : 0256 204250, int. 1480
Program cu publicul : Luni – Vineri, între orele 8.00-9.00 şi 12.00-15.00

Arhiva universităţii

Nicoleta Ciclovan – arhivar
Telefon : 0256 204250
Program cu publicul : 12.00-15.00

Imprimeria

Sârbobran Stanoiev
E-mail : ssarbobran@yahoo.com
Cristina Stanoiev
E-mail : stanoiev@yahoo.com
Srbobranca Daţin
Aneta Iacob

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >