Despre noi

Senatul universităţii

Data ultimei actualizări : 06.12.2019 | Tipăreşte pagina

Preşedintele Senatului

Prof. univ. dr. Octavian Marius Cretu
tavicretu@yahoo.com

Atribuţiile preşedintelui senatului universitar sunt următoarele:

 • a) convoacă şi conduce şedinţele Senatului;
 • b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor;
 • c) reprezintă Senatul în raporturile cu Rectorul şi cu Consiliul de Administraţie;
 • d) participă la şedinţele Consiliului de Administraţie în calitate de invitat, la invitaţia Rectorului, în funcţie de tematicile şedinţei;
 • e) reprezintă Senatul universitar în raporturile sale cu alte entităţi academice şi ale societăţii civile;
 • f) coordonează activitatea Secretariatului Senatului privind pregătirea sedinţelor Senatului, întocmirea proceselor-verbale de şedinţă, arhivarea documentelor şi comunicarea hotărârilor Senatului către comunitatea universitară;
 • g) coordonează activitatea Comisiilor Senatului;

Senatul UMFVBT reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii.

Atribuţiile senatului universitar în domeniul conduceriiUniversităţii sunt următoarele:

 • a) garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
 • b) elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta Universităţii, în concordanţă strictă cu legislaţia în vigoare, cu votul a  2/3 din membrii Senatului;
 • c) reprezintă organul de conducere colectiv ale instituţiilor componente ale IOSUD  şi avizează înfiinţarea şcolilor doctorale, la propunerea Rectorului;
 • d) aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la propunerea Rectorului;
 • e) aprobă, la propunerea Rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, organizarea şi funcţionarea Universităţii, cu votul a  2/3 din membrii Senatului;
 • f) aprobă, cu votul a  2/3 din membrii Senatului, înfiinţarea, organizarea sau desfiinţarea facultăţilor din structura universităţii ;
 • g) aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea Universităţii;
 • h) elaborează metodologia de alegere a decanilor şi validează Decanii facultăţilor;
 • i) încheie contractul de management cu Rectorul;
 • j) validează concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de administraţie care se scot la concurs;
 • k) validează concursul pentru postul de director general administrativ al universităţii;
 • l) avizează structura şi componenţa Comisiei de etică a universităţii, propusă de Consiliul de Administraţie;
 • m) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie universitară;
 • n) aprobă înfiinţarea de fundaţii sau asociaţii, cu respectarea prevederilor legii;
 • o) aprobă acorduri interinstituţionale;
 • p) decide asupra stabilirii şi folosirii unor însemne şi simboluri proprii Universităţii;
 • r) dispune reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor sau a institutelor neperformante, la propunerea Rectorului, pe baza evaluării interne, în condiţiile legii, fără a prejudicia studenţii;
 • s) validează raportul rectorului, în baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate.
 • ş) alte atribuţii, conform legii şi Cartei universitare.

Consiliul Senatului

 • Conf. univ. dr. Adalbert Schiller
 • Prof. univ. dr. Lucian Petrescu
 • Prof.univ.dr. Jenel Marian Pătraşcu

PREŞEDINŢII COMISIILOR PERMANENTE (DE SPECIALITATE) ALE SENATULUI

 • Prof. univ. dr. Simona Ruxanda Drăgan  - preşedinte al Comisiei pentru studii universitare şi studii postuniversitare   
 • Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan - preşedinte al Comisiei de evaluare a performanţelor cadrelor didactice şi cercetării  ştiinţifice
 • Conf. univ. dr. Octavian Mazilu - preşedinte al Comisiei pentru probleme social administrative şi studenţeşti
 • Conf. univ. dr. Marius Octavian Pricop – preşedinte al Comisiei pentru dezvoltare academică
 • Prof. univ. dr. Radu Prejbeanu - preşedinte al Comisiei de evaluare a managementului universitar
 • Prof. univ. dr. Marius Craina – preşedinte al Comisiei de etică şi deontologie profesională a Senatului
 • Prof.univ.dr. Danina Mirela Munteanpreşedinte al Comisiei pentru revizuirea regulamentelor şi a Cartei universitare   
 • Prof. univ. dr. Codruţa Marinela Şoica – preşedinte al Comisiei pentru imagine, relaţii internaţionale şi parteneriat academic

Membrii Senatului

 

NR. CRT. DEPARTAMENTUL/FACULTATEA NUME ŞI PRENUME
1. ANATOMIE ŞI EMBRIOLOGIE   Prof.univ.dr. Petru Matusz  
2.               Prof. univ. dr. Bolintineanu Sorin Lucian
3.        II. MORFOLOGIE MICROSCOPICA  Prof. dr. DEMA ALIS-LILIANA-CARMEN
4.        Prof.univ.dr. Maria Puiu 
5.        III. ŞTIINŢE FUNCŢIONALE  Prof. dr. MUNTEAN MIRELA DANINA
6.        Prof. univ. dr. VIRGIL PĂUNESCU
7.        IV. BIOCHIMIE ŞI FARMACOLOGIE  Prof.univ.dr. Anghel Andrei
8.        Prof. dr. DUMITRAŞCU VICTOR
9.        V. MEDICINA INTERNA I  Prof. dr. LIGHEZAN DANIEL-FLORIN
10.     Prof.univ.dr. Mirela Cleopatra Tomescu
11.     VI. CARDIOLOGIE  Prof. dr. PETRESCU LUCIAN
12.     Prof.univ.dr. Simona Dragan
13.     VII. MEDICINA INTERNA II  Prof. dr. SCHILLER ADALBERT
14.     Prof. dr.  SPOREA IOAN
15.     VIII. NEUROŞTIINŢE  Prof.univ.dr. Alexandra Enache
16.     Prof. dr. SIMU MIHAELA-ADRIANA
17.     IX. CHIRURGIE I  Prof.univ.dr. Octavian Creţu
18.     Prof. dr. MAZILU OCTAVIAN
19.     X. CHIRURGIE II  Prof. dr. LAZĂR OCTAVIAN FULGER
20.     Prof.univ.dr. Dorel Sandesc
21.     XI. PEDIATRIE  Conf.univ.dr. Calin Popoiu
22.     Prof. univ. dr. Gabriela Simona Doroş
23.     XII. OBSTETRICA-GINECOLOGIE  Prof.univ.dr. Craina Marius
24.     Prof.univ.dr. Sas Ioan
25.     XIII. BOLI INFECŢIOASE Ş.l. dr. Voichiţa Lăzureanu
26.     Prof.univ.dr. Tudor Rareş Olariu
27.     XIV. MICROBIOLOGIE  Prof.univ.dr. Brigitha Elisabeta Vlaicu
28.     Prof. dr. LICKER MONICA-SORINA
29.     XV. ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE,UROLOGIE ŞI IMAGISTICA MEDICALA  Prof.univ.dr. Jenel Marian Patraşcu
30.     Prof. dr. PREJBEANU RADU
31.     XVI. BALNEOLOGIE,RECUPERARE MEDICALA ŞI REUMATOLOGIE  Prof. dr. DRĂGOI MIHAI
32.     Conf. dr. LUCA GABRIELA-MARIANA
33.     I. MD Prof.univ.dr. Ştefan Stratul
34.     Prof.univ.dr. Liliana Porojan
35.     II. MD Conf. dr. PRICOP MARIUS
36.     III. MD Conf. dr. LERETER MARIUS-TRAIAN
37.     I. FARMACIE Ş.l. dr. ANDONI MIHAIELA
38.     II. FARMACIE Prof. dr. ŞOICA CODRUŢA MARINELA
39.     FACULTATEA DE MEDICINA Stud. BONTEA FLORIN STELIAN                                      AN VI  M
40.     Stud. BONDRESCU MARIANA, an VI M
41.     Stud. FILIP COSMIN, AN VI  M
42.     Stud. ILINCA LAURENŢIU, an.V, M
43.     Stud. MATE ENDRE, an V, M
44.     Stud. PROTESI ANDREI, AN VI, M
45.     Stud. RIŢIU STELIAN, AN V, M
46.     Stud. SOCOL GEORGE FLAVIUS, AN V, M
47.     Stud. TEODORESCU MIHAI ADRIAN, AN VI, M
48.      FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA Stud. LOREDANA CUC, AN VI MD
49.     Stud. GHEORGHE DOHOTAR, AN IV MD
50.     FACULTATEA DE FARMACIE Stud. MARIA MADALINA BASAI, AN IV F
51.     Stud. ANDRADA ALEXANDRA CÂMPAN, AN III F

SECRETARIATUL SENATULUI

Jr. Larisa Geamănu
Tel./Fax: 0256.204117
E-mail: senat@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Hotărâri ale Senatului

Descarca Hotărârea senatului din 26.11.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 9.14 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 30.10.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 7.71 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 25.09.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 5.94 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 11.09.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 23.06 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 03.07.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 5 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 29.05.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 82.57 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 27.03.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 27.87 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 27.02.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 81.76 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 12.02.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 2.73 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 23.01.2019
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 66.57 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 28.11.2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 24.38 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 31.10.2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 33.6 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 26.09.2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 18.03 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 12.09.2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 26.5 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 7/27.06.2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 4.08 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 27.06.2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 3.72 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 24.05.2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 13.28 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 22.02.2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 8.54 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 07.12.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 7.95 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 26.10.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 55.94 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 28.09.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 4.59 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 27.07.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 22.66 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 29.06.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 88.31 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 25.05.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 33.07 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 27.04.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 125.57 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 30.03.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 8.09 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 23.02.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 33.8 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 26.01.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 22.28 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 15.12.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 16.59 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 24.11.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 2.82 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 01.11.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 10.96 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 27.10.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 11.94 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 29.09.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 4.8 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 14.09.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 36.36 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 30.06.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 14.5 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 16.06.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 17.78 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 26.05.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 59.1 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 05.05.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 3.81 Mb
Descarca Hotărârea Senatului din 20.04.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 2.23 Mb
Descarca Hotărârea Senatului din 31.03.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 56.38 Mb
Descarca Hotărârea Senatului din 15.03.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 3.31 Mb
Descarca Hotărârea Senatului din 25.02.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 14.33 Mb
Descarca Hotărârea Senatului din 28.01.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 356.1 Kb
Descarca Hotărârea Senatului din 18.01.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 18.21 Mb
Descarca Arhiva HS 2015
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 144.51 Mb
Descarca Arhiva HS 2014
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 104.35 Mb
Descarca Arhiva HS 2013
 
Tip fişier : RAR | Dimensiune : 142.69 Mb
Descarca Arhiva HS 2012
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 13.76 Mb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >