Despre noi

Senatul universităţii

Data ultimei actualizări : 18.04.2018 | Tipăreşte pagina

Preşedintele Senatului

Prof. univ. dr. Octavian Marius Cretu
tavicretu@yahoo.com

Atribuţiile preşedintelui senatului universitar sunt următoarele:

 • a) convoacă şi conduce şedinţele Senatului;
 • b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor;
 • c) reprezintă Senatul în raporturile cu Rectorul şi cu Consiliul de Administraţie;
 • d) participă la şedinţele Consiliului de Administraţie în calitate de invitat, la invitaţia Rectorului, în funcţie de tematicile şedinţei;
 • e) reprezintă Senatul universitar în raporturile sale cu alte entităţi academice şi ale societăţii civile;
 • f) coordonează activitatea Secretariatului Senatului privind pregătirea sedinţelor Senatului, întocmirea proceselor-verbale de şedinţă, arhivarea documentelor şi comunicarea hotărârilor Senatului către comunitatea universitară;
 • g) coordonează activitatea Comisiilor Senatului;

Senatul UMFVBT reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii.

Atribuţiile senatului universitar în domeniul conduceriiUniversităţii sunt următoarele:

 • a) garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
 • b) elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta Universităţii, în concordanţă strictă cu legislaţia în vigoare, cu votul a  2/3 din membrii Senatului;
 • c) reprezintă organul de conducere colectiv ale instituţiilor componente ale IOSUD  şi avizează înfiinţarea şcolilor doctorale, la propunerea Rectorului;
 • d) aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la propunerea Rectorului;
 • e) aprobă, la propunerea Rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, organizarea şi funcţionarea Universităţii, cu votul a  2/3 din membrii Senatului;
 • f) aprobă, cu votul a  2/3 din membrii Senatului, înfiinţarea, organizarea sau desfiinţarea facultăţilor din structura universităţii ;
 • g) aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea Universităţii;
 • h) elaborează metodologia de alegere a decanilor şi validează Decanii facultăţilor;
 • i) încheie contractul de management cu Rectorul;
 • j) validează concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de administraţie care se scot la concurs;
 • k) validează concursul pentru postul de director general administrativ al universităţii;
 • l) avizează structura şi componenţa Comisiei de etică a universităţii, propusă de Consiliul de Administraţie;
 • m) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie universitară;
 • n) aprobă înfiinţarea de fundaţii sau asociaţii, cu respectarea prevederilor legii;
 • o) aprobă acorduri interinstituţionale;
 • p) decide asupra stabilirii şi folosirii unor însemne şi simboluri proprii Universităţii;
 • r) dispune reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor sau a institutelor neperformante, la propunerea Rectorului, pe baza evaluării interne, în condiţiile legii, fără a prejudicia studenţii;
 • s) validează raportul rectorului, în baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate.
 • ş) alte atribuţii, conform legii şi Cartei universitare.

Consiliul Senatului

 • Conf. univ. dr. Adalbert Schiller
 • Prof. univ. dr. Lucian Petrescu
 • Prof.univ.dr. Jenel Marian Pătraşcu

PREŞEDINŢII COMISIILOR PERMANENTE (DE SPECIALITATE) ALE SENATULUI

 • Prof. univ. dr. Simona Ruxanda Drăgan  - preşedinte al Comisiei pentru studii universitare şi studii postuniversitare   
 • Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan - preşedinte al Comisiei de evaluare a performanţelor cadrelor didactice şi cercetării  ştiinţifice
 • Conf. univ. dr. Octavian Mazilu - preşedinte al Comisiei pentru probleme social administrative şi studenţeşti
 • Conf. univ. dr. Marius Octavian Pricop – preşedinte al Comisiei pentru dezvoltare academică
 • Prof. univ. dr. Radu Prejbeanu - preşedinte al Comisiei de evaluare a managementului universitar
 • Prof. univ. dr. Marius Craina – preşedinte al Comisiei de etică şi deontologie profesională a Senatului
 • Prof.univ.dr. Danina Mirela Munteanpreşedinte al Comisiei pentru revizuirea regulamentelor şi a Cartei universitare   
 • Prof. univ. dr. Codruţa Marinela Şoica – preşedinte al Comisiei pentru imagine, relaţii internaţionale şi parteneriat academic

Membrii Senatului

Nume, prenume E-mail
Prof.univ.dr. Andrei ANGHEL biochim@umft.ro
S.l. Dr Mihaiela ANDONI mi64co77@yahoo.com
Conf. univ. dr. Sorin Lucian BOLINTINEANU bolintineanu.sorin@umft.ro 
s.bolintineanu@umft.ro
Prof.univ.dr. Marius CRAINA mariuscraina@hotmail.com
Prof.univ.dr. Octavian CREŢU tavicretu@yahoo.com 
drcretuo@umft.ro
Conf.univ.dr. Alexandru CRIŞAN sanducrisan@yahoo.com
Conf. univ. dr. Gabriela Simona DOROŞ gdoros@gmail.com
Prof.univ.dr. Simona Ruxanda DRĂGAN simona.dragan@umft.ro
Prof. univ. dr. Mihai DRĂGOI mhdragoi@gmail.com
mdragoi@umft.ro
Prof. univ. dr. Alis-Liliana-Carmen DEMA dema_alis@yahoo.com
Prof. univ. dr. Victor DUMITRAŞCU vicdumi@yahoo.com
Prof.univ.dr. Alexandra ENACHE esanda2000@yahoo.com
Conf. univ. dr. Marius-Traian LERETTER mariusleretter@yahoo.com
Prof. univ. dr. Daniel-Florin LIGHEZAN dlighezan@umft.ro
dlighezan@gmail.com
Prof. univ.dr. Monica-Sorina LICKER lickermonica@yahoo.com
Conf.univ.dr. Gabriela-Mariana LUCA luca.gabriela@gmail.com
Prof.univ.dr. Petru MATUSZ matusz@umft.ro
matusz.petru@umft.ro
Conf. univ. dr. Octavian MAZILU mazilu_o@yahoo.com
Prof. univ. dr. Mirela Danina MUNTEAN daninamuntean@umft.ro
Prof.univ.dr. Tudor Ovidiu Rareş OLARIU rolariu@yahoo.com
rolariu@umft.ro
Prof.univ.dr. Jenel Marian PĂTRAŞCU jenelmarianp@yahoo.com
Prof. univ. dr. Virgil PĂUNESCU vpaunescu@umft.ro
Prof. univ. dr. Lucian PETRESCU petrescu_lucian@yahoo.com
Conf.univ.dr. Călin Marius POPOIU mcpopoiu@yahoo.com
Prof.univ.dr. Liliana POROJAN lilianasandu@gmail.com
Prof. univ.dr. Radu PREJBEANU raduprejbeanu@gmail.com
Conf. univ. dr. Marius Octavian PRICOP pricopmarius@yahoo.com
Prof.univ.dr. Maria PUIU maria_puiu@umft.ro
Conf.univ.dr. Ioan SAS sasioan56@yahoo.com
Prof.univ.dr. Dorel SĂNDESC dsandesc@yahoo.com
Conf. univ. dr. Adalbert SCHILLER timisoaraschiller@yahoo.com
Prof. univ. dr. Mihaela-Adriana SIMU mihaelasimu6713@gmail.com
Prof. univ. dr.  Ioan SPOREA isporea@umft.ro
Conf.univ.dr. Ştefan Ioan STRATUL sbs@online.ro
Prof. Univ.dr. Codruţa Marinela ŞOICA codrutasoica@umft.ro
Prof.univ.dr. Mirela Cleopatra TOMESCU cleopatratomescu@yahoo.com
Prof. univ.dr. Doru VÂLCEANU dvalceanu@yahoo.com
Prof.univ.dr. Brigitha Elisabeta VLAICU vlaicu@umft.ro
Stud. Florin Stelian BONTEA              AN IV M bontea.florin93@yahoo.ro
Stud. Mariana BONDRESCU               AN IV M mbondrescu@gmail.com
Stud. Flavius BUMBESCU                   AN V  M flavius_9302@yahoo.com
Stud. Endre MATE                                AN III, M mate_endre@yahoo.com
Stud. George Flavius SOCOL                AN III M Socolgeorge95@gmail.com
Stud. Mihai Adrian TEODORESCU         AN IV M adrianmihaiteodorescu@gmail.com
Stud. Loredana CUC                           AN IV MD cuc_loredana@yahoo.com
Stud. Constantin Bogdan GLIGOR        AN V MD glgrbogdan@yahoo.com
Stud. Ioana Silvia CĂRĂŞEL              AN III FA preşedinte.lsft@gmail.com
silviacarasel@gmail.com
Stud. Larisa Sorana BAIAŞ                AN III FA larissa.baias23@gmail.com

 

SECRETARIATUL SENATULUI

Jr. Larisa Geamănu
Tel./Fax: 0256.204117
E-mail: senat@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Hotărâri ale Senatului

Descarca Hotărârea senatului din 22.02.2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 8.54 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 07.12.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 7.95 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 26.10.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 55.94 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 28.09.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 4.59 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 27.07.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 22.66 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 29.06.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 88.31 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 25.05.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 33.07 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 27.04.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 125.57 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 30.03.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 8.09 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 23.02.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 33.8 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 26.01.2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 22.28 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 15.12.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 16.59 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 24.11.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 2.82 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 01.11.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 10.96 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 27.10.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 11.94 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 29.09.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 4.8 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 14.09.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 36.36 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 30.06.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 14.5 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 16.06.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 17.78 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 26.05.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 59.1 Mb
Descarca Hotărârea senatului din 05.05.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 3.81 Mb
Descarca Hotărârea Senatului din 20.04.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 2.23 Mb
Descarca Hotărârea Senatului din 31.03.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 56.38 Mb
Descarca Hotărârea Senatului din 15.03.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 3.31 Mb
Descarca Hotărârea Senatului din 25.02.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 14.33 Mb
Descarca Hotărârea Senatului din 28.01.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 356.1 Kb
Descarca Hotărârea Senatului din 18.01.2016
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 18.21 Mb
Descarca Arhiva HS 2015
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 144.51 Mb
Descarca Arhiva HS 2014
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 104.35 Mb
Descarca Arhiva HS 2013
 
Tip fişier : RAR | Dimensiune : 142.69 Mb
Descarca Arhiva HS 2012
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 13.76 Mb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >