Despre noi

Tehnician dentar

Data ultimei actualizări : 18.11.2016 | Tipăreşte pagina

ANUNŢ privind ocuparea postului de Tehnician dentar (cod COR 325101), perioadă determinată, în cadrul Disciplinei Tehnologia Protezelor Dentare -  Specializarea Tehnică Dentară, Facultatea de Medicină Dentară- Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

I.  Data, locul şi ora concursului

Proba scrisă va avea loc în data de 14.11.2016, ora 10.00, la sediul DisciplineiTehnologia Protezelor Dentare -  Specializarea Tehnică Dentară, din cadrul   Facultăţii de Medicină Dentară, a  Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 9 Timişoara (parter).

II.             

1. Comisia de concurs

Preşedinte:    Prof. univ. Dr. Cristina Maria Borţun

Membrii:         Prof. univ. Dr. Liliana Porojan 

                          Conf. univ. Dr. Sorin Porojan

Secretar:        Ec. Mihaela Stanca - Serviciul RUNOS

2. Comisia de contestaţie

Preşedinte:   Prof. univ.Dr. Lavinia Cosmina Ardelean

Membrii:         Conf. univ.Dr. Laura Cristina Rusu

                         As. Univ. Dr. Ovidiu Călin Ilie

Secretar:        Ec. Mihaela Stanca - Serviciul RUNOS

III. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 02.11.2016, ora 14.00 la Direcţia Resurse Umane, prin Registratura universităţii, parter, cam. 1, sediul central al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara şi va conţine următoarele documente:

 • a)    cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universităţii;
 • b)    curriculum vitae;
 • c)    copia certificatului de naştere şi de căsătorie, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • d)    copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor minimale;
 • e)    copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitate;
 • f) cazierul judiciar eliberat cu cel puţin 6 luni anterior datei derulării concursului;
 • g)    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctul IV lit. c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către consilierul juridic al Universităţii.

 

IV. Probele de concurs

Concursul pentru ocuparea postului constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • interviul

 V. Informaţii privind postul, conform art.17 dinCodul muncii, republicat:

 • durata şi condiţiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână în condiţii normale de lucru;
 • perioada de probă este de cel mult 90 de zile calendaristice conform legii;
 • concediul de odihnă şi durata acestuia se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului muncii, republicat şi a legilor speciale.

VI. Condiţii de ocupare şi responsabilităţile postului:

   Condiţii minimale

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în munca de minim 10 ani.
 • vechime în specialitate de minim 10 ani.
 • cursuri absolvite în domeniu laborator tehnică dentară

Alte cerinţe:

 • persoană dinamică şi organizată;
 • spirit analitic;
 • atenţie la detalii;
 • punctualitate – respectarea termenelor limită;
 • capacitate de lucru sub presiune, în ritm alert;
 • spirit de echipă;
 • foarte bune abilităţi de comunicare.

 2.  Responsabilităţile postului

 2.1. Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de universitate
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universităţii
 • respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său
 • adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii
 • respectarea legislaţiei muncii, a regulamentului intern şi altor reglementări interne.

2.2. Sarcinile şi responsabilităţile laborantului în cadrul Disciplinei: Tehnologia Protezelor Dentare -  Specializarea Tehnică Dentară

 • pregătirea sălilor pentru lucrări practice
 • păstrarea materialelor conform normelor în vigoare
 • aprovizionarea cu materiale necesare activităţilor de laborator
 • pregătirea materialelor, instrumentelor, aparatelor şi echipamentelor pentru desfăşurarea activităţii didactice
 • întreţinerea aparaturii şi instrumentelor de laborator
 • eliminarea deşeurilor conform normelor în vigoare
 • primirea şi arhivarea corespondenţei din cadrul Disciplinelor Tehnologia Protezelor Dentare şi Reabilitare Orală, Specializarea Tehnică Dentară
 • îndrumarea studenţilor la activităţile practice din cadrul Disciplinelor Tehnologia Protezelor Dentare şi Reabilitare Orală, Specializarea Tehnică Dentară
 • efectuarea de demonstraţii practice la disciplinele menţionate.

VII. Bibliografie

 1. BORŢUN CRISTINA,  LILANA POPA, URAM – ŢUCULESCU, S.: Îndreptar de Lucrări Practice – Tehnologia Protezelor parţiale acrilice şi scheletate – LITO UMF Timişoara, 2000.
 2. CRISTINA BORŢUN, LILIANA SANDU: Ghid practic de tehnologie a protezelor parţiale mobilizabile scheletate, Editura Eurobit, Timişoara, 2007, ISBN 978-973-620-325-1
 3. SANDU LILIANA, BORŢUN CRISTINA, POP DANIELA, NEGRUŢIU MEDA: Tehnologia restaurărilor protetice fixe unidentare - îndreptar de lucrări practice, Lito UMF „Victor Babeş” Timişoara, 2006.
 4. LILIANA SANDU, SORIN POROJAN, FLORIN TOPALĂ: Sisteme speciale utilizate în tehnologia restaurărilor protetice compozite, Ed. Eurobit, Timişoara, 2011.

Informaţii suplimentare se obţin la Direcţia Resurse Umane a universităţii sau la e-mail: concurs@umft.ro

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Rezultate finale
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.29 Kb
Descarca Rezultatul probei scrise
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 527.17 Kb
Descarca Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 526.38 Kb
Descarca Metodologie
 
Tip fişier : DOCX | Dimensiune : 533.24 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >