Programul „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA)

Data ultimei actualizări : 15.05.2018 | Tipăreşte pagina

Către

Toate Disciplinele,
În atenţia persoanei desemnate pentru coordonarea activităţii de voluntariat,

Spre ştiinţa

Decanatelor, 
Prorectoratului pentru probleme de învăţământ,
Prorectoratului pentru probleme social-administrative,

Având în vedere:

  • prevederile Regulamentului de desfăşurare a programului “Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA), aprobat de Senatul universitar în data de 23.07.2015;
  • adresa Rectorului universităţii, nr. 14856/06.10.2017, privind etapele, documentele elaborate şi responsabilităţile structurilor implicate pentru desfăşurarea programului de voluntariat din cadrul UMF “Victor Babeş” din Timişoara,

Vă comunicăm următoarele:

1. Certificatul de voluntariat se eliberează o singură dată, la finalizarea perioadei în care a activat voluntarul.

2. În vederea eliberării certificatelor de voluntariat, rugăm disciplinele organizatoare de voluntariat să finalizeze, unde este cazul, procesul de evaluare a competenţelor dobândite de voluntari, şi să transmită Secretariatului General al universităţii, până la data de 22 iunie 2018, prin Registratură, certificatele de voluntariat, însoţite decertificatele de competenţe, completate (tehnoredactate) şi semnate de şeful de disciplină şi coordonatorul programului de voluntariat.

Certificatele transmise vor fi însoţite de o adresă de înaintare şi un tabel centralizator, semnate de şeful de disciplină şi persoana desemnată pentru coordonarea activităţii de voluntariat, certificându-se astfel respectarea prevederilor Regulamentului VADA şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale voluntarului, inclusiv încheierea unui stagiu/unor stagii care însumează minimum 120 de ore de voluntariat, considerându-se acest interval de timp adecvat pentru exersarea şi/sau dezvoltarea unor competenţe cheie, conform art. 23 din Regulamentul VADA.

Modelul certificatului de voluntariat şi al certificatului de competenţă (conform Anexelor 10 şi 11 din Regulament) sunt ataşate prezentei, iar formatul electronic poate fi descărcat de pe site-ul universităţii, www.umft.ro, Sectiunea Studenţi/Voluntariat, Documente Voluntariat.

3. Certificatele de voluntariat, însoţite de certificatele de competenţă, vor fi eliberate titularilor în perioada 25.06.-29.06.2018, la Secretariatul General al universităţii, şi vor fi înregistrate în Registrul de evidenţă a certificatelor de voluntariat eliberate (Anexa 12 din Regulament).

Pentru buna desfăşurare a activităţii de eliberare a certificatelor de voluntariat şi evitarea suprapunerii cu activităţile aferente organizării concursului de admitere, sesiunea iulie 2018, rugăm respectarea termenelor indicate mai sus.

 

Cu deosebită consideraţie,

Rector,
Prof. univ. dr. Marius Raica                                                  

Secretar şef universitate,
Jr. Larisa Liliana Geamănu

---------------------------------------------------------------------------------------------

Către

Decanatele Facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie,

 În atenţia decanilor,

 Spre ştiinţă,

Departamentelor Universităţii,

Având în vedere Regulamentul de desfăşurare a programului „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA) din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 4/8141/23.07.2015, în scopul publicării pe site a ofertei instituţionale existente, rugăm decanatele facultăţilor să transmită Secretariatului general, prin Registratură şi pe e-mail, până cel târziu la data de 02.10.2017, solicitările departamentelor privind locurile unde sunt necesare activităţi VADA (conform art. 5 din Regulament[1]), perioada de timp estimată şi numărul voluntarilor solicitaţi, împreună cu criteriile şi modul de selecţie a candidaţilor.

Solicitările departamentelor, transmise conform Anexei 1 din Regulament, aprobate de decanate, vor fi centralizate pe facultăţi, în următorul format tabelar:

LOCURILE PENTRU PROGRAMUL DE VOLUNTARIAT „VADA”, AN UNIVERSITAR 2017-2018,

FACULTATEA DE .........................

NR. CRT.

DEPARTAMENT

DISCIPLINA

LOCURI ACTIVITĂŢI VADA

PERIOADA DE TIMP ESTIMATĂ A ACTIVITĂŢILOR DE VOLUNTARIAT

NUMĂRUL DE VOLUNTARI SOLICITAŢI

 

CRITERII ŞI MOD DE SELECŢIE

În funcţie de oferta instituţională existentă, studenţii vor putea aplica pentru o anumită poziţie în termen de 10 zile de la momentul în care aceasta se declară vacantă prin publicarea pe site. (până la data de 11.10.2017).

Pentru buna desfăşurare a programului VADA, anexăm, punctual, etapele, documentele elaborate şi responsabilităţile structurilor Universităţii implicate, în conformitate cu Regulamentul VADA.

 

Cu deosebită consideraţie,

Rector, 
Prof. univ. dr. Marius Raica                                                   

Secretar şef universitate,
Jr. Larisa Geamănu

____________________________________________________________________________________________

[1] ART. 5. Tipuri de activităţi. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează programul de voluntariat pentru studenţi „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică”, denumit în continuare, sub acronimul „VADA”. În baza acestui program se creează cadrul de participare a studenţilor la:

activităţi de cercetare ştiinţifică medicală;
activităţi didactice de tutorat la lucrări practice/stagii/seminarii din cadrul procesului didactic al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara;
activităţi de organizare a manifestărilor ştiinţifice;
activităţi de de perfecţionare profesională.

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Locuri disponibile voluntariat 2017-2018
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 611.44 Kb
Descarca VADA 2017
 
Tip fişier : PDF | Dimensiune : 338.09 Kb
Descarca Anexa 11 Certificat competente
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 283.5 Kb
Descarca Anexa 10 Certificat voluntariat
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 274.5 Kb
Descarca Documente voluntariat
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 587.31 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >