Studenţi

Programul „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA)

Data ultimei actualizări : 05.11.2019 | Tipăreşte pagina

În scopul publicării pe site a ofertei instituţionale existente, decanatele facultăţilor vor transmite Secretariatului general, prin Registratură şi pe e-mail, până cel târziu la data de 04.10.2019, solicitările departamentelor privind locurile unde sunt necesare activităţi VADA (conform art. 5[1] din Regulamentul de desfăşurare a programului „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” -VADA din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 4/8141/23.07.2015), perioada de timp estimată şi numărul voluntarilor solicitaţi, împreună cu criteriile şi modul de selecţie a candidaţilor.

În funcţie de oferta instituţională existentă, studenţii vor putea aplica pentru o anumită poziţie în termen de 10 zile de la momentul în care aceasta se declară vacantă prin publicarea pe site.


[1] ART. 5. Tipuri de activităţi. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează programul de voluntariat pentru studenţi „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică”, denumit în continuare, sub acronimul „VADA”. În baza acestui program se creează cadrul de participare a studenţilor la:

  • activităţi de cercetare ştiinţifică medicală;
  • activităţi didactice de tutorat  la lucrări practice/stagii/seminarii din cadrul procesului didactic al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara;
  • activităţi de organizare a manifestărilor ştiinţifice;
  • activităţi de de perfecţionare profesională.

 

----------------------------------

Etapele, documentele elaborate şi responsabilităţile structurilor Universităţii  implicate în programul VADA

 În atenţia Decanatelor, Departamentelor şi Disciplinelor Universităţii,

1. Directorii de departamente vor solicita Decanatului aprobarea pentru servicii de voluntariat VADA, cu minimum 15 zile înainte de începerea anului universitar (Anexa 1 din Regulamentul VADA).

2. Studenţii interesaţi vor putea aplica pentru o anumită poziţie în termen de 10 zile de la momentul în care aceasta se declară vacantă prin publicarea pe site.În sensul acesta, vor depune la disciplină, prin Registratura Universităţii, o cerere de înscriere tip (Anexa 2 din Regulamentul VADA), care se descarcă de pe site-ul Universităţii, şi în care vor menţiona activitatea pentru care optează, perioada de lucru şi o motivaţie în care vor argumenta scopul înscrierii în programul VADA şi care sunt abilităţile lor pentru postul solicitat.

3. Pentru selecţia studenţilor se constituie o comisie formată din reprezentanţii disciplinei organizatoare care analizează cererile depuse. În urma interviului şi a exprimării punctului de vedere a coordonatorilor de disciplină, se va face repartizarea studenţilor în locurile vacante.

4. În urma selecţiei, studenţii vor încheia un contract de voluntariat (Anexa 3 din Regulamentul VADA), semnat de rector şi studentul voluntar, în baza căruia îşi vor desfăşura activitatea. Contractul de voluntariat se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, dintre care unul se păstrează în mod obligatoriu în evidenţa Universităţii de Medicina si Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, la disciplină.

5. Odată cu contractul, voluntarul va semna şi Declaraţia de remitere şi renunţare de răspundere civilă (Anexa 4), Fişa de protecţie (Anexa 5) şi Fişa voluntarului (Anexa 6), documente care vor deveni anexe ale contractului de voluntariat.

6. Cuantificarea activităţii desfăşurate de un student se măsoară în ore de voluntariat, numite în continuare „Ore VADA”, şi se înregistrează, la disciplină, în Fişa de prezenţă voluntari (Anexa 7).

7. La sfârşitul activităţii de voluntariat, fiecare disciplină în cadrul căreia s-a desfăşurat programul de voluntariat trebuie să procedeze la evaluarea competenţelor obţinute prin voluntariat, şi la completarea Fişei de evaluare (Anexa 8), în vederea recunoaşterii activităţii de voluntariat şi completării documentelor doveditoare în acest sens.

8. Fiecare disciplină care desfăşoară program de voluntariat este obligată să păstreze un registru de evidenţă a voluntarilor (Anexa 9).

9. La finalizarea activităţii de voluntariat în cadrul unei discipline, în urma procesului de evaluare a competenţelor dobândite, la propunerea disciplinei, voluntarul va primi Certificatul de voluntariat(Anexa 10). Documentul va fi eliberat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara o dată pe an, în luna iunie, conform unei programări anunţate în timp util.

10. Certificatul de competenţe (Anexa 11), elaborat de disciplină, se obţine după încheierea unui stagiu/unor stagii care însumează minim 120 de ore de voluntariat, considerând acest interval de timp adecvat pentru exersarea şi/sau dezvoltarea unor competenţe cheie.

11. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara este obligată să păstreze un Registru de evidenţă a certificatelor de voluntariat eliberate (Anexa 12). Registrul va fi completat şi păstrat de secretariatul Secretariatul general al Universităţii.

Regulamentul de desfăşurare a programului „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA) din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, cât şi anexele sale, se regăsesc, în format word, pe site-ul Universităţii, Secţiunea Studenţi – VOLUNTARIAT, http://www.umft.ro/voluntariat.

Rector,
Prof. univ. dr. Marius Raica

 

Secretar-şef universitate,
Jr. Miriam Cătană

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Documente voluntariat
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 587.7 Kb
Descarca Anexa 10 Certificat voluntariat
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 274.5 Kb
Descarca Anexa 11 Certificat competente
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 283.5 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >