Programul „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA)

Data ultimei actualizări : 07.05.2019 | Tipăreşte pagina

IMPORTANT!
ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE VOLUNTARIAT – MAI 2019

  1. Certificatul de voluntariat se eliberează o singură dată, la finalizarea perioadei în care a activat voluntarul.
  2. În vederea eliberării certificatelor de voluntariat, disciplinele organizatoare de voluntariat finalizează, unde este cazul, procesul de evaluare a competenţelor dobândite de voluntari, şi transmit Secretariatului General al universităţii, până la data de 17 mai 2019, prin Registratură, certificatele de voluntariat, însoţite decertificatele de competenţe, completate (tehnoredactate) şi semnate de şeful de disciplină şi coordonatorul programului de voluntariat.
  3. Certificatele de voluntariat, însoţite de certificatele de competenţă, vor fi eliberate titularilor în perioada 20.05.-31.05.2019, la Secretariatul General al universităţii, şi vor fi înregistrate în Registrul de evidenţă a certificatelor de voluntariat eliberate (Anexa 12 din Regulament). 

---------------------------------

Situaţia centralizată a locurilor pentru programul de voluntariat a fost afişată pe site-ul universităţii, începând cu data de 09.10.2018, Secţiunea Studenţi – VOLUNTARIAT, http://www.umft.ro/voluntariat, conform solicitărilor pentru servicii de voluntariat ale disciplinelor/directorilor de departament.

Până cel târziu în data de 26.10.2018, reprezentanţii disciplinelor sunt rugaţi să comunice, la Secretariatul General, prin Registratură, următoarele:

I. Rezultatele selecţiei şi repartizării studenţilor pe locurile vacante, respectiv numele persoanei desemnate din cadrul disciplinei pentru coordonarea activităţii de voluntariat după următorul format:

Nr. crt. Numele şi prenumele studentului selectat CNP Programul de studii/Facultatea Disciplina/ locuri disponibile Activitatea Coordonator VADA
             

 II. Contractele de voluntariat, completate la nivelul disciplinei în două exemplare şi semnate de voluntari, în vederea semnării acestora de către rectorul universităţii. Contractele semnate vor fi înapoiate către discipline, prin Registratură.

----------------------------------

Etapele, documentele elaborate şi responsabilităţile structurilor Universităţii  implicate în programul VADA

 În atenţia Decanatelor, Departamentelor şi Disciplinelor Universităţii,

1. Directorii de departamente vor solicita Decanatului aprobarea pentru servicii de voluntariat VADA, cu minimum 15 zile înainte de începerea anului universitar (Anexa 1 din Regulamentul VADA).

2. Studenţii interesaţi vor putea aplica pentru o anumită poziţie în termen de 10 zile de la momentul în care aceasta se declară vacantă prin publicarea pe site.În sensul acesta, vor depune la disciplină, prin Registratura Universităţii, o cerere de înscriere tip (Anexa 2 din Regulamentul VADA), care se descarcă de pe site-ul Universităţii, şi în care vor menţiona activitatea pentru care optează, perioada de lucru şi o motivaţie în care vor argumenta scopul înscrierii în programul VADA şi care sunt abilităţile lor pentru postul solicitat.

3. Pentru selecţia studenţilor se constituie o comisie formată din reprezentanţii disciplinei organizatoare care analizează cererile depuse. În urma interviului şi a exprimării punctului de vedere a coordonatorilor de disciplină, se va face repartizarea studenţilor în locurile vacante.

4. În urma selecţiei, studenţii vor încheia un contract de voluntariat (Anexa 3 din Regulamentul VADA), semnat de rector şi studentul voluntar, în baza căruia îşi vor desfăşura activitatea. Contractul de voluntariat se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, dintre care unul se păstrează în mod obligatoriu în evidenţa Universităţii de Medicina si Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, la disciplină.

5. Odată cu contractul, voluntarul va semna şi Declaraţia de remitere şi renunţare de răspundere civilă (Anexa 4), Fişa de protecţie (Anexa 5) şi Fişa voluntarului (Anexa 6), documente care vor deveni anexe ale contractului de voluntariat.

6. Cuantificarea activităţii desfăşurate de un student se măsoară în ore de voluntariat, numite în continuare „Ore VADA”, şi se înregistrează, la disciplină, în Fişa de prezenţă voluntari (Anexa 7).

7. La sfârşitul activităţii de voluntariat, fiecare disciplină în cadrul căreia s-a desfăşurat programul de voluntariat trebuie să procedeze la evaluarea competenţelor obţinute prin voluntariat, şi la completarea Fişei de evaluare (Anexa 8), în vederea recunoaşterii activităţii de voluntariat şi completării documentelor doveditoare în acest sens.

8. Fiecare disciplină care desfăşoară program de voluntariat este obligată să păstreze un registru de evidenţă a voluntarilor (Anexa 9).

9. La finalizarea activităţii de voluntariat în cadrul unei discipline, în urma procesului de evaluare a competenţelor dobândite, la propunerea disciplinei, voluntarul va primi Certificatul de voluntariat(Anexa 10). Documentul va fi eliberat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara o dată pe an, în luna iunie, conform unei programări anunţate în timp util.

10. Certificatul de competenţe (Anexa 11), elaborat de disciplină, se obţine după încheierea unui stagiu/unor stagii care însumează minim 120 de ore de voluntariat, considerând acest interval de timp adecvat pentru exersarea şi/sau dezvoltarea unor competenţe cheie.

11. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara este obligată să păstreze un Registru de evidenţă a certificatelor de voluntariat eliberate (Anexa 12). Registrul va fi completat şi păstrat de secretariatul Secretariatul general al Universităţii.

Regulamentul de desfăşurare a programului „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA) din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, cât şi anexele sale, se regăsesc, în format word, pe site-ul Universităţii, Secţiunea Studenţi – VOLUNTARIAT, http://www.umft.ro/voluntariat.

Rector,
Prof. univ. dr. Marius Raica

 

Secretar-şef universitate,
Jr. Miriam Cătană

Documente utile

Unele documente sunt în format PDF şi pot fi citite cu ajutorul Adobe Acrobat Reader. Daca nu îl aveţi îl puteţi descărca gratuit de pe site-ul oficial Adobe

Descarca Documente voluntariat
 
Tip fişier : ZIP | Dimensiune : 587.7 Kb
Descarca Anexa 10 Certificat voluntariat
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 274.5 Kb
Descarca Anexa 11 Certificat competente
 
Tip fişier : DOC | Dimensiune : 283.5 Kb

Recomandă pagina prietenilor tăi

Dacă informaţia ţi s-a părut interesantă, distribuie link-ul pentru a afla mai multă lume şi astfel să fim toţi informaţi.

 

 
x

UMFT.ro foloseste COOKIES. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea acestora. Afla detalii >