Depunerea proiectelor este posibilă doar prin intermediul platformei on-line ce poate fi accesată la:
 
Ca urmare a întârzierilor generate de procesul de evaluare de tip peer-review cu experţi exclusiv din străinătate, calendarul competitiilor interne de granturi UMFVBT se modifica dupa cum urmeaza:    
 
Evaluarea ştiinţifică a propunerilor de proiect până la24.01.2020
Comunicarea rezultatelor finale27.01.2020
Semnarea contractelor de finanţare27.01.2020 – 31.01.2020
Începerea perioadei de desfăşurare a proiectelor03.02.2020

 

Documente utile:

Rezultate competiţie granturi interne UMFVBT 2019 – Cercetători Postdoc

Anunţ evaluare

Evaluarea eligibilităţii Competiţie cercetare post-doctorala 2019-2020

Calendarul de desfăşurare al competiţiei

Declaraţie proprie răspundere 

Model Citari Scholar

Model H Index Clarivate

Proiecte de cercetare postdoctorală_EN