Editura „Victor Babeș”

Editura a fost înfiinţată în septembrie 2005, pe baza unei hotărâri a Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Timişoara luată în sprijinul cadrelor didactice şi al studenţilor. Decizia a avut ca punct de pornire şi o Hotărâre de Guvern de la acea vreme, prin care se aproba înfiinţarea pe lângă Ministerul Educaţiei a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii. Activitatea propriu-zisă a editurii a pornit în 1 decembrie 2008, în scopul promovării valorilor culturii tehnico-ştiinţifice naţionale şi universitare, în ţară şi în străinătate, prin editarea, tipărirea şi difuzarea de cărţi în limba română şi în limbi străine. Manuale, îndrumătoare de laborator şi ghiduri de practică medicală, monografii şi tratate, volume de rezumate, cărţi rezultate în urma unor proiecte de cercetare sunt tipărite în format clasic, pe hârtie, cât şi în format electronic (CD/DVD) sau E-book, acordându-se prioritate editării lucrărilor elaborate de U.M.F.T. şi de cadrele didactice proprii, dar, în funcţie de solicitările existente, fiind editate şi diverse lucrări care aparţin unor autori din afara instituţiei de învăţământ superior. Editura „Victor Babeş” este înscrisă pe lista editurilor recunoscute de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS).

Conducerea editurii este asigurată de către directori şi consilierul editorial.

Activitatea instituţiei constă în editarea, tehnoredactarea şi corectarea manuscriselor, grafică şi demersuri birocratice, dar şi în consilierea autorilor în ce priveşte alegerea colecţiilor în care să îşi înscrie lucrările pregătite pentru tipar.

Editura „Victor Babeş” dispune de 8 colecţii:

 1. Academica – coordonator prof. univ. dr. Andrei Anghel,
 2. Cercetare Ştiinţifică – coordonator prof.univ.dr. Marius Raica,
 3. Ghiduri şi îndrumătoare de laborator – coordonator conf. univ. dr. Adrian Vlad,
 4. Hippocrate – coordonator prof. univ. dr. Andrei Motoc,
 5. Manifestări Ştiinţifice – coordonator prof. univ. dr. Danina Muntean,
 6. Manuale – coordonator prof. univ. dr. Sorin Eugen Boia,
 7. Beletristică – coordonatori prof. univ. dr. Ioan Romoşan şi prof. univ. dr. Viorel Şerban,
 8. In Memoriam – prof. univ. dr. Ştefan I. Drăgulescu, prof. univ. dr. Vladimir Fluture şi prof.univ.dr. Horia Vermeşan.

Tot editura este cea care furnizează Bibliotecii Naţionale a României datele bibliografice ale cărţilor pe care urmează să le editeze, în vederea tipăririi Descrierii CIP pe verso foii de titlu. De asemenea, consilierul editorial împreună cu serviciul Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP al Bibliotecii Naţionale a României asigură atribuirea numerelor internaţionale de standardizare a cărţilor –ISBN – şi a publicaţiilor în serie – ISSN.

În ce priveşte colaborarea cu autorii cărţilor, editura elaborează contracte de editare şi alte documente specifice activităţii în domeniu.

Autorii, însă, sunt cei care îşi asumă prin contractul de editare întreaga responsabilitate pentru conţinutul lucrării.

De altfel, începând din aprilie 2013, în cadrul editurii, lucrările cu caracter ştiinţific ce urmează a fi tipărite, lucrări de doctorat, lucrări de licenţă, dar şi rapoarte de cercetare ce urmează a fi publicate în reviste de specialitate pot fi verificate prin programul informatic antiplagiat.

CONTACT

Piaţa Eftimie Murgu nr. 2, et. 3, cam. 316
300041 Timişoara, România
Tel./fax: 0256 495 210
E-mail: evb@umft.ro

Programul nostru: luni-vineri între orele 07.30 şi 15.30

Cărţi în curs de apariţie

 • ISTORIA UNIVERSITĂȚII de MEDICINĂ și FARMACIE „VICTOR BABEȘ” TIMIȘOARA LA 75 de ANI (1945 – 2020)
  Vol. II: Istoria disciplinelor medicale universitare în Banat
  Editor-coordonator Ioan Romoșan
 • ISTORIA UNIVERSITĂȚII de MEDICINĂ și FARMACIE „VICTOR BABEȘ” TIMIȘOARA LA 75 de ANI (1945 – 2020)
  Vol. III: Istoria specialităților preclinice universitare timișorene
  Editor-coordonator Sorin Ursoniu
 • ISTORIA UNIVERSITĂȚII de MEDICINĂ și FARMACIE „VICTOR BABEȘ” TIMIȘOARA LA 75 de ANI (1945 – 2020)
  Vol. IV: Istoria specialităților chirurgicale universitare în Banat
  Editori: Fulger Lazăr, Sorin Olaru, Dan Mircea Ancușa, Stelian Pantea
 • Curs de pneumologie pediatrică pentru medici rezidenți
  Ioana Mihaiela Ciucă
 • Pédiatrie – Notes de cours pour les étudiants de la Section française de Médecine générale
  Ioana Mihaiela Ciucă