EXAMEN DE LICENŢĂ
PROMOŢIA 2021-2022

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022
Examen licență - proba practică și susținerea lucrării
Examen licență - proba scrisă
SESIUNEA IULIE 2022
Examen licență - proba scrisă
Examen licență - proba practică
Susținerea lucrărilor de licență
Tematică și bibliografie + Variante de grile
Comisii licență
Prevederi generale