Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, 300041, Timisoara
Telefon: 0256494604
E-mail: codrutasoica@umft.ro

Colectivul disciplinei

Şef de disciplină

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: codrutasoica@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Membri

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: trandafirescu.cristina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: marius.mioc@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: andreea.milan@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: roxana.ghiulai@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: babuta.roxana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: alexandra.ulici@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Prezentare generală

Disciplina de Chimie Farmaceutică este o disciplină de specialitate obligatorie din cadrul Facultăţii de Farmacie, încadrată în planul de învăţământ odată cu înfiinţarea facultăţii, care funcţionează în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, din anul 1991. Începuturile acestei discipline se datorează activităţii susţinute a d-nei Prof. dr. Georgeta Lupuţiu care a coordonat întreaga activitate didactică şi de cercetare.

Chimia Farmaceutică și Chimia Terapeutică au drept obiectiv proiectarea și obţinerea de noi structuri chimice cu potențial efect farmacologic, precum şi studiul substanţelor medicamentoase utilizate în terapie, sub aspectul metodelor de obţinere,  proprietăţilor fizico-chimice, proprietăţilor farmacologice şi al relaţiilor structură chimică – activitate biologică. Conform definiţiei comisiei IUPAC, Chimia  medicamentului se ocupă cu descoperirea, dezvoltarea, identificarea şi interpretarea modului de acţiune la nivel molecular a compuşilor biologic activi. Obiectivul este fixat pe substanţa medicamentoasă, dar interesul acestei discipline se extinde şi asupra studiului, identificării şi sintezei produşilor metabolici a farmaconilor şi a compuşilor înrudiţi.

În cadrul disciplinelor de Chimie Farmaceutică și Chimie Terapeutică sunt valorificate cunoștințele dobândite de către studenți în cadrul disciplinelor fundamentale precum chimia analitică, chimia organică, chimia analitică și chimia fizică și sunt introduse noțiuni pe care studenții le vor valorifica ulterior în cadrul disciplinelor de specialitate precum farmacologia și toxicologia.

Disciplina cuprinde patru semestre de învăţământ, chimia farmaceutică fiind studiată pe parcursul anului III, iar chimia terapeutică pe parcursul anului IV de studiu. Activitatea didactică, atât cursurile cât şi lucrările practice, se desfăşoară în limbile română şi franceză, în cadrul Facultăţii de Farmacie funcţionând şi secţia cu predare în limba franceză.

În cadrul disciplinei de Chimie Farmaceutică a fost inclusă începând cu anul universitar 2021/2022 și Biochimia generală și aplicată. Aceasta are ca obiectiv oferirea informațiilor necesare pentru înţelegerea proceselor biochimice care au loc în corpul uman, a relațiilor dintre acestea și a mecanismelor de acțiune a unor medicamente, la nivel celular.

Oferta educaţională include următoarele cursuri obligatorii şi lucrări practice în cadrul programului de licenţă pentru farmacişti: 

 • Chimie farmaceutică- anul III Farmacie, seria română și franceză
 • Chimie terapeutică- anul IV Farmacie, seria română, seria franceză și seria asistență de farmacie
 • Biochimie generală și aplicată- anul III Farmacie, seria română și franceză
 • Biochimie descriptivă și metabolică, seria asistență de farmacie
 • Suplimente alimentare si OTC-uri, seria asistență de farmacie, anul III
 • Suplimente alimentare, seria asistență de farmacie, anul II
 • Principii de design structural și andocare moleculară – opțional anul IV Farmacie, seria română și franceză
 • Noțiuni de bună practică și validare în domeniul farmaceutic – opțional anul IV Farmacie, seria română și franceză
 • Metabolismul medicamentelor – opțional anul IV Farmacie, seria română și franceză
 • Interacţiuni medicamentoase – opțional anul IV Farmacie, seria română și franceză
Teme de cercetare

Activitatea de cercetare a membrilor disciplinei se axează pe optimizarea proprietăţilor farmacologice a substanţelor active (diuretice, chimioterapice antimicrobiene şi anticanceroase,) prin complexare cu diverse molecule-carrier, preponderent cu ciclodextrine, urmat de studiul fizico-chimic al noilor compuşi.

 1. Sinteza şi evaluarea fizico-chimică a unor compuşi de sinteză şi semisinteză, cu activitate antimicrobiană şi anticanceroasă
 2. Obţinerea şi analiza unor nanostructuri (complecși cu ciclodextrine, lipozomi, nanoparticule metalice) cu substanţe farmacologic active, cu potenţială acţiune antitumorală.
 3. Analiza fizico-chimică a identităţii şi profilului farmacologic al unor substanţe biologic active
Proiecte de cercetare
 • Project 1EXP/1233/30.01.2020 LUPSKINPATH „Lupeol as bioactive natural compound in the local treatment of wounds and inflammation from mild to severe pathologies: experimental evaluations and market pre-proposal”, 2020-2022 – director Prof. Soica C, membri Conf.dr. Mioc M, Conf.dr. Ghiulai R, Ș.l. dr. Racoviceanu R.
 • Proiect BRIDGE, PN-III-P2-2.1-BG-2016-0354, Formulări pe bază de betulină şi nanoparticule de aur ȋn combaterea procesului de ȋmbătrănire a pielii, director prof. dr. Codruţa Şoica, membrii: conf. dr. Cristina Trandafirescu, S.l. Marius Mioc, S.l. Roxana Ghiulai
 • PII-C5-TC-2017 „Sinteza si analiza preliminara a unor noi derivaţi de 3-mercapto,1,2,4-triazol cu potenţial efect antitumoral”, director S.l. dr. Marius Mioc
 • Proiect bilateral Ro-Hu, contract 674 – 2013, Evaluarea unor formulari farmaceutice moderne obtinute prin complexarea unor triterpene pentaciclice cu derivati polizaharidici functionalizati – director prof. dr. Codruţa Şoica, membrii: ş.l. dr. Cristina Trandafirescu
 • PN II, 665/2013, Impact assessment of UV radiation and antitumor therapy on dermal fibroblasts and in experimental skin cancer – director prof. dr. Cristina Dehelean, membru prof. dr. Codruta Soica
 • Bilateral Ro-Franta – RO-FR 789/30.06.2014, Nanostructures with aurones, chalcones and standardized vegetal extracts: development of a new prototype of anti-inflammatory and chemopreventive agent – director prof. dr. Diana Antal, membru prof. dr. Codruta Soica
 • Bilateral RO-FR 791/30.06.2014, Obtinerea micro-cristalelor de triterpene pentaciclice si studiul modificarilor lor – director S.l. dr. Mirela Nicolov, membru prof. dr. Codruta Soica
 • PN-II- 110/2014, Advanced recovery of useful products from used catalysers wastes (REMACAT) – responsabil UMFT prof. dr. Georgeta Simu, membru prof. dr. Codruta Soica
 • PN II cod 1257/2007 Study of implementation of vegetal antitumor bioproducts of triterpenic type by nanostructure formation, in skin therapies, by efficacy/toxicity analysis – director prof. dr. Cristina Dehelean , membru prof. dr. Codruţa Şoica
 • AT 173/ 2007 Elaboration of bioproducts with triterpenic compounds and cyclodextrins and their efficacy/toxicity analysis in skin pathologies – director prof. dr. Cristina Dehelean, membru prof. dr. Codruţa Şoica
 • PN II PHYTOMEDAS Proiect INOVARE, 69/2007 – director prof. dr. Cristina Dehelean, membru prof. dr. Codruţa Şoica
 • ET 35/2006 Biotechnologies for bioproducts preparation using the valorification of vegetal indicators of metals from soil – director Monica Butnariu USAMVBT, membru prof. dr. Codruţa Şoica
 • Bilateral project RO-China, 198/2009 – Antioxidant activity of chinese materia medica and its chemical composition – director prof. dr. Cristina Dehelean, membru prof. dr. Codruţa Şoica
Colaborări naționale
 • Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureș, Facultatea de Farmacie
 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Facultatea de Farmacie
 • Universitatea de medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Facultatea de Farmacie
Colaborări internaționale
 • Universitatea Szeged, Facultatea de Farmacie, Ungaria
 • Universitatea Saarland, Saarbrucken, Germania
Publicații reprezentative
 • Milan A., Mioc A., Prodea A., Mioc M., Buzatu R., Ghiulai R., Racoviceanu R., Caruntu F., Șoica C. The Optimized Delivery of Triterpenes by Liposomal Nanoformulations: Overcoming the Challenges. . Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 1140.
 • Prodea A., Mioc A., Banciu C., Trandafirescu C., Milan A., Racoviceanu R., Ghiulai R., Mioc M., Șoica C. The Role of Cyclodextrins in the Design and Development of Triterpene-Based Therapeutic Agents. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 736.
 • Smirnova, I., Draghici, G., Kazakova, O., Vlaia, L., Abram, S., Mioc, A., Mioc, M., Macasoi, I., Dehelean, C., Voicu, A., & Șoica, C. Hollongdione arylidene derivatives induce antiproliferative activity against melanoma and breast cancer through pro-apoptotic and antiangiogenic mechanisms. Bioorg Chem. 2022 Feb; 119:105535
 •  Kazakova, O., Racoviceanu, R., Petrova, A., Mioc, M., Militaru, A., Udrescu, L., Udrescu, M., Voicu, A., Cummings, J., Robertson, G., Ordway, D. J., Slayden, R. A., & Șoica, C. New Investigations with Lupane Type A-Ring Azepane Triterpenoids for Antimycobacterial Drug Candidate Design. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 12542
 • Şoica C, Voicu M, Ghiulai R, Dehelean C, Racoviceanu R, Trandafirescu C; Rosca OJ, Nistor G, Mioc M, Mioc A. Natural Compounds in Sex Hormone-Dependent Cancers: The Role of Triterpenes as Therapeutic Agents. Front. Endocrinol. 2021 Jan 21;11:612396
 • Ghiulai, R., Rosca, O. J., Antal, D. S., Mioc, M., Mioc, A., Racoviceanu, R., Macasoi, I., Olariu, T., Dehelean, C., Cretu, O.M., Voicu, M.,  Șoica, C. Tetracyclic and Pentacyclic Triterpenes with High Therapeutic Efficiency in Wound Healing Approaches. MOLECULES, 2020 Nov 26;25(23):5557.
 • Kazakova, O, Lopatina, T, Giniyatullina, G, Mioc, M,  Șoica, C . Antimycobacterial activity of azepanobetulin and its derivative: In vitro, in vivo, ADMET and docking studies. Bioorg Chem. 2020 Nov;104:104209.
 • Racoviceanu, R., Trandafirescu, C., Voicu, M., Ghiulai, R., Borcan, F., Dehelean, C., Watz, C., Aigner, Z., Ambrus, R., Coricovac, D. E., Circioban, D., Mioc, A., Szuhanek, C.A., & Șoica, C. Solid Polymeric Nanoparticles of Albendazole: Synthesis, Physico-5 Chemical Characterization and Biological Activity. Molecules 2020, 25, 5130
 •  Mioc A., Mioc M., Ghiulai R., Voicu M., Babuta R., Trandafirescu C., Dehelean C., Coricovac D., Soica C., Gold nanoparticles as targeted delivery systems and theranostic agents in cancer therapy. Curr Med Chem. 2019;26(35):6493-6513.
 •  Mioc M, Avram S, Bercean V, Kurunczi L, Ghiulai R, Oprean C, Coricovac D, Dehelean C, Mioc A, Balan-Porcarasu M, Tatu C, Soica C, Design, Synthesis and Biological Activity Evaluation of S-Substituted 1H-5-Mercapto-1,2,4-Triazole Derivatives as Antiproliferative Agents in Colorectal Cancer, Frontiers In Chemistry, 6, Article: 373, 2018.
 • Mioc M, Pavel IZ, Ghiulai R, Coricovac DE, Farcas C, Mihali CV, Oprean C, Serafim V, Popovici RA, Dehelean CA, Stihlman MI, Tsatsakis AM, Şoica C. The Cytotoxic Effects of Betulin-Conjugated Gold Nanoparticles as Stable Formulations in Normal and Melanoma Cells. Frontiers In Pharmacology, 2018, Art. No.429.
 • Mioc M, Soica C, Bercean V, Avram S, Balan-Porcarasu M, Coricovac D, Ghiulai R, Muntean D, Andrica F, Dehelean C, Spandidos DA, Tsatsakis AM, Kurunczi L.Design, synthesis and pharmaco-toxicological assessment of 5-mercapto-1,2,4-triazole derivatives with antibacterial and antiproliferative activity. Int J Oncol. 2017 Apr;50(4):1175-1183.
 • Oprean C, Mioc M, Csányi E, Ambrus R, Bojin F, Tatu C, Cristea M, Ivan A, Danciu C, Dehelean C, Paunescu V, Soica C. Improvement of ursolic and oleanolic acids’ antitumor activity by complexation with hydrophilic cyclodextrins. Biomed Pharmacother. 2016 Oct;83:1095-1104.
 • Avram S, Ghiulai R, Pavel IZ, Mioc M, Babuta R, Voicu M, Coricovac D, Danciu C, Dehelean C, Soica C. Phytocompounds targeting cancer angiogenesis using the chorioallantoic membranes assay. INTECH, Phytochemistry – Natural Products and Cancer. 2017. ISBN 978-953-51-5277-4.
 • Soica C, Pinzaru I, Trandafirescu C, Andrica F, Danciu C, Mioc M, Coricovac D, Sitaru C, Dehelean C. Silver-, gold-, and iron-based metallic nanoparticles: Biomedical applications as theranostic agents for cancer. ELSEVIER, Design of Nanostructures for Theranostics Applications. 2018. ISBN: 978-0-12-813669-0
 • Soica C,  Danciu C,  Savoiu-Balint G, Borcan F, Ambrus R, Zupko I, Bojin F,  Coricovac D, Ciurlea S, Avram S,  Dehelean C.A, Olariu T, Matusz P. Betulinic Acid in Complex with a Gamma-Cyclodextrin Derivative Decreases Proliferation and in Vivo Tumor Development of Non-Metastatic and Metastatic B164A5 Cells. Int. J. Mol. Sci. 2014, 15, 8235-8255.
 • Şoica C, Oprean C, Borcan F, Danciu C, Trandafirescu C, Coricovac D, Crăiniceanu Z, Dehelean C, Munteanu M, The synergistic biologic activity of oleanolic and ursolic acids in complex with hydroxypropyl-γ-cyclodextrin, Molecules 2014, 19, 4924-4940.
 • Şoica C, Trandafirescu C, Danciu C, Muntean D, Dehelean C, Simu G – New Improved Drug Delivery Technologies for Pentacyclic Triterpenes: A Review, Protein Pept Lett, 2014, vol. 21, nr. 11, 1137-1145.
 • Trandafirescu C, Gyéresi A, Szabadai Z, Kata M, Aigner Z – Solid-state characterization of bifonazole – beta-cyclodextrin binary systems. Note I, Pharmacy, vol. 62, no. 3, 2014, 521-531.
 • Trandafirescu C, Gyéresi Á, Szabadai Z, Pătruţescu C, Kata M, Aigner Z – Solid-state characterization of bifonazole – random methyl-beta-cyclodextrin binary systems, Farmacia, vol. 61, nr. 3, pp. 609-616, 2013
 • Şoica C, Dehelean C, Danciu C, Wang HM, Wenz G, Ambrus R, Bojin F, Anghel M, Betulin Complex in γ-Cyclodextrin Derivatives: Properties and Antineoplasic Activities in In Vitro and In Vivo Tumor Models, Int. J. Mol. Sci. 2012, 13(11), 14992-15011.
 • Wang HM, Soica C, Wenz G, A comparison investigation on the solubilization of betulin and betulinic acid in cyclodextrin derivatives, Nat Prod Comm, 2012, 7(3): 289-291.
 • Soica C, Peev C, Dehelean C, Aluas M, Zupko I, Kasa Peter, Alexa E, Physico-chemical comparison study of betulinic acid, betulin and birch bark extract and in vitro investigation of their cytotoxic effects towards skin epidermoid carcinoma (A431), breast carcinoma (MCF7) and cervix adenocarcinoma (HeLa) cell-lines, Natural Product Research, 2012, 26(10): 968-974
Cărți elaborate de colectivul disciplinei
 • Cristina Trandafirescu, Florin Borcan, Cristina Pătruțescu. Chimie pharmaceutique- Travaux pratiques, Ed. Mirton 2021
 • Cristina Trandafirescu, Roxana Racoviceanu, Marius Mioc, Roxana Ghiulai. Chimie farmaceutică- Lucrări de laborator, Ed. Mirton 2021
 • Codruţa Şoica, Florin Borcan, Cristina Trandafirescu, Chimia şi acţiunea antisepticelor şi dezinfectantelor, Ed. Victor Babeş Timişoara, 2013
 • Codruţa Şoica, Cristina Trandafirescu, Chimie Farmaceutică: Medicaţia aparatelor şi sistemelor. Vol. I, Ed. Victor BabeşTimişoara, 2013
 • Codruţa Şoica, Chimie farmaceutică. Terapia cu antibiotice antibacteriene, Ed. Mirton, Timişoara, 2007
 • Cristina Trandafirescu, Codruţa Şoica, Cristina Pătruţescu, Florin Borcan, Chimie farmaceutică. Lucrări de laborator, Ed. Mirton, Timişoara, 2012
 • Codruţa Şoica, Cristina Trandafirescu, Cristina Pătruţescu – Chimie Farmaceutică. Lucrări practice de laborator, Ed. Mirton, Timişoara, 2008
Surse bibliografice
 • Abraham D.J., Burger’s medicinal chemistry and drug discovery, 6th ed., vol I – VI, Wiley & Sons Inc.
 • Block J.H., Beale J.M., Wilson and Gisvold’s, Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, ed. a XI-a, Ed. Lippincott Williams &Wilkins, 2004
 • Dănilă G., Medicamente moderne de sinteză, Ed. All, 1994, Bucureşti
 • Dănilă G., Chimie farmaceutică, vol. I, Ed. All, Bucureşti, 1996
 • Fischer J., C. Ganellin R.C., Analogue based drug discovery, Wiley-VCH Verlag GmbH&Co, 2006
 • Haţieganu E., Stecoza C., Chimie Terapeutică, vol. I şi vol. II, Ed. Medicală, Bucureşti, 2008
 • Jie Jack Li et al., Contemporary drug synthesis, Wiley Interscience, 2004 – pe CD
 • Johnson D., Jie Jack Li, The art of drug synthesis, Wiley & Sons, 2007 – pe CD
 • Kirkiacharian S., Guide de Chimie Pharmaceutique, Ed. Ellipses, Paris, 1996
 • Landry Y., Rival Y., Dictionnaire pharmaceutique. Pharmacologie et chimie des medicaments, Ed. Lavoisier, 2007
 • Lupuţiu Georgeta, Doina Ghiran, Medicaţia antiinfecţioasǎ. Chimioterapice cu specificitate limitatǎ, Casa de editurǎ Sarmis, Cluj-Napoca, 1995
 • Lednicer D., Strategies for organic drug synthesis and design, second ed., Wiley &Sons Inc., New Jersey, 2009
 • Lemke T., Review of organic functional groups, 4th ed., Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2003
 • Machin D., Michael J. Campbell, Design of studies for medical research, Wiley & Sons Ltd., 2005
 • Mukund S. Chorghade, Drug discovery and development, vol. 2, Wiley Interscience, 2007 – pe CD
 • Mureşan Ana, Mariana Palage, Chimie Terapeuticǎ. Medicamente utilizate în afecţiuni cardiovasculare, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2000
 • Mureşan Ana, Mariana Palage, Medicaţia afecţiunilor sistemului nervos central, Ed. Medicalǎ Universitarǎ Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, 2006
 • Oniga O., Brânduşa Tiperciuc, Antiseptice şi dezinfectante, Ed. Medicalǎ Universitarǎ Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, 2002
 • Oniga O., Brânduşa Tiperciuc, Antibiotice antibacteriene, Ed. Medicalǎ Universitarǎ Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, 2003
 • Neidle S., Cancer Drug Design and discovery, Elsevier Inc., 2008 – pe CD
 • Newton D., Chemistry of drugs, Fact on File Inc., New York, 2007
 • Rama Rao Nadendla, Principles of organic medicinal chemistry, New Age International Ltd., 2005, New Delhi – pe CD
 • Rick N.G., Drugs: from discovery to approval, Wiley-Liss, 2004 – pe CD
 • Rusu G., Gheorghe Dănilă, Medicamente chinolonice. Prezent şi viitor în chimioterapia antiinfecţioasă, Ed. Gh. Asachi, Iaşi, 2001
 • Tamas Barfai, Graham V. Lees, Drug discovery – from Bedside to Wall Street, Elsevier Academic Press, 2006
 • Vardanyan R.S., Hruby V.J., Synthesis of essential drugs, Elsevier Inc., 2006 – pe CD
 • Williams D.A., Lemke T.L., Foye’s principles of Medicinal Chemistry, ed. a V-a , Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2002
 • Ziwei Huang, Drug discovery research. New frontiers in the post-genomic era, Wiley Interscience, 2007 – pe CD
 • *** Drugs in pregnancy and the first year of life: a pharmacopoeia, BMJ Publishing Group, 2003 – pe CD
 • David L. Nelson, Michael M. Cox. Principles of biochemistry, ed a VII-a, ED w.h. freeman, 2017- pe CD
 • DM Vasudevan, Sreekumari S, Kannan Vaidyanathan. Textbook of biochemistry for medical students, ed a VII-a, Ed. JAYPEE BROTHERS MEDICAL PUBLISHERS, 2013- pe CD