Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, Timisoara, 300041
Telefon: 0256494604
E-mail: cadehelean@umft.ro

Colectivul disciplinei

Şef de disciplină

📲 Telefon:  0256494604

📧 Email: cadehelean@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Membri

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: iuliapinzaru@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: dan.dragos@umft.ro

📃 Curriculum vitae

        

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: alina.moaca@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: draghici.george-andrei@umft.ro

📃 Curriculum vitae         

📲 Telefon: 0256494604

 📧 Email: 

alexandra.scurtu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: dolghi.alina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon:  0256494604

📧 Email: dorinacoricovac@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon:  0256494604

📧 Email: ionescu.daniela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon:  0256494604

📧 Email: andradaiftode@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon:  0256494604

📧 Email: macasoi.ioana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon:  0256494604

📧 Email: iasmina.marcovici@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Prezentare generală

Disciplina de Toxicologie face parte din categoria Ştiinţelor Farmaceutice de Specialitate şi a fost fondată şi introdusă în programa analitică a Facultăţii de Farmacie odată cu înfiinţarea acesteia în anul 1991. Toxicologia a fost descrisă ca ştiinţă autonomă încă din anul 1815, de către fondatorul toxicologiei moderne, Mathieu Joseph Bonaventura Orfila, şi de atunci a cunoscut un progres semnificativ transformându-se dintr-o ştiinţă descriptivă într-o ştiinţă cu caracter aplicativ.

Toxicologia este considerată o ştiinţă translaţională, în cadrul acesteia regăsindu-se principii de chimie, biochimie, patologie, fiziologie, imunologie, ecologie, biomatematică şi statistică, care se îmbină cu cele clinice în scopul determinării şi soluţionării/reducerii riscurilor pentru sănătatea organismului uman.

Principalele direcţii de activitate ale toxicologiei constau în:

 • studiul toxicelor, ce se pot găsi normal sau accidental în organism, din punct de vedere al originii, proprietăţilor fizice, chimice şi biologice, a modalităţii şi mecanismelor de acţiune, izolare, identificare, dozare şi a măsurilor de combatere a acţiunilor nocive ale acestora;
 • analiza apariţiei, naturii, incidenţei, mecanismului de acţiune şi a factoriilor de risc ai efectelor adverse induse de o substanţă toxică;
 • analiza efectelor adverse ce apar la administrarea în limite terapeutice a compuşilor medicamentoşi (farmacotoxicologia) care delimitează trecerea barierei terapeutice a unei substanţe medicamentoase înspre zona toxică;
 • identificarea mecanismelor de acţiune ale toxicilor cu ajutorul a diferite tehnici (ex. tehnici de biologie moleculară), pentru cunoaşterea şi înţelegerea proceselor implicate în carcinogeneză sau metabolismul xenobioticelor.

Scurt istoric al disciplinei

Începând cu anul 2004, Disciplina de Toxicologie este coordonată de către Prof. univ. dr. farm primar. Habil. Cristina Adriana Dehelean, care s-a preocupat constant de creşterea calităţii activităţii didactice, dar şi de creşterea vizibilităţii din punct de vedere ştiinţific, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Din această perspectivă sunt organizate anual cursuri postuniversitare, cercuri ştiinţifice, Şcoli de vară şi workshop-uri pentru studenţi şi specialişti din domeniu, cu invitaţi de marcă din ţară şi din străinătate. În vederea creşterii calităţii activităţii de cercetare, s-a achiziţionat aparatură performantă, ceea ce a dus la noi oportunităţi şi direcţii de cercetare pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii disciplinei. Aceștia își pot desfășura activitățile cercetare în cadrul Centrului de Cercetare Avansată FARMTOX coordonat de către Prof. Cristina Dehelean.

Rolul disciplinei în formarea profesională a farmaciștilor

Obiectivele didactice principale sunt reprezentate de studiul toxicităţii şi al elementelor de nocivitate induse de compuşi toxici industriali, clase de medicamente, droguri, pesticide, micotoxine, aditivi alimentari, detergenţi, substanţe toxice de luptă, radiaţii, precum şi aprofundarea principiilor generale ale toxicologiei. La sfârşitul studiilor universitare de 5 ani viitorul specialist în domeniul medicamentului trebuie să aibă o viziune cât mai amplă asupra riscurilor toxicologice multiple din lumea contemporană şi o orientare practică eficientă în relaţia cu pacienţii.

Disciplina de Toxicologie și Industria medicamentului oferă o curiculă bogată în privinţa studiului în domeniul programelor de licenţă, masterat, doctorat şi rezidenţiat.

Oferta educaţională include următoarele cursuri obligatorii şi lucrări practice în cadrul programului de licenţă pentru farmacişti:

 • Terminologie medico-farmaceutică – an I Farmacie, seriile română și franceză
 • Prim ajutor și urgențe medicale – an I Farmacie, seriile română și franceză
 • Semiologie – aplicații farmaceutice – an II Farmacie, seriile română și franceză
 • Farmacogenetică – an II Farmacie, seriile română și franceză
 • Sănătate publică – an II Farmacie, seriile română și franceză
 • Medicamente biologice – an III Farmacie, seriile română și franceză
 • Toxicologie – an IV Farmacie, seriile română și franceză
 • Metodologia cercetării științifice – an IV Farmacie, seriile română și franceză
 • Medicamente homeopate și medicamente veterinare – an IV Farmacie, seriile română și franceză
 • Industria medicamentului și biotehnologii farmaceutice – an V Farmacie, seriile română și franceză
 • Toxicologie – an V Farmacie, seriile română și franceză
 • Farmacovigilență – an V Farmacie, seriile română și franceză

Pentru studiile de licență de scurtă durată (Asistența de Farmacie, Cosmetică medicală) oferta educaţională include următoarele cursuri obligatorii şi lucrări practice:

 • Terminologie farmaceutică și medicală – an I ASF-L
 • Măsuri de prim ajutor – an I ASF-L
 • Elemente de toxicologie – an II ASF-L
 • Bioetică și deontologie farmaceutică – an II ASF-L
 • Metodologia cercetării științifice – an II ASF-L
 • Elemente de toxicologie – an III ASF-L
 • Elemente de tehnologie farmaceutică industrială – an III ASF-L
 • Elemente de management și marketing farmaceutic – an III ASF
 • Legislație farmaceutică – an III ASF-L
 • Noțiuni de farmacovigilență – an III ASF-L
 • Igienă-profilaxie și noțiuni de epidemiologie – an I CM
 • Histologia și histopatologia pielii – an I CM
 • Măsuri de prim ajutor și urgențe medicale – an I CM

De asemenea, de remarcat faptul că, în cadrul ofertei educaţionale a disciplinei noastre se regăsesc şi următoarele cursuri opţionale, care au rolul de a completa şi îmbunătăţi bagajul informaţional şi practic al viitorului specialist:

 • Plante toxice – an III Farmacie, seriile română şi franceză; an III ASF-L
 • Nutriție și produse dietetice – an III Farmacie, seriile română şi franceză
 • Antreprenoriat farmaceutic – an III Farmacie, seriile română şi franceză; an III ASF-L
 • Evaluarea analitică a biomarkerilor – an IV Farmacie, seriile română şi franceză
 • Toxicomanii – an V Farmacie, seriile română şi franceză
 • Suplimente OTC – an V Farmacie, seriile română şi franceză
 • Farmacogenomică – an II ASF-L
 • Medicamente biologice – an II ASF-L
 • Produse homeopate şi produse de uz veterinar – an III ASF-L

Toate cursurile opţionale au rolul de a extinde aria de cunoştinţe teoretice şi de a îmbunătăţi perspectiva profesională individuală cu elemente noi privind patologii posibile secundare utilizării diverselor tipuri de medicamente, substanţe chimice, droguri, plante, precum şi alternative de remedii la situaţii care pot constitui certe realităţi în practica cotidiană a viitorului farmacist.

Coordonatorul disciplinei, Prof. Univ. Dr. Cristina Dehelean coordonează lucrări de licenţă, disertaţie şi doctorat. Membrii disciplinei coordonează un număr de minim 30 de lucrări de diplomă (licență, disertație) anual ale absolvenţilor Facultăţii de Farmacie.

Începând cu anul universitar 2017/2018, Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana Dehelean este coordonatorul programului de voluntariat pentru studenți „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA) din cadrul disciplinei, coordonând împreună cu Conf. univ. Iulia Pînzaru și Conf. univ. Dorina Coricovac mai mulți studenți. În cadrul programului au activat în anul universitar 2017/2018 – 2 studenți; în anul universitar 2018/2019 – 3 studenți; în anul universitar 2019/2020 – 5 studenți; în anul universitar 2020/2021 – 4 studenți,  iar în anul universitar 2021-2022 – 4 studenți.

Cărți elaborate de membrii disciplinei

 1. A. Dehelean, D. Gheorgheosu, D. Ionescu. Noţiuni de toxicologie general. Editura „Victor Babeş” Timişoara, 2013, ISBN 978-606-8456-14-0
 2. A. Dehelean, C. Danciu, G.M. Simu, C.M. Şoica. Elemente de metodologia cercetării ştiinţifice. Editura „Victor Babeş” Timişoara, 2013, ISBN 978-606-8456-13-3
 3. E. Coricovac, F.M. Andrica, S.A. Ciurlea, I. Pînzaru. Elemente de toxicologie industrială şi a mediului. Editura „Victor Babeş” Timişoara, 2014, ISBN 978-606-8456-30-0
 4. Coricovac, C. Dehelean, I. Pînzaru, A. Moacă, Noi aspecte în ceea ce privește utilizarea plantelor toxice, Editura “Victor Babeș” 2018, ISBN 978-606-786-107-5

Studii aprofundate de master

Începand cu anul 2015 Dna Prof. univ. dr. Cristina Dehelean este coordonatorul programului de master cu durata de 2 ani intitulat: “Medicamente de tip OTC, suplimente alimentare, cosmetice”. Disciplinele de studiu din programul masteral oferă studenţilor competenţe şi abilităţi în domeniul preparatelor farmaceutice de tip OTC, suplimentelor alimentare şi cosmeticelor, aceștia dobândind noi informații de actualitate pentru a fi capabili să ofere consultanţă şi expertiză în domeniul medicamentelor care nu necesită prescripţie medicală, posibilitatea să explice şi să argumenteze recomandările medicale, să acorde consultanţă în domeniul preparatelor de origine vegetală, să consilieze clientela în privinţa produselor cosmetice, protetice şi parafarmaceutice, precum şi să ofere consultanţă privind siguranţa medicamentelor OTC, fitopreparatelor şi produselor cosmetice.

Pentru programul de master „Formularea şi evaluarea produsului dermato-cosmetic” se asigură cursul şi lucrările practice de materia Cosmetovigilenţă și siguranța produsului dermato-cosmetic și cursul optional Managementul proiectelor de cercetare.

Se realizează cursuri şi stagii cu rezidenţii de la specialitatea de Farmacie clinică.

Manifestări științifice studențești

Coordonatorul disciplinei Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana Dehelean, împreună cu membrii disciplinei, au organizat de-a lungul timpului diferite manifestări științifice studențești:

 • Summer School Dermo-cosmetic products based on medicinal plants, 17-19 Iulie 2019 Timișoara
 • 1st International Summer School of Medicinal Plant Pharmaco-Toxicology, 2-13 Iulie 2018 Timișoara, România
 • WORKSHOP – Dermo-cosmetic products as formulations. safety testing of cosmetic products, 13-14 Iunie, 2019, Timișoara, România
 • WORKSHOP – Plantele medicinale în prezent – incidență, compoziție și utilizare (Medicinal Plants at present – incidence, composition and use), 16-17 Octombrie, 2018, Timișoara, România
 • WORKSHOP – Siguranța produselor pe bază de plante medicinale (Safety of medicinal plants products), 22-23 November, 2018, Timișoara, România

Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana Dehelean a participat și la Coordonarea de cercuri științifice studențești – Evaluarea farmacotoxicologică a unor produse vegetale cu acţiune terapeutică (2017 – www.umft.ro).

De asemenea, Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana Dehelean este și Coordonatorul platformei online FITOSCIENCE – www.umft.ro

Activitatea științifică / Publicații representative

În prezent, disciplina dispune de laboratoare de cercetare, care fac parte din Centrul de Cercetare pentru Evaluări Farmacotoxicologice (FARMTOX), condus și coordonat de Prof. Dr. Cristina Dehelean. Laboratoarele din cadrul Centrului de Cercetare pentru Evaluări Farmacotoxicologice (FARMTOX) sunt dotate și echipate pentru: (1) obţinerea de extracte vegetale, izolarea de compuşi biologic activi, derivatizarea acestora şi/sau obţinerea de formulări de tip micro şi nano cu extracte şi compuşi biologic activi de interes, caracterizarea fizico-chimică a acestora; (2) studii in vitro pe culturi celulare (celule sănătoase şi tumorale) 2D dar și pe țesut uman reconstruit (3D) şi (3) studii in ovo (pe ou embrionat) și in vivo non-invazive (Etaj II, Clădirea Veche a Facultăţii de Farmacie).

Activitatea științifică efectuată în cadrul Centrului de Cercetare pentru Evaluări Farmacotoxicologice (FARMTOX) de către membrii disciplinei, este una bogată, concretizându-se într-un număr de peste 200 de lucrări ISI publicate, vizibile pe Web of Science şi participări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

 Publicații reprezentative:

 1. Dehelean, CA; Lazureanu, V; Coricovac, D; Mioc, M; Oancea, R; Marcovici, I; Pinzaru, I; Soica, C; Tsatsakis, AM; Cretu, O. SARS-CoV-2: Repurposed Drugs and Novel Therapeutic Approaches-Insights into Chemical Structure-Biological Activity and Toxicological Screening, Journal of Clinical Medicine, 2020, 9, 2084; doi:10.3390/jcm9072084. IF 4.241
 1. Dehelean CA, Marcovici I, Soica C, Mioc M, Coricovac D, Iurciuc S, Cretu OM, Pinzaru I. Plant-Derived Anticancer Compounds as New Perspectives in Drug Discovery and Alternative Therapy. Molecules. 2021, 26(4), 1109. doi: 10.3390/molecules26041109. IF = 4.411
 1. Coricovac D, Dehelean CA, Pinzaru I, Mioc A, Aburel OM, Macasoi I, Draghici GA, Petean C, Soica C, Boruga M, Vlaicu B, Muntean MD. Assessment of Betulinic Acid Cytotoxicity and Mitochondrial Metabolism Impairment in a Human Melanoma Cell Line. Int J Mol Sci. 2021, 22(9), 4870. doi: 10.3390/ijms22094870 IF 5.923
 1. Pinzaru I, Chioibas R, Marcovici I, Coricovac D, Susan R, Predut D, Georgescu D, Dehelean C. Rutin Exerts Cytotoxic and Senescence-Inducing Properties in Human Melanoma Cells. Toxics. 2021, 11(1), 152. IF 4.146
 2. Blidisel A, Marcovici I, Coricovac D, Hut F, Dehelean CA, Cretu OM. Experimental Models of Hepatocellular Carcinoma—A Preclinical Perspective. Cancers. 2021, 13(15), 3651. doi:10.3390/cancers13153651 IF 6.639
 3. Pinzaru I, Tanase A, Enatescu V, Coricovac D, Bociort F, Marcovici I, Watz C, Vlaia L, Soica C, Dehelean C. Proniosomal Gel for Topical Delivery of Rutin: Preparation, Physicochemical Characterization and In Vitro Toxicological Profile Using 3D Reconstructed Human Epidermis Tissue and 2D Cells. Antioxidants (Basel). 2021, 10(1), 85. doi: 10.3390/antiox10010085. IF 6.312
 4. Pinzaru I, Sarau C, Coricovac D, Marcovici I, Utescu C, Tofan S, Popovici RA, Manea HC, Pavel IE, Soica C, Dehelean C. Silver Nanocolloids Loaded with Betulinic Acid with Enhanced Antitumor Potential: Physicochemical Characterization and In Vitro Evaluation. Nanomaterials (Basel). 2021, 11(1), 152. doi: 10.3390/nano11010152. IF 5.076
 5. Moacă EA, Watz CG, Socoliuc V, Racoviceanu R, Păcurariu C, Ianoș R, Cîntă-Pînzaru S, Tudoran LB, Nekvapil F, Iurciuc S, Șoica C, Dehelean CA. Biocompatible Magnetic Colloidal Suspension Used as a Tool for Localized Hyperthermia in Human Breast Adenocarcinoma Cells: Physicochemical Analysis and Complex In Vitro Biological Profile. Nanomaterials (Basel). 2021, 11(5), 1189. doi: 10.3390/nano11051189. IF 5.076
 6. Macașoi I, Pavel IZ, Moacă AE, Avram Ș, David VL, Coricovac D, Mioc A, Spandidos DA, Tsatsakis A, Șoica C, Dumitrașcu V, Dehelean C. Mechanistic investigations of antitumor activity of a Rhodamine B-oleanolic acid derivative bioconjugate. Oncol Rep. 2020, 44(3), 1169-1183. doi: 10.3892/or.2020.7666. IF 3.906
 7. Farcas CG, Dehelean C, Pinzaru IA, Mioc M, Socoliuc V, Moaca EA, Avram S, Ghiulai R, Coricovac D, Pavel I, Alla PK, Cretu OM, Soica C, Loghin F. Thermosensitive Betulinic Acid-Loaded Magnetoliposomes: A Promising Antitumor Potential for Highly Aggressive Human Breast Adenocarcinoma Cells Under Hyperthermic Conditions. Int J Nanomedicine. 2020, 15, 8175-8200. doi: 10.2147/IJN.S269630. IF 6.4
 8. Draghici, GA; Dehelean, C; Pinzaru, I; Bordean, DM; Borozan, A; Tsatsakis, AM; Kovatsi, L; Nica, D. Soil copper uptake by land snails: A semi-field experiment with juvenile Cantareus aspersus snails. Environmental Toxicology and Pharmacology, 2019, 72: UNSP 103243, DOI: 10.1016/j.etap.2019.103243 IF = 3.292
 9. Sipos S, Moacă E-A, Pavel IZ, Avram Ș, Crețu OM, Coricovac D, Racoviceanu R-M, Ghiulai R, Pană RD, Șoica CM, Borcan F, Dehelean CA, Crăiniceanu Z. Melissa officinalis L. Aqueous Extract Exerts Antioxidant and Antiangiogenic Effects and Improves Physiological Skin Parameters. Molecules. 2021, 26(8), 2369. https://doi.org/10.3390/molecules26082369 IF 4.411

Proiecte de Cercetare

Activitatea de cercetare desfăşurată de către membri disciplinei este una bogată, concretizată în mai multe proiecte de cercetare, finanţate din fonduri naţionale şi internaţionale. Dintre proiectele de cercetare finanțate derulate și cele aflate în curs de derulare, enumerăm:

 1. CNFIS-FDI-2021-0498 Titlu proiect: Dezvoltarea bazei de practică în domeniul plantelor medicinale a UMF Victor Babeș Timișoara / Development of the practice base in the field of medicinal plants of the „Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara; Manager: Prof. Univ. Dr. Cristina Dehelean; Perioada: Mai 2021 – Decembrie 2021
 2. PN-III-P1-1.1-TE-2019-2134, (BAPRONIO) Titlu proiect: Redarea către piața dermocosmetica a unei formulari topice moderne cu acid betulinic încorporat in proniozomi / Delivery to the dermocosmetic market of a modern topical formulation with betulinic acid encapsulated in proniosomes; Manager: Conf. Univ. Dr. Dorina Coricovac; Perioada: 2020 – 2022
 3. Grant Intern Doctoral – 4DOC/1276/30.01.2020, (TRITERPENS@MNP), Titlu proiect: Nanoparticule magnetice ca suport pentru principii active antitumorale de tip triterpenic / Magnetic nanoparticles as support for triterpenic antitumor active principles; Manager: Ș.L. Dr. Elena Alina Moacă; Perioada: 2020 – 2022
 4. PN-III-P1-1.1- PD-2019-1231, Titlu proiect: Noi perspective privind chemoprevenția cancerului cutanat: evaluarea acidului maslinic și al unui derivat de acid maslinic încorporați în nanoemulsii / New perspectives on skin cancer chemoprevention: evaluation of maslinic acid and a maslinic acid derivative incorporated in nanoemulsions; Mentor proiect: Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana Dehelean; Perioada: 2020-2023
 5. ERASMUS project 2019-1-RO01-KA203-063499, Titlu proiect: Cooperation on innovation and exchange of good practice in the hypoglycemia diet for people with diabetes, Manager proiect partener: Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana Dehelean; Perioada: 2019 – 2021
 6. CNFIS-FDI-2019-0393, Titlu proiect: Centru de dezvoltare profesională în domeniul produselor dermato-cosmetice pe bază de plante medicinale / Center for professional development in the field of dermato-cosmetic products based on medicinal plants; Manager: Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana Dehelean; Perioada: Mai 2019 – Decembrie 2019
 7. CNFIS – FDI – 2018 – 0159, Titlu proiect: Centru de dezvoltare a abilităților practice în domeniul plantelor medicinale / Center for the development of practical skills in the field of medicinal plants; Manager: Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana Dehelean; Perioada: Mai 2018 – Decembrie 2018
 8. PN-III-P1-1.1-PD-2016-1982, Proiecte de Cercetare Postdoctorală, competiția 2016, Titlu proiect: Noi perspective privind mecanismul de acțiune al acidului betulinic ca agent antimelanom / New insights into the antimelanoma mechanism of action of betulinic acid; Manager: Conf. Univ. Dr. Dorina Coricovac; Mentor: Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana Dehelean; Perioada: 2017-2019
 9. Axa 1 a POC – ANCS/ POC-A1- A1.1.4 – E-2015 (NUTRIGEN), Titlu proiect: Utilizarea modelelor nutrigenomice pentru personalizarea tratamentelor dietetice in obezitate / The use of nutrigenomic models for personalization of dietetic treatments in obesity; Manager științific: Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana Dehelean; Perioada: 2016-2019
 10. P III-C1-PCFI-2014/2015-03, Titlu proiect: Noi abordări farmaceutice pentru modularea biodisponibilităţii unor flavonoide cu potenţial chemopreventiv pentru melanomul malign / New pharmaceutical options for some Flavonoids bioavailability modulation with chemopreventiv potential in malignant melanoma, Manager: Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana Dehelean; Perioada: 2014-2016

 

Cercetarea ştiinţifică în cadrul disciplinei de Toxicologie și Industria medicamentului este centrată pe studii experimentale in vitro (culturi de linii celulare normale şi tumorale) şi in vivo (modele experimentale de cancer de piele şi mamar folosind animale de laborator). De asemenea, se realizează obţinerea de extracte brute şi standardizate din plante, izolare de compuşi biologic activi, studii de obţinere/caracterizare (profil toxicologic) a unor formulări (în special nanoformulări) cu impact terapeutic. Toate acestea se încadrează în profilul de cercetare al departamentului II de ştiinţe farmaceutice din care face parte disciplina.

Activitatea de cercetare a șefului disciplinei și a membrilor acesteia se concretizează și prin numeroasele brevete de invenții, dintre care amintim:

 1. Butnariu M, Dehelean  CA,  Palicica RD,  Unguent  farmaceutic  si  procedeu  de  obtinere  pe  baza  de  flori  de galbenele  crescute  pe  soluri  imbogatite  cu  zinc  /  Pharmaceutical  ointment  based  on Marigold flowers  grown  in  zinc-enriched  soils  and  process  for  preparing  the  same, Patent no. RO122836 from 30.03.2010.
 2. Jumanca D, Galuscan A, Florita S, Podariu A, Florita Z, Dehelean C, Borcan F. Compoziție pentru pastă de dinți (Composition for toothpaste), Patent no 127805, OSIM / 28.II.2014
 3. Jumanca D, Gălușcan A, Borcan F, Florița S, Dehelean C, Florița Z. Procedeu și dispozitiv pentru producerea nanogelurilor și microgelurilor pe bază de silicați alcalino-pământoși (Procedure and device for producing nanogels and microgels based on alcalino-grand silicates), Patent no 128480, OSIM / 26.II.2016
 4. Pop G, Alexa E, Imbre I, Palicica R, Dehelean C, Danciu C, Andrica F. Unguent antibacterian pe bază de extract de măghiran (Origanum majorana L.) și scoarță de mesteacăn (Betula pendula Roth.), Registry office OMIS A/01015/17.12.2015, published in the Official Industrial Property Bulletin, Section Brevete de Inventie, No.6, 2016
 5. Faur V, Popovici RA, Faur A, Dehelean CA, Borcan F, Pînzaru IA, Șoica CM. Procedeu de obținere a unei creme pe bază de betulină, utilă în tratamente dermatologice / Process for obtaining a betulin based cream, useful in dermatological treatments, CBI A/00668 from 10.09.2018
 6. Borcan LC, Popescu FG, Borcan F, Păuncu EA, Tomescu MC, Dehelean CA. Produs absorbant pentru hidrogen sulfurat și procedeu de obținere a acestuia / Absorbent product for hydrogen sulphide and process for obtaining it. CBI A/00040 from 25.01.2019

Cărți și capitole de cărți publicate în edituri internaționale

 1. Simona Cîntă Pînzaru, A. Fălămaș, C.A. Dehelean. Chapter 6 – Raman Spectroscopy: A Key Analytical Tool for New Drugs Research and Development (Edited by: Attaur Rahman) in: Studies in Natural Products Chemistry Volume 61, Pages 211-250. DOI: 10.1016/B978-0-444-64183-0.00006-3, ISBN: 978-0-444-64183-0, ISSN: 1572-5995, Elsevier 2018
 2. Codruta Soica, Iulia Pinzaru, Cristina Trandafirescu, Florina Andrica, Corina Danciu, Marius Mioc, Dorina Coricovac, Cassian Sitaru, Cristina Dehelean. Chapter 5 – Silver-, gold-, and iron-based metallic nanoparticles: Biomedical applications as theranostic agents for cancer, Pages 161-242, in: Design of Nanostructures for Theranostics Applications. Edited by: Alexandru Mihai Grumezescu ISBN: 978-0-12-813669-0, Elsevier 2018
 3. Elena Alina Moacă, Elena Dorina Coricovac, Codruta Marinela Soica, Iulia Andreea Pinzaru, Cornelia S Păcurariu, Cristina Adriana Chapter 12 – Preclinical aspects on magnetic iron oxides nanoparticles and their interventions as anticancer agents: enucleation, apoptosis and other mechanism, DOI: 10.5772/intechopen.74176, in: Iron ores and iron oxide materials, Edited by: Dr. Volodymyr Shatokha, ISBN 978-1-78923-320-9, InTech 2018
 4. Codruţa Şoica, Diana Antal, Florina Andrica, Roxana Băbuţa, Alina Moacă, Florina Ardelean, Roxana Ghiulai, Stefana Avram, Corina Danciu, Dorina Coricovac, Cristina Dehelean. Lupan-Skeleton Pentacyclic Triterpenes with Activity against Skin Cancer: Preclinical Trials Evolution, DOI: 10.5772/intechopen.68908, in: Unique Aspects of Anti-cancer Drug Development, Edited by: Jolanta Natalia Latosinska and Magdalena Latosinska, ISBN 978-953-51-3348-3, Print ISBN 978-953-51-3347-6, InTech 2017
 5. Stefana Avram, Roxana Ghiulai, Ioana Zinuca Pavel, Marius Mioc, Roxana Babuta,Mirela Voicu, Dorina Coricovac, Corina Danciu, Cristina Dehelean, Codruta Soica. Phytocompounds targeting cancer angiogenesis using the chorioallantoic membrane assay, in: Phytochemistry – Natural Products and Cancer, ISBN 978-953-51-3314-8, Print ISBN 978-953-51-3313-1, Intech 2017
 6. Corina Danciu, Suciu Oana, Diana Simona Antal, Florina Ardelean, Aimée Rodica Chiș, Codruța Șoica, Florina Andrica, Cristina Dehelean, Vlaicu Brigitha. New insights regarding the potential health benefits of isoflavones, pages: 257-286, in: Flavonoids, Edited by: José Justino, ISBN 978-953-51-5338-2, Intech 2017
 7. Danciu Corina, Soica Codruta, Antal Diana, Alexandra Popescu, Stefana Avram, Roxana Ghiulai, Ioana Zinuca Pavel, Minda Daliana, Cristina Dehelean. An update of natural compounds and their modern formulations for the management of malignant melanoma, pages: 211-253, in: Phytochemistry – Natural Products and Cancer, Edited by: Farid A. Badria, ISBN 978-953-51-3314-8, Print ISBN 978-953-51-3313-1, Intech 2017
 8. Dorina E. Coricovac, Cristina A. Dehelean. Chapter 1 – Pathological Aspects with Global Impact Induced by Toxicants at Cellular Level, pages 3-21, DOI: 10.5772/59945, in: Toxicology Studies – Cells, Drugs and Environment, Edited by: Ana Cristina Andreazza and Gustavo Scola, ISBN 978-953-51-2140-4, InTech 2015
 9. Codruţa Şoica, Cristina Trandafirescu, Florin Borcan, Corina Danciu, Georgeta Simu, Cristina Dehelean. Nanoformulations with cyclodextrins as carriers for skin targeting of active drugs, in: Biotechnology-Novel Drug Delivery, Volume 8, pages: 29-56, Series ISBN: 1-62699-015-8, Vol. ISBN No.: 1-62699-023-9, Studium press LLC, Houston, USA 2014
 10. Corina Danciu, Cristina Dehelean, Codruta Soica. Chapter 2 – Natural Compound Genistein: From Consecrated to New Utilizations and Formulations, in: Biotechnology – Drug Discovery, Volume 7, pages: 43-61, Series ISBN: 1-62699-022-0, Vol. ISBN: 1-62699-015-8, Studium Press, LLC, Houston, USA 2014
 11. Borza C, Muntean D, Dehelean C, Săvoiu G, Şerban C, Simu G, Andoni M, Butur M, Drăgan S. Chapter 2 – Oxidative stress and lipid peroxidation – a lipid metabolism dysfunction, in: Molecular aspects of lipid metabolism, Edited by: Rodrigo Valenzuela Baez, pages: 21-39, ISBN 978-953-51-0944-0, InTech 2013, intechopen.com

Colaborări

Catedra de Toxicologie și Industria medicamentului este într-o continuă colaborare ştiinţifică cu diferite discipline din cadrul unor universităţi naţionale şi internaţionale. Dintre acestea, amintim:

 1. GERMANIA
 • Clin Goethe Univ, Inst Gen Pharmacol & Toxicol, Pharmazentrum Frankfurt ZAFES, D-60590 Frankfurt, Germany
 • Goethe Univ Frankfurt, Inst Biochem Pathobiochem 1, D-60590 Frankfurt, Germany
 • Martin Luther Univ Halle Wittenberg, Dept Organ Chem, Kurt Mothes Str 2, D-06120 Halle, Saale, Germany
 • Univ Freiburg, Dept Dermatol, Hauptstr 7, D-79104 Freiburg, Germany
 • Signalhaus Freiburg, BIOSS Ctr Biol Signalling Studies, Schanzlestr 18, D-79104 Freiburg, Germany
 1. STATELE UNITE ALE AMERICII
 • Northeastern Univ, Sch Pharm, Dept Pharmaceut Sci, Boston, MA 02115 USA
 • Rutgers State Univ, New Jersey Inst Food Nutr & Hlth, 61 Dudley Rd, New Brunswick, NJ 08901 USA
 • Wright State Univ, Dept Chem, Dayton, OH 45435 USA
 1. GRECIA
 • Univ Crete, Fac Med, Dept Forens Sci & Toxicol, Iraklion 71003, Crete, Greece
 • Univ Crete, Med Sch, Lab Clin Virol, Iraklion 71003, Crete, Greece
 1. UNGARIA
 • Univ Szeged, Inst Pharmaceut Technol & Regulatory, Szeged, Hungary
 • Univ Szeged, Dept Pharmacodynam & Biopharm, Szeged, Hungary
 • Gedeon Richter Plc, H-1103 Budapest, Hungary
 • Dr Derm Clin Antiaging Dermatol Aesthet Laser & P, H-1026 Budapest, Hungary
 • Univ Szeged, Dept Dermatol & Allergol, H-6720 Szeged, Hungary
 • Univ Szeged, Dept Oral Biol & Expt Dent Res, H-6720 Szeged, Hungary
 1. FRANTA
 • Aix Marseille Univ, Fac Pharm, 27 Jean Moulin Blvd, F-13385 Marseille 5, France
 • Université Université de Lorraine, Bvd des Aiguillettes 54506 Vandoeuvre les Nancy, France
 1. ANGLIA
 • Aston Univ, Pharmaceut Dept, Sch Life & Hlth Sci, Birmingham B4 7ET, W Midlands, England
 • Middlesex Univ London, Dept Nat Sci, London, England
 1. AUSTRIA
 • Univ Vienna, Dept Struct & Computat Biol, Max F Prutz Labs, Vienna, Austria
 • Univ Vienna, Fac Phys, Quantum Opt Quantum Nanophys & Quantum Informat, Vienna, Austria
 1. ITALIA
 • University of Calabria, Department of Pharmacy, Health and Nutritional Science, via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS), Italy.