Contactează-ne

Adresa: Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 13-15, Timișoara
Telefon: 0256/493088 interior 115

Colectivul disciplinei

Şef de disciplină

📲 Telefon: 0256/493088, interior 115

📧 Email: romosan.ioan@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Membri

📧 Email: tuculanu.daniel@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📧 Email: caraba.alexandru@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📧 Email: chirileanu.octavian@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📧 Email: munteanu.andreea@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📧 Email: vacariu.violeta@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📧 Email: banciu.christian@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📧 Email: lazar.daniela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

📧 Email: dascau.calin@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Prezentare generală

Clinica a IV-a Medicală a fost înfiinţată la data de 1 octombrie 1963, odată cu lărgirea bazei de învăţământ medical a Universităţii de Medicină şi Farmacie, prin transformarea secţiei de boli interne a Spitalului CF Timişoara în secţie clinică. Asigurarea cu medici s-a făcut prin transfer, la început din cadrele existente la celelalte clinici medicale, iar ulterior prin formarea proprie a personalului recrutat prin concurs.

Primul conducător al clinicii a fost conferenţiarul Leon Berinde, în prezent profesor consultant. Din 1984 şi până în 1992 şeful Clinicii a IV-a Medicale a fost profesorul Dr. Traian Banciu, iar din 15 februarie 1993 şi până în prezent profesorul Dr. Ioan Romoşan.

De la înfiinţare şi până în prezent aici s-a desfăşurat instruirea în semiologie a studenţilor de medicină generală, pediatrie şi stomatologie, iar în ultimii ani Clinica a IV-a Medicală asigură pregătirea de medicină internă a studenţilor Facultăţii de stomatologie.

Activitatea didactică a urmărit formarea unei pregătiri practice superioare pe baza unor cunoştinţe teoretice solide, astfel încât viitorii medici să poată face faţă oricăror probleme profesionale. Deoarece în ultimii ani în cadrul clinicii sunt pregătiţi studenţii stomatologi (anul II semiologie medicală şi anul III medicină internă), cadrele de predare, precum şi asistenţii au căutat o abordare complexă a interdisciplinarităţii dintre cunoştiinţele de medicină internă cu profilul stomatologie în vederea formării unei bogate culturi medicale, astfel încât medicii stomatologi să se poată orienta în diferite situaţii de urgenţă care survin în practica curentă precum şi în cazurile de graniţă medico-stomatologice. În plus, în ultimii ani s-a asigurat programul de învăţământ şi pentru unele colegii (Asistenţă medicală generală, Radiologie, Imagistică medicală, Balneo- Fiziokinetoterapie şi Recuperare) şi pregătirea de rezidenţi în domeniul medicinii interne. În plus au fost elaborate lucrări de doctorat cu tematică interdisciplinară. De altfel una dintre particularităţile constante ale activităţii didactice cât şi medicale în această clinică este abordarea, prin prisma interdisciplinarităţii, a efectuării actului medical.

Considerarea omului bolnav ca un tot unitar nu a exclus însă desfăşurarea unei activităţi medicale de vârf (din punct de vedere didactic, al îngrijirii bolnavilor şi cercetării ştiinţifice), şi, de asemenea, al supraspecializării şi perfecţionării cadrelor, astfel încât în ultimii zece ani s-a efectuat o compartimentare cuprinzând următoarele domenii: cardiologie, gastroenterologie şi hepatologie, nefrologie, geriatrie, nutriţie şi boli metabolice şi reumatologie. În cadrul clinicii funcţionează de asemenea compartimente de explorări funcţionale cardio-vasculare şi respiratorii, ecografie cardiacă, vasculară şi abdominală, endoscopie digestivă superioară şi inferioară, laparoscopie şi recuperare morfologică şi funcţională. În ideea asigurării unei asistenţe medicale complete şi înalt specializate, clinica medicală are o strânsă colaborare cu Clinica a III-a Chirurgie, precum şi cu serviciile sau compartimentele de anestezie terapie intensivă, urologie, ginecologie, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie şi laborator clinic, care funcţionează în cadrul spitalului CF Timişoara.

Clinica dispune de 80 de paturi asigurând cu asistenţă medicală calificată pentru toţi pacienţii din Timişoara şi judeţele limitrofe şi exercită o supraveghere activă a principalelor afecţiuni cronice, dar şi o muncă susţinută de prevenire, depistare precoce şi înlăturare a factorilor de risc din domeniile de vârf pentru care deţine competenţe (gastroenterologie, nefrologie, boli de colagen şi reumatismale, gerontologie).

Cercetarea ştiinţifică este o preocupare constantă a întregului colectiv, concretizată în numeroase lucrări cu tematică variată prezentate la numeroase reuniuni naţionale şi internaţionale sau publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate. De asemenea, cadrele clinicii au contribuit singuri sau în colaborare la redactarea mai multor cărţi, monografii şi cursuri.