Contactează-ne

Adresa: Str. Cicio Pop, nr.2 (Clădirea Poșta Mare, intrarea laterală), etaj II, Cod 300023, Timişoara
Telefon: 0727746440
E-mail: baditoiu.luminita@umft.ro

Colectivul disciplinei

Şef de disciplină

📲 Telefon: 0727746440

📧 Email: baditoiu.luminita@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: 0722714210

📧 Email: laitin.sorina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0744476380

📧 Email: irina.stefan@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0730403159

📧 Email: anghel.mariana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0726460509

📧 Email: pavel.radu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0744399087

📧 Email: capraru.ionut@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Prezentare generală

Disciplina de Epidemiologie a fost înfiinţată în anul 1947 şi de atunci până în 1952, a fost condusă de Conf. univ. Dr. David Petru care a redactat şi primul curs pentru studenţi. În perioada 1952-1957, Disciplina de Epidemiologie a fost unificată cu Disciplina de Boli Infecţioase sub conducerea Profesorului Dr. Vladimir Buşilă. Din anul 1957, Disciplina de Epidemiologie redevine independentă şi este condusă timp de 30 ani de către Dr. Oliver Pop, ca Şef de Lucrări, Conferenţiar şi în final Profesor. Prof. univ. Dr. Eufimia Anghelescu a activat în cadrul disciplinei începând din anul 1960 şi a condus disciplina în perioada 1987-1992.

În anul 1990 a ocupat prin concurs postul de asistent universitar Dr. Emilian Damian Popovici, cel ce va urca treptele carierei medicale și didactice, devenind medic primar epidemiolog, Doctor în medicină, Şef de Lucrări (între 1995–2003), Conferenţiar universitar și coordonator de rezidenţiat (până în mai 2021), respectiv Șef de Disciplină, timp de 26 de ani (din 1995 și până în 2021).

De-a lungul timpului în cadrul Disciplinei de Epidemiologie au activat o serie de cadre didactice şi de cercetare: Dr. Valeriu Gorcea, Dr. Mihai Vălceanu, Dr. Emil Novac şi biolog specialist Adela Stroie, care alături de şefii de disciplină mai sus menţionaţi, au contribuit la elaborarea cursurilor pentru studenţi, a peste 500 lucrări stiinţifice, 3 invenţii şi un număr reprezentativ de cărţi cu titlu didactic şi monografic.

În anul 1993, Dr. Sorina Maria Denisa Laitin ocupă postul de Asistent universitar, devenind apoi medic primar epidemiolog, medic specialist de boli infecţioase, Doctor în medicină și Şef de lucrări din anul 2004.

În 2003, Dr. Luminiţa Mirela Bădiţoiu a ocupat prin concurs postul de asistent universitar, în 2019 pe cel de Şef de lucrări și în 2021 pe cel de Conferențiar universitar, în prezent fiind medic primar epidemiolog, Doctor în medicină, Șef de Disciplină și coordonator de rezidenţiat în specialitatea Epidemiologie.

Colectivul s-a dezvoltat prin includerea
– în 2007 a d-nei Mariana Anghel, Doctor in chimie pe postul de chimist principal,
– în 2018, a d-lui Dr. Radu Pavel, medic specialist epidemiolog,
-iar în 2021, a d-nei Dr. Irina Maria Ștefan, medic rezident în specialitatea Epidemiologie.și a d-lui Dr. Căpraru Ionuț Dragoș, medic primar epidemiolog, ultimii 3 având și calitatea de doctoranzi ai UMFVBT.

Membrii disciplinei susţin cursurile şi lucrările practice de Epidemiologie pentru specialităţile: Medicină, Asistenţă Medicală Generală, Colegiul de Dietetică şi Nutriţie, Colegiul de Balneofiziokinetoterapie, Medicină Dentară şi Tehnică Dentară. De asemenea, sunt implicaţi în elaborarea şi susţinerea de cursuri postuniversitare, cursuri şi indrumare pentru medicii rezidenţi, coordonare de lucrări de diplomă şi activitate ştiinţifică axată în special pe următoarele direcţii:

 • Patologia transmisibilă:

– Stefan Dascălu, Oana Geambașu, Ovidiu Covaciu, Răzvan Mircea Cherecheș, Gabriel Diaconu, Gindrovel Gheorghe Dumitra, Valeriu Gheorghiță, Emilian Damian Popovici. Prospects of COVID-19 Vaccination in Romania: Challenges and Potential Solutions. Frontiers in Public Health 2021, 9-644538, Doi: 10.3389/pubh.2021.644538
– Alexandru Noris Novăcescu, Georgiana Duma, Bettina Buzzi, Luminița Mirela Bădițoiu, Ovidiu Bedreag, Marius Papurică, Dorel Săndesc, Teodora Sorescu, Daliborca Vlad,    Monica Licker. Therapeutic plasma exchange followed by convalescent plasma transfusion in severe and critically ill COVID‑19 patients: A single centre non‑randomized controlled trial. Experimental and Therapeutic Medicine 2022, 23: 76, DOI: 10.3892/etm.2021.10999

 • Infecţii asociate asistenţei medicale şi multirezistenţa bacteriană:

– Corina Mușuroi, Monica Licker, Maria Rus, Edward Seclaman, Delia Muntean, Silvana  Vulpie, Luminița Baditoiu. Difficult to Treat Proteeae strains in high risk Romanian hospital departments, Revista Română de Medicină de Laborator 2021, 29(1); DOI:10.2478/rrlm-2021-0003.
– Maria Rus, Monica Licker, Corina Mușuroi, Delia Muntean, Silvana Vulpie, Oana Magiar, Teodora Sorescu, Silvia Ioana Musuroi, Adela Voinescu and Luminița Mirela Bădițoiu. Association of Proteus mirabilis and Providencia stuartii Infections with Diabetes. Medicina 2022, 58, 271. https://doi.org/10.3390/medicina58020271.

 • Parazitoze:

– Maria Alina Lupu, Radu Pavel, Voichița Elena Lăzureanu, Emilian Damian Popovici, Tudor Rareș Olariu. Trichinellosis in hospitalized patients from Western Romania: A retrospective study. Experimental and Therapeutic Medicine 2021, 22:895-900.
Pavel Radu, Ursoniu Sorin, Paduraru Ana Alexandra, Lighezan Rodica, Lupu Maria Alina, Olariu Tudor Rares. Seroprevalence and Risk Factors of Trichinella spiralis Infection in Blood Donors from Western Romania. Medicina 2022, 58(1), 128, DOI10.3390/ medicina58010128.

Proiecte de cercetare
 • Proiect 51-034/2007 PNCDI2 – Program 4 Parteneriate în domenii prioritare: „Lanţuri epidemiologice posibile şi modalităţi de control în criptosporidioză la animale si om”- Titular contract Prof. univ. Dr. Gheorghe Dărăbuş (unitate coordonatoare USAMVBT); Popovici Emilian Damian – coordonator proiect din partea partenerului CRSPT; Bădiţoiu Luminiţa Mirela – membră în colectivul de cercetare din partea CRSPT;
 • Proiect 41121/01.10.2008 PNCDI2 – Program 4 Parteneriate în domenii prioritare: “Studiul determinanţilor moleculari ai multirezistenţei tulpinilor bacteriene nosocomiale şi comunitare din Sud Vestul Romaniei” – Titular contract Prof. univ. Dr. Monica Licker (unitate coordonatoare UMFT Timişoara); Bădiţoiu Luminiţa Mirela, Anghel Mariana – membrii în colectivul de cercetare din partea UMFT;
 • Proiect PN II PCCA nr. 165/2014: “MicroARN transferat-biomarker în evaluarea impactului alimentaţiei cu organisme modificate genetic asupra consumatorului final” – Titular contract Prof. univ. Dr. Anghel Andrei (unitate coordonatoare UMFT Timişoara); Popovici Emilian Damian, Anghel Mariana – membrii în colectivul de cercetare din partea UMFT.
 • Proiect PN-III-P2-2.1-SOL-2020-2-0324 Contract nr. 24SOL / 17.07 / 2020. Dezvoltarea in regim de urgenţă a unor instrumente moleculare pentru evaluarea emergenţei şi re-emergenţei COVID-19” – Director de proiect Dr. Gabriela Rodica Oprișan (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”); Popovici Emilian Damian – coordonator proiect din partea UMFT Timişoara; Bădiţoiu Luminiţa Mirela, Anghel Mariana – membrii în colectivul de cercetare din partea UMFT.
Cărți de specialitate
 1. Laitin Sorina. Ancheta epidemiologică – îndreptar pentru studenţi.Mirton, Timişoara 2003, ISBN 973-661-235-X
 2. Luminiţa Mirela Bădiţoiu. Studiu privind factorii de risc implicaţi în infecţiile cu tulpini de Enterobacteriaceae Editura EUROBIT, Timişoara 2011, ISBN 978-973-620-840-9
 3. Emilian Damian Popovici, Luminita Mirela Bădiţoiu, Mariana Anghel, Sorina Maria Denisa Laitin. EPIDEMIOLOGIE PRACTICĂ pentru studenţi şi rezidenţi, Ediţia a IV-a revizuită şi adăugită, Editura „Victor Babeş”, Timişoara 2019, ISBN: 978-606-786-135-8, (ebook)
 4. Emilian Damian Popovici, Luminita Mirela Bădiţoiu, Mariana Anghel, Sorina Maria Denisa Laitin. ÉPIDÉMIOLOGIE PRATIQUE à l’usage des étudiants et des internes, IIème Edition révisée et augmentée, Editura „Victor Babeş”, Timişoara 2019, ISBN: 978-606-786-136-5, (ebook)
 5. Emilian Damian Popovici, Luminita Mirela Bădiţoiu, Mariana Anghel, Sorina Maria Denisa Laitin, Radu Pavel. PRACTICAL EPIDEMIOLOGY for students and residents, Editura „Victor Babeş”, Timişoara 2019, ISBN: 978-606-786-151-8, (ebook)
Galerie foto