Contactează-ne

Adresa: Str. Cicio Pop, nr. 2, Timişoara
Telefon: 0729104103
E-mail: medfam@umft.ro

Colectivul disciplinei

Şef de disciplină

📲 Telefon: 0729104103

📧 Email: folescu.roxana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

Membri

📲 Telefon: 0744337091

📧 Email: razvansusan@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0744655698

📧 Email: iana.andreea@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0736146439

📧 Email: gurgus.daniela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0724002408

📧 Email: ionescu.alin@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Prezentare generală

Disciplina Medicina Familiei a luat ființă în anul universitar 2001/2002, având ca scop predarea pentru studenți a noțiunilor fundamentale de medicina familiei și formarea rezidenților în specialitatea medicină de familie. Inițial, sediul disciplinei a fost în clădirea UMF 2. Din anul universitar 2018-2019 activitatea didactică se desfășoară in clădirea Palatului Poștelor.
Stagiul de medicina familiei este organizat pentru studenții anului VI cu predare în limbile română, engleză și franceză, cuprinzând 14 ore de curs și 28 ore de lucrări practice. De asemenea, disciplina noastră asigură îndrumarea rezidenților de medicină de familie, organizând cursuri săptămânale pentru modulele respective din anii I, III și IV, conform curriculumului de rezidențiat. Membrii disciplinei participă în comisiile de examene organizate de Ministerul Sănătății pentru obținerea titlului de medic specialist sau primar în specialitatea medicină de familie.
În prezent, oferim pregătire practică și teoretică și pentru studenții de la specializarea Asistență medicină generală, în Timișoara, Lugoj și Deva.
Domeniul de interes în activitatea de cercetare este reprezentat de diverse aspecte ale medicinii preventive și abordarea integrală a pacientului. De la înființare, au fost organizate anual cursuri postuniversitare și simpozioane pentru medicii de familie din Timișoara și vestul țării.
Scopul nostru este de a oferi tinerilor și viitorilor medici informații despre conținutul medicinii de familie, pe care unii dintre aceștia o vor practica în viitor. Facem eforturi constante pentru a identifica factorii care îmbunătățesc pregătirea studenților și experiența medicilor.
Din anul 2021 am înființat Centrul de Medicină Preventivă, care își propune următoarele obiective:

  • detectarea principalelor cauze care pot altera procesul de prevenire a bolilor;
  • detectarea argumentelor care vin să sublinieze importanța metodelor de prevenție consacrate
  • detectarea factorilor care pot direcționa către noi perspective de prevenție;
  • creșterea proporției populației cu comportamente favorabile sănătății, în special în rândul unor categorii considerate cu riscuri pentru sănătate;
  • creșterea nivelului de informare al populației privind beneficiile adoptării unui stil de viață sănătos și accesul la servicii medicale;