Contactează-ne

Adresa: Piaţa Eftimie Murgu, Nr. 2, Timisoara, 300041
Telefon: 0256494604
E-mail: cadehelean@umft.ro

Colectivul disciplinei

Şef de disciplină

📲 Telefon:  0256494604

📧 Email: cadehelean@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Membri

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: iuliapinzaru@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon:  0256494604

📧 Email: ionescu.daniela@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon:  0256494604

📧 Email: andradaiftode@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: draghici.george-andrei@umft.ro

📃 Curriculum vitae         

📲 Telefon: 0256494604

 📧 Email: alexandra.scurtu@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: dolghi.alina@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon:  0256494604

📧 Email: dorinacoricovac@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon: 0256494604

📧 Email: alina.moaca@umft.ro

📃 Curriculum vitae

📲 Telefon:  0256494604

📧 Email: macasoi.ioana@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon:  0256494604

📧 Email: madalina.boruga@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

📲 Telefon:  0256494604

📧 Email: iasmina.marcovici@umft.ro

📃 Curriculum vitae

         

Prezentare generală

Disciplina de Toxicologie, Industria Medicamentului, Management și Legislație este o diciplină complexă care însumează materii importante interdisciplinare. Disciplina de Toxicologie face parte din categoria Ştiinţelor Farmaceutice de Specialitate şi a fost fondată şi introdusă în programa analitică a Facultăţii de Farmacie odată cu înfiinţarea acesteia în anul 1991. Toxicologia a fost descrisă ca ştiinţă autonomă încă din anul 1815, de către fondatorul toxicologiei moderne, Mathieu Joseph Bonaventura Orfila, şi de atunci a cunoscut un progres semnificativ transformându-se dintr-o ştiinţă descriptivă într-o ştiinţă cu caracter aplicativ.

Toxicologia este considerată o ştiinţă translaţională, în cadrul acesteia regăsindu-se principii de chimie, biochimie, patologie, fiziologie, imunologie, ecologie, biomatematică şi statistică, care se îmbină cu cele clinice în scopul determinării şi soluţionării/reducerii riscurilor pentru sănătatea organismului uman.

Începând cu anul 2004, Disciplina de Toxicologie este coordonată de către Prof. univ. dr. farm primar. Habil. Cristina Adriana Dehelean, care s-a preocupat constant de creşterea calităţii activităţii didactice, dar şi de creşterea vizibilităţii din punct de vedere ştiinţific, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Din această perspectivă sunt organizate anual cursuri postuniversitare, cercuri ştiinţifice, Şcoli de vară şi workshop-uri pentru studenţi şi specialişti din domeniu, cu invitaţi de marcă din ţară şi din străinătate. În vederea creşterii calităţii activităţii de cercetare, s-a achiziţionat aparatură performantă, ceea ce a dus la noi oportunităţi şi direcţii de cercetare pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii disciplinei.

Obiectivele didactice principale sunt reprezentate de studiul toxicităţii şi al elementelor de nocivitate induse de unii compuşi toxici industriali, clase de medicamente, droguri, pesticide, micotoxine, aditivi alimentari, detergenţi, substanţe toxice de luptă, radiaţii, precum şi aprofundarea principiilor generale ale toxicologiei. La sfârşitul studiilor universitare de 5 ani viitorul specialist în domeniul medicamentului trebuie să aibă o viziune cât mai amplă asupra riscurilor toxicologice multiple din lumea contemporană şi o orientare practică eficientă în relaţia cu pacienţii.

Disciplina de Toxicologie, Industria medicamentului, Management și legislație oferă o curiculă bogată în privinţa studiului în domeniul programelor de licenţă, rezidenţiat, masterat şi doctorat.

Oferta educaţională include următoarele cursuri obligatorii şi lucrări practice în cadrul programului de licenţă pentru farmacişti şi asistenţi de farmacie:

 • Terminologie medicală – an I Farmacie seriile română și franceză
 • Prim-ajutor și urgențe medicale – an I Farmacie seriile română și franceză
 • Semiologie – aplicații farmaceutice – an II Farmacie seriile română și franceză
 • Farmacogenetică – an II Farmacie seriile română și franceză
 • Sănătate publică și management – an II Farmacie seriile română și franceză
 • Medicamente biologice – an III Farmacie seriile română și franceză
 • Toxicologie – an IV Farmacie seriile română și franceză
 • Metodologia cercetării științifice – an IV Farmacie seriile română și franceză
 • Legislație farmaceutică- an IV Farmacie seriile română și franceză
 • Medicamente homeopate și medicamente veterinare – an IV Farmacie seriile română și franceză
 • Industria medicamentului și biotehnologii – an V Farmacie seriile română și franceză
 • Toxicologie – an V Farmacie seriile română și franceză
 • Management și marketing – an V Farmacie seriile română și franceză
 • Farmacovigilență – an V Farmacie seriile română și franceză

Pentru studiile de licență de scurtă durată (Asistența de Farmacie) oferta educaţională include următoarele cursuri obligatorii şi lucrări practice:

 • Semiologie medicala- an I ASF-L
 • Terminologie farmaceutică și medicală – an I ASF-L
 • Măsuri de prim ajutor – an I ASF-L
 • Elemente de toxicologie – an II ASF-L
 • Bioetică și deontologie farmaceutică – an II ASF-L
 • Metodologia cercetării științifice – an II ASF-L
 • Elemente de management și marketing farmaceutic- an III ASF-L
 • Legislație farmaceutică- an III ASF-L
 • Elemente de toxicologie – an III ASF-L
 • Elemente de tehnologie farmaceutică industrială – an III ASF-L
 • Noțiuni de farmacovigilență – an III ASF-L

Pentru studiile de licență de scurtă durată (Cosmetică Medicală și Tehnologia Produsului Cosmetic) oferta educaţională include următoarele cursuri obligatorii şi lucrări practice:

 • Igienă – an I CM
 • Histologie și anatomie patologică – an I CM
 • Măsuri de prim-ajutor și urgențe medicale – an I CM
 • Produse biologice – an II CM
 • Noțiuni de dermatologie clinică – an II CM
 • Echipamente, produse și tehnici de dermato-cosmetică- an II CM
 • Metodologia cercetării științifice – an II CM

    În cadrul ofertei educaţionale a disciplinei noastre sunt şi diferite cursuri opţionale, care au rolul de a completa şi îmbunătăţi bagajul informaţional şi practic al viitorilor specialiști. Printre acestea se numără: Plante toxice – an III Farmacie seriile română şi franceză, Antreprenoriat farmaceutic – an III Farmacie seriile română şi franceză, Nutriție și produse dieteticeToxicomanii – an V Farmacie seriile română şi franceză, Farmacogenomică – an II ASF-L, etc. Toate cursurile opţionale au rolul de a extinde aria de cunoştinţe teoretice şi de a îmbunătăţi perspectiva profesională individuală cu elemente noi privind patologii posibile secundare utilizării diverselor tipuri de medicamente, substanţe chimice, droguri, plante, precum şi alternative de remedii la situaţii care pot constitui certe realităţi în practica cotidiană a viitorului farmacist.

Coordonatorul disciplinei, Prof. Univ. dr. Cristina Dehelean coordonează lucrări de licenţă, disertaţie şi doctorat. Membrii disciplinei coordonează un număr anual semnificativ de lucrări de diplomă ale absolvenţilor Facultăţii de Farmacie – secţia română şi secţia franceză şi ale absolvenţilor programului scurt de studiu – Asistenţă de Farmacie , precum şi lucrări de disertaţie anual.

Începând cu anul universitar 2017/2018, Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana Dehelean și Conf. Univ. Dr. Iulia Andreea Pînzaru sunt coordonatorii programului de voluntariat pentru studenți „Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA), în cadrul căruia au activat în primul an – 2 studenți; în anul universitar 2018/2019 – 3 studenți; în anul universitar 2019/2020 – 5 studenți, în anul universitar 2020-2021 – 4 studenți, în anul universitar 2021-2022 – 4 studenți.

 • A. Dehelean, D. Gheorgheosu, D. Ionescu. Noţiuni de toxicologie general. Editura „Victor Babeş” Timişoara, 2013, ISBN 978-606-8456-14-0
 • A. Dehelean, C. Danciu, G.M. Simu, C.M. Şoica. Elemente de metodologia cercetării ştiinţifice. Editura „Victor Babeş” Timişoara, 2013, ISBN 978-606-8456-13-3
 • E. Coricovac, F.M. Andrica, S.A. Ciurlea, I. Pînzaru. Elemente de toxicologie industrială şi a mediului. Editura „Victor Babeş” Timişoara, 2014, ISBN 978-606-8456-30-0
 • Coricovac, C. Dehelean, I. Pînzaru, A. Moacă, Noi aspecte în ceea ce privește utilizarea plantelor toxice, Editura “Victor Babeș” 2018, ISBN 978-606-786-107-5

Începand cu anul 2022 a fost introdus programul masteral cu durata de 2 ani intitulat: “Cosmetologie și dermofarmacie”.
Pentru programul masteral „Formularea şi evaluarea produsului dermato-cosmetic” se asigură cursul şi lucrările practice de Cosmetovigilenţă.
Se realizează cursuri şi stagii cu rezidenţii de la specialitatea de Farmacie clinică.

Șeful disciplinei Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana Dehelean, împreună cu membrii disciplinei, au organizat de-a lungul timpului diferite manifestări științifice studențești, printre care se numără:

 • Summer School Dermo-cosmetic products based on medicinal plants, 17-19 Iulie 2019 Timișoara
 • 1st International Summer School of Medicinal Plant Pharmaco-Toxicology, 2-13 Iulie 2018 Timișoara, România
 • WORKSHOP – Dermo-cosmetic products as formulations. safety testing of cosmetic products, 13-14 Iunie, 2019, Timișoara, România
 • WORKSHOP – Plantele medicinale în prezent – incidență, compoziție și utilizare (Medicinal Plants at present – incidence, composition and use), 16-17 Octombrie, 2018, Timișoara, România
 • WORKSHOP – Siguranța produselor pe bază de plante medicinale (Safety of medicinal plants products), 22-23 November, 2018, Timișoara, România
  • Univ. Dr. Cristina Adriana Dehelean a participat și la Coordonarea de cercuri științifice studențești – Evaluarea farmacotoxicologică a unor produse vegetale cu acţiune terapeutică (2017 – www.umft.ro).
  • De asemenea, Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana Dehelean este și Coordonatorul platformei online FITOSCIENCE – umft.ro

În prezent, disciplina dispune de laboratoare de cercetare, care fac parte din Centrul de Cercetare pentru Evaluări Farmacotoxicologice (FARMTOX), condus și coordonat de Prof. Dr. Cristina Dehelean. Laboratoarele din cadrul Centrului de Cercetare pentru Evaluări Farmacotoxicologice (FARMTOX) sunt dotate și echipate pentru: (1) obţinerea de extracte vegetale, izolarea de compuşi biologic activi, derivatizarea acestora şi/sau obţinerea de formulări de tip micro şi nano cu extracte şi compuşi biologic activi de interes, caracterizarea fizico-chimică a acestora; (2) studii in vitro pe culturi celulare (celule sănătoase şi tumorale) şi (3) studii in vivo non-invazive.

Activitatea științifică efectuată în cadrul Centrului de Cercetare pentru Evaluări Farmacotoxicologice (FARMTOX) de către membrii disciplinei, este una bogată, concretizându-se într-un număr de peste 200 de lucrări ISI publicate, vizibile pe Web of Science şi participări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, printre care se numără :

 1. Dehelean CA, Coricovac D, Pinzaru I, et al. Rutin bioconjugates as potential nutraceutical prodrugs: An in vitro and in ovo toxicological screening. Front Pharmacol. 2022 Sep 23;13:1000608. doi: 10.3389/fphar.2022. IF = 5.988
 2. Marcovici I, Coricovac D, Pinzaru I, et al. Melanin and Melanin-Functionalized Nanoparticles as Promising Tools in Cancer Research-A Review. Cancers (Basel). 2022 Apr 6;14(7):1838. IF 6.575
 3. Dolghi A, Buzatu R, Dobrescu A, et al. Phytochemical Analysis and In Vitro Cytotoxic Activity against Colorectal Adenocarcinoma Cells of Hippophae rhamnodies L., Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf, and Ocimum basilicum L. Essential Oils. Plants (Basel). 2021 Dec 14;10(12):2752. IF 4.658
 4. Pinzaru I, Chioibas R, Marcovici I, et al. Rutin Exerts Cytotoxic and Senescence-Inducing Properties in Human Melanoma Cells. Toxics. 2021 Sep 19;9(9):226. IF 4.472
 5. Moacă EA, Watz CG, Socoliuc V, et al. Biocompatible Magnetic Colloidal Suspension Used as a Tool for Localized Hyperthermia in Human Breast Adenocarcinoma Cells: Physicochemical Analysis and Complex In Vitro Biological Profile. Nanomaterials (Basel). 2021 Apr 30;11(5):1189. IF 5.719
 6. Dehelean, CA; Lazureanu, V; Coricovac, D; et al. SARS-CoV-2: Repurposed Drugs and Novel Therapeutic Approaches-Insights into Chemical Structure-Biological Activity and Toxicological Screening, Journal of Clinical Medicine, 2020, 9, 2084; doi:10.3390/jcm9072084. IF 4.241
 7. Coricovac D, Dehelean CA, Pinzaru I, et al. Assessment of Betulinic Acid Cytotoxicity and Mitochondrial Metabolism Impairment in a Human Melanoma Cell Line. Int J Mol Sci. 2021 May 4;22(9):4870. doi: 10.3390/ijms22094870 IF 6.208
 8. Pinzaru I, Tanase A, Enatescu V, et al. Proniosomal Gel for Topical Delivery of Rutin: Preparation, Physicochemical Characterization and In Vitro Toxicological Profile Using 3D Reconstructed Human Epidermis Tissue and 2D Cells. Antioxidants (Basel). 2021 Jan 10;10(1):85. doi: 10.3390/antiox10010085. IF 7.675
 9. Pinzaru I, Sarau C, Coricovac D, et al. Silver Nanocolloids Loaded with Betulinic Acid with Enhanced Antitumor Potential: Physicochemical Characterization and In Vitro Evaluation. Nanomaterials (Basel). 2021 Jan 9;11(1):152. doi: 10.3390/nano11010152. IF 5.719
 10. Macașoi I, Pavel IZ, Moacă AE, et al. Mechanistic investigations of antitumor activity of a Rhodamine B-oleanolic acid derivative bioconjugate. Oncol Rep. 2020 Sep;44(3):1169-1183. doi: 10.3892/or.2020.7666. IF 3.906
 11. Farcas CG, Dehelean C, Pinzaru IA, et al. Thermosensitive Betulinic Acid-Loaded Magnetoliposomes: A Promising Antitumor Potential for Highly Aggressive Human Breast Adenocarcinoma Cells Under Hyperthermic Conditions. Int J Nanomedicine. 2020 Oct 23;15:8175-8200. doi: 10.2147/IJN.S269630. IF 6.4
 12. Dehelean CA, Marcovici I, Soica C, et al. Plant-Derived Anticancer Compounds as New Perspectives in Drug Discovery and Alternative Therapy. Molecules. 2021 Feb 19;26(4):1109. doi: 10.3390/molecules26041109. IF = 4.927
 13. Draghici, GA; Dehelean, C; Pinzaru, I; et al. Soil copper uptake by land snails: A semi-field experiment with juvenile Cantareus aspersus snails. Environmental Toxicology and Pharmacology, 2019, 72: UNSP 103243, DOI: 10.1016/j.etap.2019.103243 IF = 3.292
 14. Coricovac, D; Dehelean, C; Moaca, EA; et al. Cutaneous MelanomaA Long Road from Experimental Models to Clinical Outcome: A Review. Int J Mol Sci 19(6), Article number 1566, Nov 2018. DOI: 10.3390/ijms19061566 IF = 4.183
 15. Pinzaru, I; Coricovac, D; Dehelean, C; et al. Stable PEG-coated silver nanoparticles – A comprehensive toxicological profile. Food and Chemical Toxicology 111, 546-556, Jan 2018. DOI: 10.1016/j.fct.2017.11.051 IF = 3.775
 16. Coricovac, DE; Moaca, EA; Pinzaru, I; et al. Biocompatible Colloidal Suspensions Based on Magnetic Iron Oxide Nanoparticles: Synthesis, Characterization and Toxicological Profile. Frontiers in Pharmacology 8, Article Number: UNSP 154, Mar 2017. DOI: 10.3389/fphar.2017.00154 IF = 3.831
 17. Moaca, EA; Pavel, IZ; Danciu, C; et al. Romanian Wormwood (Artemisia absinthium): Physicochemical and Nutraceutical Screening. Molecules, 2019, 24(17):3087, DOI: 10.3390/molecules24173087 IF 3.267
 18. Moacă EA, Farcaş C, Coricovac D, et al. Oleic Acid Double Coated Fe₃O₄ Nanoparticles as Anti-Melanoma Compounds with a Complex Mechanism of Activity-In Vitro and In Ovo Assessment. J Biomed Nanotechnol. 2019, 15(5):893-909. DOI: 10.1166/jbn.2019.2726 IF 4.483
 19. Dehelean, CA; Soica, C; Pinzaru, I; et al. Sex differences and pathology status correlated to the toxicity of some common carcinogens in experimental skin carcinoma. Food and Chemical Toxicology, 2016, 95:149-158, DOI: 10.1016/j.fct.2016.07.007 IF = 3.778
 20. Dehelean CA; Feflea S; Gheorgheosu D; et al. Anti-angiogenic and anti-cancer evaluation of betulin nanoemulsion in chicken chorioallantoic membrane and skin carcinoma in Balb/c mice. J Biomed Nanotechnol. 2013, 9(4):577-589, ISSN 1550-7033, IF=7.578
 21. Dehelean CA, Feflea S, Ganta S, Amiji M. Anti-Angiogenic Effects of Betulinic Acid Administered in Nanoemulsion Formulation using Chorioallantoic Membrane Assay. J Biomed Nanotechnol. 2011, 7(2):317-324, ISSN 1550-7033 IF= 4.216
 1. Pinzaru, IA; Coricovac, DE; Dolghi, A.; Dehelean, CA. Effect of silver nanoformulatins functionalized with rutin on human colorectal adenocarcinoma cells. NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY, 2021, Volume: 394 Issue: SUPPL 1 Pages: S32-S32 Supplement: 1 Special Issue: SI Meeting Abstract: P22 IF = 3.195
 2. Dolghi, A.; Pinzaru, I; Coricovac, DE; Dehelean, CA. Lemongrass essential oil induces cytotoxic effects in HT-29 and Caco-2 colon carcinoma cell. NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY, 2021, Volume: 394 Issue: SUPPL 1 Pages: S33-S33 Supplement: 1 Special Issue: SI Meeting Abstract: P25 IF = 3.195
 3. Pinzaru, IA; Coricovac, DE; Watz, C; Liga, S; Dehelean, CA. Rutin and its fatty acid esters in a biocompatible nanoform toxicological safety and photoprotection/phototoxicity assessments on 2D skin cells and 3D reconstructed human tissue model. NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY, 2020, Volume: 393 Issue: SUPPL 1 Pages: 56-57 Supplement: 1 Special Issue: SI Meeting Abstract: P118 IF = 3
 4. Coricovac, D; Macasoi, I; Pinzaru, I; Dehelean, C. Betulinic acid exhibits a distinctive antimelanoma effect by interfering with epithelial-to-mesenchymal transition (EMT). NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY Volume: 393 Issue: SUPPL 1 Pages: 29-29 Supplement: 1 Special Issue: SI Meeting Abstract: P6 IF = 3
 5. Coricovac, D; Pavel, IZ; Draghici, GA; Pinzaru, I; Avram, S; Mioc, M; Ghiulai, R; Soica, C; Dehelean, CA. In vitro anti-proliferative and antimetastatic effects of lupan pentacyclic triterpenes. TOXICOLOGY LETTERS Volume: 280 Pages: S273-S273 Supplement: 1 Special Issue: SI Meeting Abstract: P-09-02-58, Oct 2017. DOI: 10.1016/j.toxlet.2017.07.962 IF = 3.166
 6. Pinzaru, IA; Rusu, L; Dehelean, CA; Coricovac, D; Borcan, F. Evaluation of eugenol polyurethane nanostructures toxicological statement. TOXICOLOGY LETTERS Volume: 280 Pages: S271-S271 Supplement: 1 Special Issue: SI Meeting Abstract: P-09-02-58, Oct 2017. DOI: 10.1016/j.toxlet.2017.07.958 IF = 3.166
 7. Pinzaru, IA; Coricovac, DE; Trandafirescu, CM; Soica, CM; Dehelean, CA. Assessment of betulin gold nanoparticles toxicological profile. NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY Volume: 390 Pages: S87-S87 Supplement: 1 Meeting Abstract: P301 Published: MAR 2017. IF = 2.238

Activitatea de cercetare desfăşurată de către membri disciplinei este una bogată, concretizată în mai multe proiecte de cercetare, finanţate din fonduri naţionale şi internaţionale. Dintre proiectele de cercetare finanțate derulate și cele aflate în curs de derulare, enumerăm:

 1. ERASMUS 2022-1-RO01-KA220-HED-000088958 Titlu: Cooperation to Implement Innovative Methods for the Assessment of Medicinal Plants with central Roles in Pharmaceutics, Agriculture and Nutrition
 2. CNFIS-FDI-2022-0484 Titlu: Implementarea de tehnici moderne pentru dezvoltarea continuă a bazei de practică în domeniul produselor vegetale medicinale UMF „Victor Babes” din Timisoara
 3. CNFIS-FDI-2022-0474 Titlu: Consolidarea și dezvoltarea activităților antreprenoriale studențești prin studenți și doctoranzi în cadrul UMFVBT
 4. CNFIS-FDI-2021-0498 Titlu proiect: Dezvoltarea bazei de practică în domeniul plantelor medicinale a UMF Victor Babeș Timișoara / Development of the practice base in the field of medicinal plants of the „Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy Timisoara
 5. PN-III-P1-1.1-TE-2019-2134, (BAPRONIO) Titlu proiect: Redarea către piața dermocosmetica a unei formulari topice moderne cu acid betulinic încorporat in proniozomi / Delivery to the dermocosmetic market of a modern topical formulation with betulinic acid encapsulated in proniosomes
 6. Grant Intern Doctoral – 4DOC/1276/30.01.2020, (TRITERPENS@MNP), Titlu proiect: Nanoparticule magnetice ca suport pentru principii active antitumorale de tip triterpenic / Magnetic nanoparticles as support for triterpenic antitumor active principles
 7. PN-III-P1-1.1- PD-2019-1231, Titlu proiect: Noi perspective privind chemoprevenția cancerului cutanat: evaluarea acidului maslinic și al unui derivat de acid maslinic încorporați în nanoemulsii / New perspectives on skin cancer chemoprevention: evaluation of maslinic acid and a maslinic acid derivative incorporated in nanoemulsions
 8. ERASMUS project 2019-1-RO01-KA203-063499, Titlu proiect: Cooperation on innovation and exchange of good practice in the hypoglycemia diet for people with diabetes
 9. CNFIS-FDI-2019-0393, Titlu proiect: Centru de dezvoltare profesională în domeniul produselor dermato-cosmetice pe bază de plante medicinale / Center for professional development in the field of dermato-cosmetic products based on medicinal plants
 10. CNFIS – FDI – 2018 – 0159, Titlu proiect: Centru de dezvoltare a abilităților practice în domeniul plantelor medicinale / Center for the development of practical skills in the field of medicinal plants
 11. PN-III-P1-1.1-PD-2016-1982, Proiecte de Cercetare Postdoctorală, competiția 2016, Titlu proiect: Noi perspective privind mecanismul de acțiune al acidului betulinic ca agent antimelanom / New insights into the antimelanoma mechanism of action of betulinic acid
 12. Axa 1 a POC – ANCS/ POC-A1- A1.1.4 – E-2015 (NUTRIGEN), Titlu proiect: Utilizarea modelelor nutrigenomice pentru personalizarea tratamentelor dietetice in obezitate / The use of nutrigenomic models for personalization of dietetic treatments in obesity
 13. P III-C1-PCFI-2014/2015-03, Titlu proiect: Noi abordări farmaceutice pentru modularea biodisponibilităţii unor flavonoide cu potenţial chemopreventiv pentru melanomul malign / New pharmaceutical options for some Flavonoids bioavailability modulation with chemopreventiv potential in malignant melanoma

Cercetarea ştiinţifică în cadrul disciplinei este centrată pe studii experimentale in vitro (culturi de linii celulare normale şi tumorale) şi in vivo (modele experimentale de cancer de piele şi mamar folosind animale de laborator-şoareci). De asemenea, se realizează obţinerea de extracte brute şi standardizate din plante, izolare de compuşi biologic activi, studii de obţinere/caracterizare (profil toxicologic) a unor formulări (în special nanoformulări) cu impact terapeutic. Toate acestea se încadrează în profilul de cercetare al departamentului II de ştiinţe farmaceutice din care face parte disciplina, în profilul de cercetare a facultății, respectivi universității.

 1. Simona Cîntă Pînzaru, A. Fălămaș, C.A. Dehelean. Chapter 6 – Raman Spectroscopy: A Key Analytical Tool for New Drugs Research and Development (Edited by: Attaur Rahman) in: Studies in Natural Products Chemistry Volume 61, Pages 211-250. DOI: 10.1016/B978-0-444-64183-0.00006-3, ISBN: 978-0-444-64183-0, ISSN: 1572-5995, Elsevier 2018
 2. Codruta Soica, Iulia Pinzaru, Cristina Trandafirescu, Florina Andrica, Corina Danciu, Marius Mioc, Dorina Coricovac, Cassian Sitaru, Cristina Dehelean. Chapter 5 – Silver-, gold-, and iron-based metallic nanoparticles: Biomedical applications as theranostic agents for cancer, Pages 161-242, in: Design of Nanostructures for Theranostics Applications. Edited by: Alexandru Mihai Grumezescu ISBN: 978-0-12-813669-0, Elsevier 2018
 3. Elena Alina Moacă, Elena Dorina Coricovac, Codruta Marinela Soica, Iulia Andreea Pinzaru, Cornelia S Păcurariu, Cristina Adriana Chapter 12 – Preclinical aspects on magnetic iron oxides nanoparticles and their interventions as anticancer agents: enucleation, apoptosis and other mechanism, DOI: 10.5772/intechopen.74176, in: Iron ores and iron oxide materials, Edited by: Dr. Volodymyr Shatokha, ISBN 978-1-78923-320-9, InTech 2018
 4. Dorina E. Coricovac, Cristina A. Dehelean. Chapter 1 – Pathological Aspects with Global Impact Induced by Toxicants at Cellular Level, pages 3-21, DOI: 10.5772/59945, in: Toxicology Studies – Cells, Drugs and Environment, Edited by: Ana Cristina Andreazza and Gustavo Scola, ISBN 978-953-51-2140-4, InTech 2015