Contactează-ne

Adresa: Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 14A, Timisoara, Romania
Telefon: –
E-mail: galuscan.atena@umft.ro, jumanca.daniela@umft.ro

 
Colectivul disciplinei

Şef de disciplină

📲 Telefon: 0756050084

📧 Email: galuscan.atena@umft.ro

 📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon: 0744583898

📧 Email:  jumanca.daniela@umft.ro

 📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0740315848

📧 Email: savarosianu.ruxandra@umft.ro

 📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0748677191

📧 Email: balean.octavia@umft.ro

 📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0745505481

📧 Email: dumitrescu.ramona@umft.ro

 📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0770623839

📧 Email: carunta.angelica@yahoo.com

 📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0721335788

📧 Email: roancea@umft.ro

 📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon:  0788151979

📧 Email: matichescu.anamaria@umft.ro

 📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0724064005

📧 Email: vladalexa94@gmail.com

 📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 0757294184

📧 Email: daniel.negru@umft.ro

 📃 Curriculum vitae

 

📲 Telefon: 

📧 Email: –

 📃 Curriculum vitae

 

Prezentare generală

Istoric – Disciplina de Medicină Dentară Preventivă, Comunitară si Sănătate Orală a fost înfiinţată în 1996, de D/na. Prof. Univ. Dr. Podariu Codruţa Angela. Scopul acestei discipline a fost și este de a promova şi dezvolta idei şi concepte cu privire la prevenirea bolilor din sfera orodentara, dar şi de a promova menţinerea sănătăţii orale, ca parte integranta a sănătăţii generale, prin cunoaşterea şi controlul factorilor de risc. Prin amenajarea şi dotarea cu aparatură de ultima generaţie a sediului disciplinei,  prin selectarea şi pregatirea corespunzatoare a unui corp didactic de exceptie, D-na Prof. Podariu Codruţa Angela este un adevarat mentor şi formator de şcoală în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară a UMFVBT.

Misiunea – Activitatea didactică a disciplinei se realizează prin susţinerea cursurilor (obligatorii şi opţionale) și lucrărilor practice la specializările: Medicină Dentară secţia Romană şi Engleză, la Specializarea Asistență de Profilaxie Stomatologică, Igieniști Dentari și Tehnică Dentară.

Cursuri Obligatorii:

 • Medicină Dentară Preventivă,  anul II MD (Română şi Engleză).
 • Medicina Dentară Comunitară, anul III MD (Română şi Engleză)
 • Sănătate Orală, anul V MD (Română şi Engleză)
 • Noțiuni de Prevenție în tehnica Dentară
 • Preventie oro-dentară la Asistenta de Profilaxie Stomatologică, Igieniști Dentari
 • Educația Pentru Promovarea Sănătății

Cursurile Optionale:

 • Alimentaţia şi sistemul stomatognat anul I MD (Ro şi Engl.)
 • Asistenţa dentară a pacientului cu nevoi medicale speciale anul II MD (Ro si Engl.).

În cadrul disciplinei o parte din cadrele didactice sunt membrii ai ŞCOALII DOCTORALE a UMF Victor Babes Timişoara, fiind coordonatori de doctorate:

 • Prof.Univ.Dr.Jumanca Daniela
 • Prof.Univ.Dr.Gălușcan Atena
 • Prof. Univ.Dr.Oancea Roxana

Membrii  disciplinei sunt implicaţi în activități de cercetare, care s-au concretizat în ultimii ani prin câştigarea unor granturi de cercetare, Proiecte tip Erasmus+, brevete de inovaţie, articole în reviste de specialitate, cu factor de impact sau în reviste din baze de date internaţionale BDI. Membrii Disciplinei sunt editori asociati la: Revista Medicina în Evoluţie, indexată Index Copernicus şi CNCSIS B+ (CNCSIS) si împreuna cu Redactorul Șef Prof.Univ.Dr. Podariu Angela, coordonează activitatea revistei si a Centrului de Cercetare Clinică,Experimentală și Translațională în Sănătatea Orală CCEx-T-SO (Translational and Experimental Clinical Research Center In Oral Health TECX-OH).

Principalele proiecte câştigate de membrii disciplinei sunt:

 • Program de Sănătate Orală in Romania (2019-2020),în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi OMS- coordonator de proiect ŞL. Dr Sava Roşianu Ruxandra.
 • European Training Platform for Continuing Professional Development of dental Hygienists (EuHyDens) (2015-2018Contract: 2015-1-SE01-KA-012278/25-06-2015 perioada valoare contract 421 290 Euro  tipul proiectului ERASMUS+ KA2, STRATEGIC PARTNERSCHIPS –Parteneri in proiect, coordinator UMFTVB Prof. Dr. Găluşcan Atena.
 • Traning of stuff in the Treatment of Patients;including patients with special needs TIUNIDENT, nr.71333886/27.10.2014 – Alinierea la standardele Uniunii Europene- SES –Senior Experten Service – Consultanta din partea Guvernului German, coordonat de Prof. Dr. Jumanca Daniela
 • Obţinerea de ţesuturi dentare din celula stem, tipul proiectului –CNCSIS tip A nr. 743/2006, Coordonator Prof. Dr. Podariu Angela
 • Creşterea vizibilităţii internaţionale a cercetarilor din domeniul promovarii sanatatii orale in contextul integării in programele europene si internationale– tipul proiectului, CEEX nr. 140/2006, Coordonator Prof. Dr. Podariu Angela
 • Integrarea cercetarilor scolilor romanesti de sanatate publica oro-dentara in programele europene si internationale privind corelarea calitatii vietii cu sanatatea oro-dentara,tipul proiectului- CEEX nr. 192/2006 Coordonator Prof. Dr. Podariu Angela

Brevete  şi titluri de proprietate intelectuală înregistrate la OSIM ale membrilor disciplinei:

 • COMPOZITIE PENTRU PASTĂ DE DINŢI, Autori: Jumanca Daniela, Găluşcan Atena, Floriţa Şerban, Podariu Angela, Floriţa Zeno, Dehelean Cristina, Borcan Florin Brevet OSIM nr.127805/28.02.2014
 • PROCEDEU ŞI DISPOZITIV PENTRU PRODUCEREA NANOGELURILOR ŞI MICROGELURILOR PE BAZĂ DE SILICAŢI ALCALINO-PĂMÂNTOŞI, Autori: Jumanca Daniela, Găluşcan Atena, Borcan Florin, Floriţa Şerban, Dehelean Cristina, Floriţa Zeno,Brevet OSIM nr. 128480/26.02.2016
 • NANOVEHICUL POLIETER-URETANIC PENTRU TRANSPORTUL TRANSDERMIC AL UNOR COMPUSI FARMACEUTICI UTILIZATI ÎN STOMATOLOGIE, Autori: Borcan Florin, Găluşcan Atena, Daniela Jumanca, Dehelean Cristina, Floriţa Şerban, Floriţa Zeno Brevet OSIM nr. 128801/29.11.2017

Perspectivele referitoare la evoluţia şi dezvoltarea activităţii profesionale, ştiinţifice şi academice se reunesc sub un singur deziderat major: consolidarea unei puternice şi prestigioase şcoli de Prevenţie şi Sănătate Orală în cadrul UMFT Victor Babes. Aceasta presupune crearea şi dezvoltarea următoarelor direcţii şi subdirecţii de cercetare:

 • Strategii innovative pentru prevenţia, diagnosticul şi terapia leziunilor iniţiale dento-parodontale
 • Implementarea şi dezvoltarea unui program de evaluare şi analiză a situaţiei sănătăţii orale în România,
 • Implementrea unui program national de SO în parteneriat public/privat,
 • Creşterea nivelului de educaţie a populaţiei privind SO si cunoaşterea factorilor de risc, prin dezvoltarea unei reţele sociale on-line de medici şi igienişti dentari, care să implementeze programul educaţional în rândul populatiei.
 • Implementarea profesiei de Igienist Dentar în România şi implicarea lor în programele de Sănătate Orală.
 • Inovaţii în domeniul materialelor, tehnologiilor şi tehnicilor noi de investigare-Nano/picomateriale, dezvoltarea şi introducerea tehnologiilor non invazive în control placii bacteriene şi inactivarea leziunilor incipiente
 • Dezvoltarea şi implementarea stomatologiei regenerative prin studii privind potenţialul plastic al celulelor stem din ţesuturile dentareAplicarea tehnicilor de inginerie tisularăîn Stomatologia regenerativă de ţesuturi dure-augumentarea bazată pe scaffold-uri şi prin imprimare 3D.
Galerie foto