Contactează-ne

Adresa: Bd. Revoluţiei din 1989, nr. 9, parter, Timişoara
Telefon: –
E-mail: zoom.tmd@umft.ro

Colectivul disciplinei

Şef de disciplină

📲 Telefon:

📧 Email:

 lavinia_ardelean@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Membri

📲 Telefon:

📧 Email: tigmeanu.codruta@umft.ro

📃 Curriculum vitae

 

Prezentare generală

Disciplina de Tehnologia Materialelor şi Utilaje  în Medicina Dentară  a fost înfiinţată oficial în 1993, o dată cu Colegiul de Tehnică Dentară din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară, ulterior Colegiul de Tehnică Dentară transformându-se în Specializare. La ora actuală această disciplină se studiază în anul I. Începând cu anul 2021, s-a reînființat Specializarea Asitență de aprofilaxie Stomatologică, după o întrerupere de mai mulți ani, disciplina noastră studindu-se în anul I și II. Din anul 2002 la conducerea disciplinei se află Prof. Univ. Dr. Lavinia Ardelean. Din 2002 până în prezent cadrele didactice ale disciplinei au contribuit la editarea a 17 monografii, cărţi, cursuri şi îndrumătoare de specialitate, 10 capitole în cărţi, au publicat peste 100 articole de specialitate, din care mai mult de 75 de articole şi proceedings ISI şi au susţinut peste 50 de conferinţe şi lucrări ştiinţifice în cadrul congreselor de profil din ţară şi străinătate. Disciplina noastră a organizat Congresul Internaţional  Interdisciplinaritate în medicina dentară actuală, Timişoara, 2008 şi Congresul Internaţional Timmedica, ediţia IV, Timişoara, 2011. In ultima perioadă șefa disciplinei s-a axat și pe activitatea de reviewer pentru reviste cu FI sau indexate BDI, cu peste 190 de articole procesate, această activitate fiind recunoscută prin oferirea a Top reviewers in Cross-Field award 2019 și Top reviewers in Materials Science award 2019. In perioada 2019-2022 a condus 5 Special Issues, pe teme conexe profilului disciplinei, în revistele cotate ISI Polymers, Materials, Scanning, Coatings. In prezent coordonează, în calitate de academic editor, volumul “Oral Health Care”, editura IntechOpen, Londra.