Printre activităţile de bază ale acestui direcție se regăsesc următoarele:

  • Asigură întreţinerea şi repararea bunurilor din patrimoniu
  • Coordonează şi verifică toate lucrările de investiţii, consolidări, reparaţii capitale, curente şi de întreţinere ce se execută la clădiri
  • Organizează achiziţiile publice de lucrări
  • Asigură documentaţiile tehnice pentru promovarea investiţiilor
Nume şi prenume Funcţia Date de contact
ing. Grecu Gruia Director Tehnic tel: 0256-204400 int 1426
email:gruia@umft.ro
Adresa Timişoara, România, Str. Regiment 13 Călăraşi, Nr. 3
Program audienţe: 12.00-14.00
sing. Călărăşanu Mircea Şef Birou Tehnic tel: 0256-204400 int 1426
Adresa Timişoara, România, Str. Regiment 13 Călăraşi, Nr. 3
Program audienţe: 9.00-14.00

Serviciul Aprovizionare și Achiziţii Publice

Acest serviciu:

  • procură prin licitaţie, conform legislaţiei în vigoare, materialele, obiectele de mică valoare şi mijloacele fixe necesare procesului didactic şi administrativ
  • asigură contractarea de servicii reparaţii şi întreţinere tehnică medical ă de laborator şi tehnică de calcul
Nume şi prenume Funcţia Date de contact
ing. Sbârnă Sever Şef Serviciu Aprovizionare și Achiziţii Publice   Tel/fax :0256221554  sau  0256-204400 int 1426, E-mail: achizitii@umft.ro
Program audienţe: 12.00-14.00
Ioan Crăciun Administrator Financiar Tel/fax :0256221554  sau  0256-204400 int 1408, E-mail: icraciun@umft.ro
Cristinel Filip Administrator Financiar Tel/fax :0256221554  sau  0256-204400 int 1408, E-mail: cristinel.filip@umft.ro
Gabriela – Cristina Ursan Administrator Financiar Tel/fax :0256221554  sau  0256-204400 int 1408, E-mail: ursan@umft.ro
Laurenţiu Minda Administrator Financiar Tel/fax :0256221554  sau  0256-204400 int 1408, E-mail: minda.laurentiu@umft.ro
Mihaela Secoșan Magazie – Depozit Central Tel/fax :  0256-204400 int 1470, E-mail: secosan.mihaela@umft.ro
Maria Viruzab Magazie – Depozit Central Tel/fax :0256221554  sau  0256-204400 int 1470, E-mail:


COMPARTIMENTUL PREVENŢIA, PROTECŢIA ŞI SECURITATEA IN MUNCĂ

Atribuţiile compartimentului:

  • se ocupa de organizarea activităţilor de prevenire a riscurilor profesionale şi a celor de protecţie a sănătăţii, ţinând seama de mărimea subunităţilor şi de riscurile la care sunt expuşi salariaţii
  • asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare
Nume şi prenume Funcţia Date de contact
sing. Călărăşanu Mircea şef compartiment tel.: 0256-204400 int 1426
Program de audienţe: 9.00 – 14.00