Facultatea de Medicină a rezonat permanent cu evoluţia directivelor naţionale şi europene din domeniul educaţional medical, adaptându-şi programele de studiu astfel încât, în prezent, are următoarele specializări:

 • Medicină (limba română) – 6 ani – 360 credite;
 • Medicină (limba engleză) – 6  ani – 360 credite;
 • Medicină (limba franceză) – 6 ani – 360 credite;
 • Asistenţă medicală generală – 4 ani – 240 credite ;
 • Asistenţă medicală generală – Lugoj- 4 ani – 240 credite;
 • Asistenţă medicală generală – Deva- 4 ani – 240 credite;
 • Balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 3 ani – 180 credite;
 • Nutriţie şi dietetică – 3 ani – 180 credite.

Mai jos puteţi găsi planul de învăţământ al specializărilor Facultăţii de Medicină.

FIȘA DE DISCIPLINĂ (CLICK PE DENUMIRE PENTRU A DESCĂRCA)

FACULTATEA DE MEDICINĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
MEDICINĂ (Admitere tip 1)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE 

 • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 6 ani, 360 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor care cuprinde:
  – 60 de întrebări de Biologie (Manual 1 clasa a XI-a, Manual 2 clasa a XI-a) – punctaj maxim 60 puncte, echivalent cu nota 6 (șase);
  – 30 de întrebări de Chimie (Manual clasa a X-a și Manual clasa a XI-a) – punctaj maxim 30 puncte, echivalent cu nota 3 (trei);
  – 10 puncte acordate din oficiu (pentru prezență), echivalente cu nota 1 (unu).

Punctajul final se obține prin însumarea punctajelor realizate de candidat la Biologie și Chimie, la care se adaugă cele 10 puncte acordate pentru prezență.

Media finală de admitere:
–    se calculează prin împărțirea punctajului final la 10, operație echivalentă cu următoarea formulă de calcul: 1 + 6×(punctaj Biologie)/60 + 3×(punctaj Chimie)/30
–    se exprimă cu două zecimale, fără rotunjire;
–    media finală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).

 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 04 iulie – 15 iulie 2022, ora 1400.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 24 iulie 2022.
 • Locuri disponibile: 350 locuri buget + 95 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 8200 RON/an.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2022.

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (Admitere tip 2)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE 

 • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 4 ani, 240 de credite ECTS/SECT, locația geografică: Timișoara.

Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor – test grilă, care cuprinde: 50 de întrebări de Biologie (Manual 1, cls a XI-a). Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7 (șapte) cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3 (trei) acordată pentru prezență.

Media finală de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat. Media finală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).

 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 04 iulie – 15 iulie 2022, ora 1400.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 22 iulie 2022.
 • Locuri disponibile: 20 locuri buget + 80 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5500 RON/an.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2022.

FACULTATEA DE MEDICINĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (LA LUGOJ)
(Admitere tip 2)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii cu durata studiilor de 4 ani, 240 de credite ECTS/SECT, forma de învățământ: cu frecvență, (AP).

Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor – test grilă, care cuprinde: 50 de întrebări de Biologie (Manual 1, cls a XI-a). Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7 (șapte) cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3 (trei) acordată pentru prezență.

Media finală de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat. Media finală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).

 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 04 iulie – 15 iulie 2022, ora 1400.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 22 iulie 2022.
 • Locuri disponibile: 15 locuri buget + 60 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5500 RON/an.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2022.

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (DEVA)
(Admitere tip 2)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii cu durata studiilor de 4 ani, 240 de credite ECTS/SECT, forma de învățământ: cu frecvență, (AP).

Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor – test grilă, care cuprinde: 50 de întrebări de Biologie (Manual 1, cls a XI-a). Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7 (șapte) cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3 (trei) acordată pentru prezență.

Media finală de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat. Media finală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).

 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 04 iulie – 15 iulie 2022, ora 1400.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 22 iulie 2022.
 • Locuri disponibile: 15 locuri buget + 60 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5500 RON/an.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2022.

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE (Admitere tip 2)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT.

Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor – test grilă, care cuprinde: 50 de întrebări de Biologie (Manual 1, cls a XI-a). Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7 (șapte) cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3 (trei) acordată pentru prezență.

Media finală de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat. Media finală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).

 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 04 iulie – 15 iulie 2022, ora 1400.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 22 iulie 2022.
 • Locuri disponibile: 30 locuri buget + 50 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5500 RON/an.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2022.

 

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ (Admitere tip 2)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT.

Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor – test grilă, care cuprinde: 50 de întrebări de Biologie (Manual 1, cls a XI-a). Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7 (șapte) cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3 (trei) acordată pentru prezență.

Media finală de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat. Media finală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).

 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 04 iulie – 15 iulie 2022, ora 1400.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 22 iulie 2022.
 • Locuri disponibile: 10 locuri buget + 15 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5500 RON/an.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2022.