ANUNȚ IMPORTANT  !

 

Dosarul de pre-înscriere al medicului care dorește să urmeze studii de specializare la universitatea noastră se va transmite astfel :

 • în 2 seturi de documente prin poștă, personal sau prin curier ;

Adresa universității:

Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara

P-ta Eftimie Murgu, Nr. 2A, cod. 300041, Timisoara, Romania

Registratură  – Pentru înscriere la specializare

 • 1 set de documente scanate și trimise prin e-mail, la următoarea adresă : specializare_straini@umft.ro, sau depuse personal pe un memory stick.

Setul de documente va conține următoarele :

 1. Diploma de absolvire a facultăţii, copie/traducere în limba română legalizată la notar (2 exemplare) sau adeverință de absolvire dacă este absolvent în 2024;
 2. Foaia matricola/supliment la diplomă, copie / traducere în limba română legalizată la notar (2 exemplare);
 3. Diploma de bacalaureat, copie/traducere în limba română legalizată la notar (2 exemplare);
 4. Notele de la bacalaureat copie/traducere în limba română legalizată la notar (2 exemplare);
 5. Certificatul de naştere copie /traducere în limba română legalizată la notar (2 exemplare);
 6. Actele care dovedesc cunoaşterea limbii române copie xerox / certificat de competențe lingvistice B2 (pentru cei ce nu au facut scoala în limba română) – 2 exemplare ;
 7. Copie după pașaport (2 exemplare);
 8. 6 fotografii recente– tip pașaport;
 9. Certificatul medical, în limba română – 2 exemplare;
 10. Accept coordonator– original ;
 11. Chitanța cu taxa pentru procesare a actelor 150 euro – original

  Numele băncii: Banca Transilvania, Agenția Baroc  Timișoara
  Adresa: Str. Palanca nr. 2, Timișoara, România    IBAN: RO53BTRL03604202A6896600   
  SWIFT: BTRLRO22TMA  Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;Numele și prenumele complet (şi corect) al candidatului ……….;

 12. Dosare plastic cu șină (2 bucati ) ;
 13. 20 folii transparente;
 14. Declaraţie notarială din partea cetăţenilor români care doresc să studieze la specializare , ca cetățean roman cu domiciliul în străinătate, din care să reiasă faptul că ei doresc să urmeze studii în regim financiar “pe cont propriu valutar” – 2 exemplare;
 15. Absolvenţii de facultate, promoţia 2024, trebuie să depună o declaraţie notarială prin care îşi asumă obligaţia să depună actele de studii în original (plus copii şi traduceri legalizate) până la o dată limită (se stabileşte în funcţie de ţara în care a fost emis actul) ;
 16. Formulare (Cererea catre MEN, cerere înscriere UMFT, Fișa personală a medicului, cerere accept medic coordonator, declarație acord prelucrare date, tabel situație personală, fișa personală) .

Procedura este următoarea :

În situația în care medicul nu respectă toate condițiile impuse, (set de acte, scanare, taxă,  formulare, etc.) considerăm dosarul incomplet și nu va fi luat în considerare.

Etapa I – Pre înscriere

Trimiteti două seturi de documente la registratura universității și un set de documente scanate (aceleași)  la adresa de e-mail: specializare_straini@umft.ro

Adresa universității:

Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babeș” Timișoara

P-ta Eftimie Murgu, Nr. 2A, cod. 300041, Timișoara, România

Registratură – Pentru înscriere la specializare

Perioada de pre-inscriere: 18.09.2024-18.02.2025

Etapa II- Inscrierea 

Dupa ce primiți scrisoarea de acceptare la studii, achitați taxa și depuneți diplomele în original. Se va emite o decizie de primire la studii, semnată de domnul rector. Când este semnată decizia,  puteți să începeți specializarea aleasă.

Informaţii specializare medici străini
Tel: +40 256 204476; +40 204250; +40 204271 int. 1474
specializare_straini@umft.ro