Competiție internă

Universitatea de Medicină si Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara lansează anual competiţii interne de granturi de cercetare stiinţifică, care se adresează atât tinerilor cercetători, cat şi cercetătorilor cu experienţă. Scopul acestor competiţii este acela de a sprijini creşterea vizibilităţii universităţii prin publicaţii de succes rezultate in urma cercetării in reviste cu factor mare de impact, precum şi punerea în practică a unor idei inovative cu implicaţii favorabile asupra competivităţii cercetătorilor instituţiei pe plan naţional şi internaţional.