Facultatea de Medicină Dentară din Timişoara datează de aproape jumătate de secol şi îşi doreşte să devină un centru de excelenţă în învăţământ, în formarea de specialişti, în cercetare şi în asistenţă medicală. Realizările acestei unităţi tradiţionale de învăţământ sunt rezultatul muncii stăruitoare desfăşurate de cadrele didactice, studenţi şi personalul tehnic-administrativ.

Obiectivul strategic fundamental este reprezentat de creşterea calităţii procesului de învăţământ, atât prin perspectiva atingerii dimensiunilor europene ale instruirii universitare, cât şi a dimensiunilor interne ale calităţii academice.

Principala misiune a UMF”Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Medicină Dentară este de a promova educaţia şi performanţa academică în formarea de absolvenţi competitivi, care să se poată integra pe piaţa muncii în toate sistemele de sănătate din lume. Dobândirea unei experienţe adecvate pentru activitatea de asistenţă dentară de performanţă, de cercetare ştiinţifică şi îngrijire medicală este o necesitate.

Oferta educaţională a Facultăţii de Medicină Dentară este complexă, modernă, compatibilă cu a unor şcoli de medicină dentară de tradiţie, prestigioase din ţară şi Europa Implementarea principiilor procesului Bologna (sistemul ECTS, promovarea mobilităţilor, promovarea cooperării europene în asigurarea calităţii, a dimensiunilor europene ale procesului de învăţământ, recunoaşterea studenţilor ca parteneri în procesul educaţional, învăţarea de-a lungul întregii vieţi, oferta de studii atractivă pentru studenţi din alte ţări) contribuie la realizarea unui sistem de educaţie centrat pe student, care îi asigură acestuia la absolvire cunoştinţe, aptitudini şi atitudini care îi permit să-şi exercite profesiunea de medic dentist în baza valorilor preluate şi transmise de şcoala medicală timişoreană, să-şi aducă contribuţia personală la creşterea stării de sănătate în comunitatea locală, regională, naţională sau internaţională şi să-şi utilizeze cunoştinţele şi aptitudinile în vederea tratării pacienţilor în situaţii complexe.

Profesionalismul şi aptitudinile dobândite, calitatea umană pe care dorim să o dezvoltăm, urmăresc să îi aducă absolventului încrederea şi respectul pacienţilor şi îi permit să contribuie la progresul ştiinţei şi a artei dentare, dar să şi crească vizibilitatea internaţională a Facultăţii Dentare din Timişoara.

Planul de învăţământ şi programa analitică au fost elaborate pe baza unor concepţii moderne cu pronunţat caracter aplicativ şi practic, într-o perspectivă interdisciplinară, în concordanţă cu standardele internaţionale de învăţământ superior având ca finalitate formarea unui viitor medic cu o solidă pregătire de specialitate, care să îl situeze într-o poziţie avantajoasă în competiţia pentru ocuparea unui loc de muncă adecvat pregătirii sale profesionale.

Baza materială a Facultăţii de Medicină Dentară cu cele trei specializări: Medicină Dentară, Tehnică Dentară şi Asistenţă de Profilaxie Stomatologică, asigură un standard înalt calitativ procesului didactic în conformitate cu cerinţele actuale, Facultatea de Medicină Dentară fiind cotată ”A” în cadrul evaluării programelor de studii la nivel naţional.

Dragi studenţi, fiţi bineveniţi în Facultatea noastră, tinereţea d-voastră să vă ajute să puteţi străbate un parcurs anevoios spre succes în profesie şi viaţă. În Medicina Dentară va trebui să învăţaţi toată viaţa pentru a vă îmbogăţi permanent cunoştinţele şi noi vă vom sta alături şi pe mai departe.

D E C A N,
Prof. Univ. Dr. Meda Lavinia Negruţiu