Prof. univ. dr. Dorel SĂNDESC

📃 Curriculum vitae

📋 Declarația de avere și de interese 2022

📋 Declarația de avere și de interese 2021

📋 Declarația de avere și de interese 2020

Prorectorul are atribuţii în ceea ce priveşte relaţiile internaţionale şi parteneriatul academic:

 1. coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de imaginea universitară şi de întreaga activitate de orientare profesională, reprezentare şi relaţii internaţionale;
 2. promovează universitatea prin elaborarea şi distribuirera materialelor de prezentare în limba română şi în limbi de circulaţie internaţională în ţară şi străinătate;
 3. iniţiază realizarea unor acorduri de cooperare academică şi ştiinţifică cu universităţi din ţară şi străinătate şi pregătirea documentelor şi informaţiilor necesare în acest scop;
 4. analizează posibilităţi de afiliere a universităţii la organismele interne şi internaţionale în domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice;
 5. coordonează Departamenul de Relaţii internaţionale şi, prin intermediul acestuia, coordonează programele Erasmus, Socrates,
 6. gestionează acordurile bilaterale încheiate cu universităţi partenere din străinătate;
 7. coordonează redactarea actelor necesare deplasărilor în străinătate a cadrelor didactice şi a studenţilor şi urmăreşte rapoartele de activitate a acestora la întoarcerea din deplasare;
 8. coordonează activitatea acordarea titlurilor onorifice pentru personalităţi din străinătate;
 9. asigură difuzarea informaţiilor cu privire la manifestările ştiinţifice interne şi internaţionale;
 10. coordonează activitatea Departamentului Marketing, Relaţii Publice şi Consiliere;
 11. răspunde de cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei şi reglementărilor privind domeniul pe care îl coordonează;
 12. stabileşte procedurile de lucru la nivelul activităţii de care răspunde.