Valorile promovate într-o Europă şi lume a cunoaşterii şi competitivităţii, în care resursele umane reprezintă un bun incontestabil sunt repere ale procesului de învăţământ în cadrul Facultăţii de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara urmate încă din momentul înfiinţării ei, anul 1997. Cu toate că este o facultate relativ tânără, instituţia noastră se străduieşte să se plaseze în primele linii în cadrul învăţământului de profil din ţară.

Specializările Facultăţii de Farmacie – farmacie (5 ani) şi asistenţă de farmacie (3 ani), constituie o parte integrantă a ofertei educaţionale a Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara. Ele sunt completate de oferta de studii masterale, prin cele 2 linii masterale de profil, precum şi de cea de pregătire postuniversitară continuă. Prin planurile de viitor puse în discuţie la alegerile recente, ne-am angajat să rezolvăm cât de repede posibil şi oferta de studii doctorale în domeniul Farmacie; din acest punct de vedere a fost obţinută abilitarea, în vederea conducerii de studii doctorale, de către Prof. Univ. Dr. Cristina Dehelean şi Prof. Univ. Dr. Codruţa Şoica.

Misiunea noastră principală constă în formarea de specialişti in domeniul farmaceutic capabili să susţină şi să dezvolte activitatea de profil la toate nivelele (local, regional, naţional) şi, pe cât posibil şi internaţional, printr-o pregătire cât mai completă şi complexă. Pregătirea principală are impact în domeniul medicamentului, fiind direcţionată spre conceperea, proiectarea, tehnologia, farmacotoxicologia, analiza şi consilierea privind medicamentul. O parte din conceptul de bază se regăseşte şi în strategia de cercetare a Universităţii din care facem parte, având relevanţă deosebită pentru domeniul farmaceutic.

Într-o societate modernă, în care nu mai există delimitări sub aspect economico- financiar, rezultatele se bazează pe valoare şi performanţă. Aceste aspecte pot fi susţinute printr-o unitate de măsură la îndemâna tuturor, munca asiduă. Cuantificarea tuturor acestor aspecte reprezintă succesul şi sperăm că facultatea noastră asigură competenţele şi abilităţile necesare transformării proiectelor în realitate.

Dorim ca absolvenţii facultăţii noastre să-şi găsească uşor un loc pe piaţa muncii şi să fie elemente apreciate în societate. Doresc să amintesc tuturor studenţilor şi absolvenţilor că valoarea lor poate creşte prin însuşirea unor trăsături cheie: învăţare, ascultare, competiţie, autodepăşire.

                                                                            Decan,
Prof. Univ. Dr. Farm. Codruţa-Marinela Şoica