Utilizatorii bibliotecii se impart in trei categorii:

  • studenti
  • cadre didactice UMF si doctoranzi cu frecventa
  • utilizatori externi (rezidenti, medici din reteaua sanitara, studenti si cadre didactice de la alte institutii de invatamant, asistenti medicali, pacienti etc.)

Utilizarea bibliotecii se face pe baza cardului de biblioteca.
Cardul este netransmisibil.
Prezentarea cardului la fiecare utilizare a unui serviciu din biblioteca este obligatorie.

Cardul de biblioteca se elibereaza pe baza urmatoarelor acte:

  • pentru studenti: legitimatia sau carnetul de student si buletinul de identitate
  • pentru cadrele didactice: legitimatia de serviciu, buletinul de identitate
  • pentru doctoranzi cu frecventa si rezideti: act din care sa reiasa calitatea de doctorand sau rezident, buletin de identitate

Valabilitatea cardul se prelungeste la inceputul fiecarui an universitar. 

Pentru utilizatorii externi, sunt necesare urmatoarele acte: carnet de student sau legitimatie de serviciu etc., buletin de identitate. 

Biblioteca este deschisă conform următorului program:

LUNI

MARTI

MIERCURI

JOI

VINERI

07:30-20:00

07:30-20:00

07:30-20:00

07:30-20:00

07:30-20:00