Președinte DEACE:
Conf. Dr. Mircea Iurciuc
E-mail: mirceaiurciuc@gmail.com, iurciuc.mircea@umft.ro

Vicepreședinte:
Prof. Dr. Edward Seclaman
E-mail: eseclaman@umft.ro

Prin HOTĂRÂREA SENATULUI UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA Nr. 267/31770/22.11.2023 Art.1. Senatul universitar aprobă modificarea componenței Departamentului de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale (DEACE) din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, după cum urmează: 

Președinte: Conf. Univ. Dr. Mircea Iurciuc –  iurciuc.mircea@umft.romirceaiurciuc@gmail.com

Vicepreședinte Prof. Univ. Dr. Edward Seclaman  – eseclaman@umft.ro

Secretar: S.L. Dr. Monica Steluta Marc – marc.monica@umft.rodeace@umft.ro

 • Prof. univ. dr. Anca Maria Câmpean            
 • Conf. univ. dr. Anca Maria Muresan            
 • Prof. univ. dr. Adelina Maria Jianu               
 • Prof. univ. dr. Calin Marius Popoiu          
 • Conf. Univ. dr. Ruxandra Sava-Rosianu            
 • Conf. Univ. dr. Cristian Andrei Sarau                
 • Conf. Univ dr. Laurentiu Vasile Sima                   
 • Șef lucr. dr. Macasoi Gabriela Ioana   
 • Stud. Ghete Alexandra Florentina, Facultatea de Medicina
 • Stud. Savu Alexandru, Facultatea de Medicina Dentara
 • Stud. Mădălina Salvina Jurj, Facultatea de Farmacie

În conformitate cu art. 192 din Legea educației naționale nr. 1/2011, asigurarea calității învățământului şi cercetării este o obligație asumată de Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babeș” Timișoara (UMFVBT). Aceasta este concretizată prin eforturile comune ale corpului academic, studenților, a personalului administrativ si a reprezentanților angajatorilor. Misiunea este de a crea si promova o cultura a calității educaționale menținând standardele academice si profesionale la un nivel înalt.

Departamentul de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale (DEACE) si își desfășoară activitatea în baza legislației actuale, în conformitate cu Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a guvernului 75/2005 privind asigurarea calității educației, Legea învățământului 1/2011 şi Ordonanța de urgență 75/2011 privind modificarea şi completarea Ordonanței de urgență 75/2005.

DEACE are ca principal scop implementarea strategiilor și politicilor în domeniul calității și se preocupă prioritar de asigurarea calității educaționale și a activităților conexe, în concordanță cu viziunea, misiunea și politica UMFVBT.

Actuala structură DEACE este compusa din 14 membri: 11 cadre didactice, 3 studenți (reprezentând cele 3 facultăți). Prorectorul UMFVB Timișoara responsabil cu studiile universitare de licență, master şi evaluare academică este coordonatorul DEACE la nivelul universității şi respectiv, prezintă rapoartele de evaluare către Consiliul de Administrație şi Senat.

DEACE începe dezvoltarea unui nou plan strategic de acțiuni în domeniul asigurării calității educaționale de înaltă ținută academica in conformitate cu recomandările Agenției Romane de Asigurare a Calității in Învățământul Superior. Prin noua politică de asigurare a calității din UMFVBT, responsabilitățile sunt delegate facultăților, departamentelor şi disciplinelor, cu intenția de a promova o nouă cultură a calității în toate domeniile şi la toate nivelurile activității academice. Din acest motiv si ținând cont de recomandările ARACIS, încă din 2007 pe lângă DEACE, s-au înființat şi patru comisii pentru asigurarea calității (CEACE), câte una pentru fiecare facultate plus CEACE CSUD. Acestea sunt formate din 5 cadre didactice (președinte, secretar si 3 membri), un reprezentant al angajatorilor si un student.