Serviciul Activități Editoriale – Editura „Victor Babeș”

 

Editura a fost înfiinţată în septembrie 2005, pe baza unei hotărâri a Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Timişoara luată în sprijinul cadrelor didactice şi al studenţilor. Decizia a avut ca punct de pornire şi o Hotărâre de Guvern prin care se aproba înfiinţarea pe lângă Ministerul Educaţiei a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii. Așadar, Editura „Victor Babeș” nu are personalitate juridică și funcţionează în cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timişoara (UMFVBT), fiind în subordinea directă a Cancelariei Rectorului.

Activitatea editurii a pornit în 1 decembrie 2008, în scopul promovării valorilor culturii tehnico-ştiinţifice naţionale şi universitare, prin editarea, tipărirea şi difuzarea de cărţi în limba română şi în limbi străine, fiind înscrisă pe lista editurilor recunoscute de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS).

Editura „Victor Babeş” dispune de 8 colecţii:

  • Academica – coordonatori prof. univ. dr. Andrei Anghel și prof. univ. dr. Victor Dumitrașcu
  • Cercetare Ştiinţifică – coordonatori prof.univ.dr. Marius Raica și prof. univ. dr. Daliborca Vlad
  • Ghiduri şi îndrumătoare de laborator – coordonator conf. univ. dr. Adrian Vlad
  • Hippocrate – coordonator prof. univ. dr. Andrei Motoc
  • Manifestări Ştiinţifice – coordonatori prof. univ. dr. Danina Muntean și prof. univ. dr. Bogdan Timar
  • Manuale – coordonatori prof. univ. dr. Codruța Șoica și prof. univ. dr. Daniel Lighezan
  • Beletristică – coordonatori prof. univ. dr. Sorin Eugen Boia și prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu
  • In Memoriam – coordonatori prof. univ. dr. Vladimir Fluture şi prof.univ.dr. Dan V. Poenaru

De altfel, începând din aprilie 2013, în cadrul editurii, toate manuscrisele și lucrările cu caracter ştiinţific ce urmează a fi tipărite sunt verificate prin programul informatic antiplagiat.

Date de contact

Piața Eftimie Murgu Nr.2, et. 3, Cam. 316, C.P. 300041, Timișoara, România

E-mail: evb@umft.ro

Tel./fax: 0256 495 210

Program de lucru: de luni până vineri, între orele 7:30-15:30 

Organizare

Diana-Maria Mihai

Șef Serviciu

mihai.diana@umft.ro
evb@umft.ro

Katalin Luzan

Inginer I A

luzan.katalin@umft.ro

Adina Ramona Filca

Secretar II/Tehnoredactor

adina.filca@umft.ro

Simona Blaj

Secretar II/Grafician

simona.blaj@umft.ro

Cristina Stanoiev

Operator/Controlor date

stanoiev.cristina@umft.ro

Iadranca Szebenyi

Operator/Controlor date

iadranca.szebenyi@umft.ro

Laura Evrica Bodin

Operator/Controlor date

evb@umft.ro

Andrei Szabo

Muncitor calificat

evb@umft.ro

Srbobranca Dațin

Muncitor necalificat

evb@umft.ro

Marko Stanoiev

Muncitor necalificat

evb@umft.ro

 

Atribuţiile aferente funcţiilor enumerate mai sus se precizează în fişele posturilor respective. În funcţie de necesităţi, schema de personal se poate extinde ulterior.