Prof. univ. dr. Andrei MOTOC


📃 Curriculum vitae

📋 Declarația de avere și de interese 2022

📋 Declarația de avere și de interese 2021

📋 Declarația de avere și de interese 2020

 

Prorectorul pentru studii postuniversitare şi de rezidenţiat are următoarele atribuţii :

 1. coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate de studii postuniversitare şi rezidenţiat;
 2. participă la realizarea strategiei universităţii şi la stabilirea obiectivelor sale pe toată perioada mandatului său;
 3. organizează învăţămîntul medical de rezidenţiat;
 4. organizează concursul de intrare în rezidenţiat (bibliografie, tematică, întrebări);
 5. este preşedintele Comisiei de rezidenţiat zonal şi răspunde de activitatea acesteia;
 6. propune spre aprobare Consiliului de administraţie coordonatorii de rezidenţiat;
 7. coordonează împreună cu DSP şi Ministerul Sănătăţii examenele de medic specialist şi medic primar;
 8. coordonează specializarea prin rezidenţiat pentru cetăţenii străini;
 9. stabileşte bune colaborări cu Direcţia de Sănătate Publică, Colegiul Medicilor şi Farmaciştilor şi Ministerul Sănătăţii;
 10. răspunde de armonizarea curriculei de pregătire a rezidenţilor şi de aplicare a baremului de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice obligatorii;
 11. răspunde de cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei şi reglementărilor privind învăţămîntul postuniversitar şi a rezidenţiatului;
 12. stabileşte procedurile de lucru la nivelul activităţii de care răspunde;
 13. răspunde de derularea învăţământului pentru fiecare specialitate de rezidenţiat.