Prof. univ. dr. Andrei MOTOC


📃 Curriculum vitae

📋 Declarații de avere și de interese – 2023

📋 Declarații de avere și de interese – 2022

📋 Declarații de avere și de interese – 2021

📋 Declarații de avere și de interese – 2020

   

Prorectorul pentru studii postuniversitare şi de rezidenţiat are următoarele atribuţii:

 1. coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate de studii postuniversitare şi rezidenţiat din Universitate, având în subordine Direcția de pregătire în rezidențiat;
 2. participă la realizarea planificării strategice a  Universităţii şi la stabilirea obiectivelor sale pe termen scurt, mediu și lung și pentru perioada mandatului său;
 3. coordonează buna desfășurare a concursului de rezidențiat și a programelor/cursurilor postuniversitare;
 4. organizează activitatea de avizare a unităților de pregătire și asigură coordonarea pregătirii de rezidențiat, precum și gestionează activitatea de formare profesională postuniversitară;
 5. participă la pregătirea concursului național de rezidenţiat, este preşedintele Comisiei de rezidenţiat zonal şi răspunde de activitatea acesteia;
 6. propune spre aprobare Consiliului de administraţie coordonatorii de rezidenţiat;
 7. coordonează, sistemul de pregătire și evaluare a rezidenților conform prevederilor legale în vigoare;
 8. coordonează răspunde de armonizarea curriculei de pregătire a rezidenţilor şi de aplicarea baremului de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice obligatorii, conform curriculei de pregătire în rezidențiat;
 9. răspunde de cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei şi reglementărilor privind învăţământul postuniversitar şi a rezidenţiatului;
 10. coordonează și supraveghează buna desfășurare a examenelor de medic specialist şi medic primar, examenele în vederea obținerii atestatelor de studii complementare, precum și a examenelor de obținerea gradului de specialist și principal pentru biologi, biochimiști și chimiști;
 11. asigură cooperarea cu Ministerului Educației și Ministerului Sănătății prin departamentele corespunzătoare;
 12. colaborează cu prorectoratele omologe ale Universităților de Medicină, managerii unităților sanitare, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România(OBBCSSR) și cu Direcția de Sănătate Publică;
 13. stabileşte politicile operaționale și procedurile de lucru la nivelul activităţii de care răspunde;
 14. răspunde de respectarea regulamentelor Universității și a reglementărilor legale de derulare a învățământului în fiecare specialitate de rezidențiat;
 15. identifică acțiunile și activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor specifice;
 16. identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și stabilește acțiunile care să mențină riscurile în limite acceptabile;
 17. monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizează activitățile ce se desfășoară în cadrul structurii conduse, măsoară și înregistrează rezultatele, compară rezultatele cu obiectivele de îndeplinit, identifică abaterile.
ORGANIZARE PRORECTORAT STUDII POSTUNIVERSITARE ȘI REZIDENȚIAT

Direcția de pregătire în rezidențiat:

1. Compartimentul programe de pregătire profesională

Funcția

Numele și prenumele

Adresa de e-mail

Număr de telefon

Secretar

Moise Maria

cursuripostuniv@umft.ro

0256/892456
0752234417

Secretar

Suciu Ioana

cursuripostuniv@umft.ro

0256/892456

2. Compartimentul pregătire în rezidențiat

Funcția

Numele și prenumele

Adresa de e-mail

Număr de telefon

Secretar

Cuzmici Anica

rezidentiat@umft.ro

0256/892456