Conducere

PREȘEDINTELE SENATULUI

Prof. univ. dr. Marius CRAINA
mariuscraina@umft.ro

CONSILIUL SENATULUI

 • Conf.univ.dr. LĂZUREANU Elena-Voichiţa
 • Prof.univ.dr. PANTEA Stelian
 • Prof.univ.dr. TIMAR Romulus-Zorin

PREȘEDINȚII COMSIILOR DE SPECIALITATE (PERMANENTE)

 1. Prof.univ.dr. SCHILLER Adalbert – preşedinte al Comisiei pentru studii universitare şi studii postuniversitare;  
 2. Prof.univ.dr. ENACHE Alexandra  – preşedinte al Comisiei de etică şi deontologie profesională a Senatului;
 3. Conf.univ.dr. LUCA Constantin Tudor – preşedinte al Comisiei de evaluare a performanţelor cadrelor didactice şi cercetării  ştiinţifice;
 4. Conf.univ.dr. HORHAT Florin George  – preşedinte al Comisiei pentru probleme social administrative şi studenţeşti;
 5. Prof.univ.dr. PREJBEANU Radu – preşedinte al Comisiei de evaluare a managementului universitar;
 6. Prof.univ.dr. POROJAN Liliana – preşedinte al Comisiei pentru imagine, relaţii internaţionale şi parteneriat academic,
 7. Prof.univ.dr. MUNTEAN Danina Mirela – preşedinte al Comisiei pentru revizuirea regulamentelor şi  a Cartei universitare;
 8. Prof.univ.dr. LEDEŢI Adriana Violeta – preşedinte al Comisiei pentru dezvoltare academică.
Membrii Senatului
Invitați cu caracter permanent
 • Jr. Lioara Boșcu – Șef Birou Senat, lioara.boscu@umft.ro
 • Jr. Miriam Cătană –  Secretar Șef,  secretarsef@umft.ro.
Componența comisiilor de specialitate (permanente) ale Senatului

Președinte: prof.univ.dr. Adalbert Schiller

Membri:

 • prof. univ. dr Romulus Zorin Timar
 • prof. univ. dr. Simona Ruxanda Drăgan
 • conf. univ. dr. Stelian Pantea

Președinte: conf. univ. dr. Luca Constantin Tudor

Membri:

 • prof. univ. dr. Mihaela Adriana Simu
 • prof. univ. dr. Tudor Ovidiu Rareș Olariu
 • prof. univ. dr. Victor Dumitrașcu
 • student Gruin Silvia , anul III Facultatea de Medicină

Președinte: Prof.univ.dr. Danina Mirela Muntean

Membri:

 • Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan
 •   Prof. univ. dr. Alis Liliana Carmen Dema
 • Prof. univ. dr. Meda Lavinia Negruțiu
 • Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean
 • Ș.l. dr. Roxana Ramona Onofrei
 • Student Luana Maria Goșman, an III, Facultatea de Medicină
 • C.j. dr. Mihaela Codrina Levai – invitat cu caracter permanent

Președinte: conf. univ. dr. Florin George Horhat

Membri: prof. univ. dr Monica Licker

Președinte:  prof.univ.dr. Adriana Violeta Ledeți

Membri:

 • prof. univ. dr. Carmen Darinca Todea
 • prof. univ. dr. Călin Marius Popoiu
 • conf. univ. dr. Elena Pop

Președinte: prof. univ. dr. Radu Prejbeanu

Membri:

 • prof. univ. dr. Ioan Sas
 • conf.univ.dr. Elena Voichița Lăzureanu

Președinte: prof. univ. dr. Alexandra Enache

Membri:

 • prof. univ. dr. Mirela Cleopatra Tomescu
 • prof. univ. dr. Sorin Lucian Bolintineanu
 • conf. univ. dr. Marius Traian Leretter

Președinte: prof. univ. dr. Liliana Porojan

Membri:

 • prof. univ. dr. Florică Bârsășteanu
 • prof. univ. dr. Răzvan Gabriel Drăgoi