Responsabil Compartiment Protecția Datelor cu Caracter Personal
Cristian-Andrei Grigoriu
e-mail: rpd@umft.ro

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul      Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, CA OPERATOR DE DATE, sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Compartimentul de protectie a datelor cu caracter personal are următoarele atribuții:

  • coordonează și monitorizează activitatea personalului Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara pe linia protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • întocmește adrese/răspunsuri la solicitări;
  • consiliază conducerea operatorului de date referitor la activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  • verifică legalitatea colectării, stocării și comunicării datelor cu caracter personal la nivelul universității;
  • verifică confidentialitatea, necesitatea și proporționalitatea în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru asigurarea protecției acestora;
  • verifică respectarea drepturilor persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal;
  • verifică respectarea prevederilor legale referitor la comunicarea datelor cu caracter personal în situația în care nu este necesar consimțământul persoanei vizate.