NR. CRT. NUME, PRENUME
1.                PROF. UNIV. DR. OCTAVIAN MARIUS CREŢU,
Rector
2.                PROF. UNIV. DR. DANIEL-FLORIN LIGHEZAN,
Prorector Didactic
3.                PROF. UNIV. DR. CRISTIAN OANCEA,
Prorector pentru  Cercetare Ştiinţifică
4.                PROF. UNIV. DR. ANDREI MOTOC,
Prorector Studii Postuniversitare şi Rezidenţiat
5.                PROF. UNIV. DR. DOREL SĂNDESC,
Prorector Dezvoltare Academică
6.                PROF. UNIV. DR. VICTOR DUMITRAŞCU,
Prorector pentru Probleme Social Administrative
7.                PROF. UNIV. DR. CLAUDIA BORZA,
Prorector Relaţii Internaţionale
8.                PROF. UNIV. DR.  CRISTINA-ADRIANA DEHELEAN,
Director CSUD
9.                PROF. UNIV. DR. ROMULUS BOGDAN TIMAR,
Decan Facultatea de Medicină
10.             PROF. UNIV. DR. MEDA-LAVINIA NEGRUŢIU,
Decan Facultatea de Medicină Dentară
11.             PROF.UNIV.DR. CODRUŢA-MARINELA ŞOICA
Decan Facultatea de Farmacie
12.             PROF. FILIP FIAT,
Director General Administrativ
13.             Student CAMPAN ANDRADA-ALEXANDRA,
Reprezentant din partea studenţilor
INVITAŢI CU CARACTER PERMANENT:
14.             PROF. UNIV. DR. MARIUS CRAINA,
Preşedintele Senatului
15.             PROF.UNIV.DR. TIBERIU BRATU,
Consilier al rectorului pentru relaţii instituţionale
16.             PROF.UNIV.DR. MIRELA DANINA MUNTEAN,
Consilier al rectorului pentru cercetare ştiinţifică
17.             PROF.UNIV.DR. MIHNEA MUNTEANU,
Consilier al rectorului pentru relaţii internaţionale
18.             PROF.UNIV.DR. ROMULUS ZORIN TIMAR,
Consilier al rectorului pentru probleme didactice
19.             Student KATHARINA LIEB,
Consilier al rectorului pentru probleme studenţeşti
20.             Ş.L. DR. ADRIAN MARCU,
Reprezentant din partea Sindicatului
21.             Dr. DANIELA-AURORA TĂNASE,
Secretar şef universitate
22.             Jr. LARISA-LILIANA GEAMĂNU,
Secretar şef adjunct universitate
23.             C.j. CRISTIAN HINŢ