NR. CRT. NUME, PRENUME
1.
PROF. UNIV. DR. OCTAVIAN MARIUS CREȚU,
Rector
2.
PROF. UNIV. DR. DANIEL-FLORIN LIGHEZAN,
Prorector Didactic
3.
PROF. UNIV. DR. CRISTIAN OANCEA,
Prorector pentru  Cercetare Științifică
4.
PROF. UNIV. DR. ANDREI MOTOC,
Prorector Studii Postuniversitare și Rezidențiat
5.
PROF. UNIV. DR. DOREL SĂNDESC,
Prorector Dezvoltare Academică
6.
PROF. UNIV. DR. VICTOR DUMITRAȘCU,
Prorector pentru Probleme Social Administrative
7.
  PROF. UNIV. DR. CLAUDIA BORZA,
 Prorector Relații Internaționale
8.
PROF. UNIV. DR.  CRISTINA-ADRIANA DEHELEAN,
Director CSUD
9. PROF. UNIV. DR. ROMULUS BOGDAN TIMAR,
Decan Facultatea de Medicină
10.  PROF. UNIV. DR. MEDA-LAVINIA NEGRUŢIU,
Decan Facultatea de Medicină Dentară
11. PROF.UNIV.DR. CODRUȚA-MARINELA ȘOICA,
Decan Facultatea de Farmacie
12. PROF. FILIP FIAT,
Director General Administrativ
13.  Student DORIAN HANDRO,
Reprezentant din partea studenților
                         INVITAŢI CU CARACTER PERMANENT:
14.
PROF. UNIV. DR. MARIUS CRAINA,
Președintele Senatului
15. PROF.UNIV.DR. TIBERIU BRATU,
Consilier al rectorului pentru relații instituționale
16.  PROF.UNIV.DR. MIRELA DANINA MUNTEAN,
Consilier al rectorului pentru cercetare științifică
17.  PROF.UNIV.DR. MIHNEA MUNTEANU,
Consilier al rectorului pentru relații internaționale
18. PROF.UNIV.DR. ROMULUS ZORIN TIMAR,
Consilier al rectorului pentru probleme didactice
19. Student KATHARINA LIEB,
Consilier al rectorului pentru probleme studențești
20. ASIST. UNIV. DR. NILIMA R. KUNDNANI,
Consilier al Rectorului în probleme privind studenții străini
21. Ș.L. DR. ADRIAN MARCU,
Reprezentant din partea Sindicatului
22. Jr. MIRIAM CĂTANĂ,
Secretar șef universitate
23. Jr. LARISA-LILIANA GEAMĂNU,
Șef Serviciu Secretariat Administrativ
24. C.j. CRISTIAN HINȚ