Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara  organizează studii universitare de master în domeniul Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie

Prin programele studiilor universitare de master se asigură absolvenţilor cu diplomă de licenţă: aprofundarea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat; obţinerea de competenţe complementare pentru cei care au efectuat studii de licenţă; dezvoltarea capacităţilor de derulare a activităţilor de cercetare ştiinţifică.

Programele de studii universitare de master pot avea caracter ştiinţific (în sensul aprofundării complementare sau interdisciplinare unui domeniu de studiu şi care au ca obiectiv major formarea competenţelor specifice de cercetare ştiinţifică) sau de profesionalizare (în sensul dezvoltării competenţelor profesionale necesare pentru piaţa forţei de muncă din România şi Uniunea Europeană).

 Studiile de masterat au o durată de 2 – 4 semestre şi corespund unui număr de 30 de credite transferabile pentru un semestru de studiu.

Secretar Studii universitare de Master,
Alina Hoancă
Telefon: 0256/295157
E-mail: masterat@umft.ro