Concursuri posturi didactice

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara este formată dintr-un corp academic performant și calificat.
Corpul academic al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, format din cadre didactice angajate pe perioadă determinată și nedeterminată în cadrul universității, asigură o proporție cu privire la raportul dintre posturile didactice ocupate și posturile didactice vacante, în conformitate cu recomandările Autorității Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.
Pentru a-și îndeplini misiunea și obiectivele, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara are nevoie de oameni dinamici, care să-și îmbunătățească permanent cunoștințele și rezultatele.
În privința posturilor vacante, este respectată piramida distribuției posturilor între gradele didactice profesionale (asistenți universitari, șefi de lucrări, conferențiari și profesori universitari) generând astfel premisele unei evoluții naturale, sănătoase a structurii de personal, fiind posibilă dezvoltarea corpului academic în perspectivă, atât prin înființarea de posturi pentru atragerea de personal pe treptele inițiale ale carierei cât și perspectiva promovării personalului existent pe trepte superioare ale ierarhiei academice.
Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, se desfășoară în conformitate cu prevederile următoarelor documente de referință:
– Legea Învățământului Superior nr. 199/2023;
– Regulament pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
Pentru informații privind concursurile pentru posturile didactice vacante vă rugăm să vă adresați Direcției Resurse Umane /Compartimentul Evaluare profesională și concursuri la adresa de e-mail: concurs@umft.ro