FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

 

P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România

Programul de lucru cu publicul este de Luni până Vineri, între orele 12°°- 15°°


SOLICITĂRI AUDIENȚE DECAN PROF.UNIV.DR. MEDA-LAVINIA NEGRUȚIU – adresa de email: stoma@umft.ro

 

SECRETAR ȘEF FACULTATE

Adresabilitatea secretarului șef de facultate către studenții Facultății de Medicină Dentară este exprimată prin:

 • Comunicare și consiliere:
  – Informații referitoare la înregistrarea și gestionarea documentelor studenților, inclusiv în ceea ce privește documentele universitare și actele de studii, etc;
  – Depunerea cererilor privind mobilitatea studenților și recunoașterea creditelor transferabile;
  – Consiliere cu privire la procedurile academice, respectiv documente privind  înscrierea, opțiunile de studiu, regulamentele și procedurile universitare;
  – Informații despre acordarea burselor și a alte forme de sprijin financiar;
  – Informații despre taxele de școlarizare și modalitățile de plată;
  – Comunicarea cu studenții în ceea ce privește întrebările referitoare la situația profesională.
 • Transparență în decizii:
  – Postarea pe site-ul universității a proceselor decizionale ale facultății.

 • Respect și empatie:
  – Abordarea cu respect și empatie a întrebărilor și problemelor studenților în acord cu reglementările interne și legislația în vigoare.

Termenul de soluționare a solicitărilor este conform legislației în vigoare.

 

Facultatea

Programul de studii universitare de licență

Funcţia

Nume complet
(Prenume, Nume)

E-mail

Telefon

 

MEDICINĂ DENTARĂ

DECANAT/SECRETARIAT FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

stoma@umft.ro

 

0256 220480

0256/204250 interior 1404

Secretar Şef Facultatea de Medicină Dentară

 

 

dr. Daniela Aurora Tănase

 

dana.tanase@umft.ro

0256 220480

0256/204250 interior 1404

MEDICINĂ DENTARĂ

Secretar

Florica-Georgeta Guleș

florica.gules@umft.ro

 

0256 220480

0256/204250 interior 1404

MEDICINĂ DENTARĂ în limba engleză

Secretar

Maša Anghelescu

 

anghelescu.masa@umft.ro

0256 220480

0256/204250 interior 1404

TEHNICĂ DENTARĂ

ASISTENȚĂ DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ

MEDICINĂ DENTARĂ

Secretar

Romina Loredana Ilie

MEDICINĂ DENTARĂ

Secretar

Andreea Stoica