Facultatea de Farmacie are următoarele programe de studii:

 • FARMACIE (în limba română) – 5 ANI
 • FARMACIE (în limba franceză) – 5 ANI
 • COSMETICĂ MEDICALĂ ȘI TEHNOLOGIA PRODUSULUI COSMETIC – 3 ANI
 • ASISTENŢĂ DE FARMACIE (la Lugoj) – 3 ANI ( în lichidare)

FACULTATEA DE FARMACIE
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
FARMACIE (Admitere tip 2)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 5 ani, 300 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor Test grilă de verificare a cunoștințelor, care cuprinde: – 50 de întrebări de Biologie (Manual 1, clasa a XI-a). Media finală de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat. Accesând următorul link veți găsi informațiile complete referitor la proba de concurs și notare https://www.umft.ro/admitere-ciclul-licenta-2023/
 • Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
 • Candidații au posibilitatea de a achiziționa cartea de Biologie – Teste pentru concursul de admitere la Facultățile de Farmacie și laprogramele de studii de Asistență medicală generală, Asistență medicală generală(Lugoj), Asistență medicală generală (Deva), Balneofiziokinetoterapie, Nutriție și dietetică, Tehnică dentară, Asistență de profilaxie stomatologică, Farmacie, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, ale UMF „Victor Babeş” din Timișoara, ediție revizuită în 2023 – 30 RON. Accesând următorul link veți găsi informațiile complete referitor la achiziționarea cărții de teste https://www.umft.ro/vanzare-teste-admitere-umft-2023/
 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 3 iulie – 14 iulie 2023 ora 14,00.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 21 iulie 2023
 • Locuri disponibile: 50 locuri buget + 20 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5.500 ron/an.
 • Competențe obținute în urma absolvirii:
  – Proiectarea, formularea, prepararea și condiționarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate.
  – Depozitarea, conservarea, distribuția medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate.
  – Eliberarea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate și asistență farmaceutică.
  – Analiza și controlul substanțelor, medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate, analiza în laboratoare de biochimie, toxicologie și igiena mediului și alimentelor.
  – Managementul, marketingul și administrația în domeniul sănătății.
  – Consultanța și expertiza în domeniul medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere programe licență 2023.

FACULTATEA DE FARMACIE
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
FARMACIE (în limba franceză) (Admitere tip 3)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii acreditat, cu predare în limba franceză
 • Forma de învățământ:  cu frecvență, durata studiilor de 5 ani, 300 de credite ECTS/SECT.
 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni străini, care provin din state terţe (non-UE):
  Concursul de admitere va consta în clasificarea candidaților, în ordinea opțiunilor exprimate și a mediei obținute prin aplicarea formulei de calcul de mai jos:

 

 • Înscrierile se vor desfășura în perioada: 02 iunie – 31 iulie 2023, ora 12:00 (ora României)
 • Clasificarea candidaților: 01 august 2023
 • Locuri disponibile: 60 locuri cu taxă;
 • Taxa de studiu: 8.000 Euro/an

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere Internațional 2023, respectiv www.umft.ro/fr, secțiunea Admission 2023

FACULTATEA DE FARMACIE
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
COSMETICĂ MEDICALĂ ȘI TEHNOLOGIA PRODUSULUI COSMETIC (Admitere tip 2)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE 

 • Program de studii cu autorizare de funcționare provizorie (AP), forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor, Test grilă de verificare a cunoștințelor, care cuprinde: – 50 de întrebări de Biologie (Manual 1, clasa a XI-a). Media finală de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat. Accesând următorul link veți găsi informațiile complete referitor la proba de concurs și notare https://www.umft.ro/admitere-ciclul-licenta-2023/
 • Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
 • Candidații au posibilitatea de a achiziționa cartea de Biologie – Teste pentru concursul de admitere la Facultatea de Farmacie și laprogramele de studii de Asistență medicală generală, Asistență medicală generală(Lugoj), Asistență medicală generală (Deva), Balneofiziokinetoterapie, Nutriție și dietetică, Tehnică dentară, Asistență de profilaxie stomatologică, Farmacie, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, ale UMF „Victor Babeş” din Timișoara, ediție revizuită în 2023 – 30 RON. Accesând următorul link veți găsi informațiile complete referitor la achiziționarea cărții de teste https://www.umft.ro/vanzare-teste-admitere-umft-2023/
 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 3 iulie – 14 iulie 2023 ora 14,00.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 21 iulie 2023
 • Locuri disponibile: 20 locuri buget + 20 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5.500 ron/an.
 • Competențe obținute în urma absolvirii:
  – Conceperea, prepararea și condiționarea produselor cosmetice și dermatocosmetice
  – Controlul calității și analiza produselor cosmetice și dermatocosmetice
  – Identificarea și stabilirea nevoilor de îngrijire a pielii, realizarea și aplicarea unui plan de îngrijire, aplicarea unui plan terapeutic
  – Consultanță și expertiză în aplicarea de tehnici și proceduri în domeniul cosmeticii, dermatocosmeticii și esteticii, etc.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere programe licență 2023.