Facultatea de Medicină a rezonat permanent cu evoluţia directivelor naţionale şi europene din domeniul educaţional medical, adaptându-şi programele de studiu astfel încât, în prezent, are următoarele programe de studii:

 • Medicină (limba română) – 6 ani – 360 credite;
 • Medicină (limba engleză) – 6  ani – 360 credite;
 • Medicină (limba franceză) – 6 ani – 360 credite;
 • Asistenţă medicală generală – 4 ani – 240 credite ;
 • Asistenţă medicală generală – Lugoj- 4 ani – 240 credite;
 • Asistenţă medicală generală – Deva- 4 ani – 240 credite;
 • Balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 3 ani – 180 credite;
 • Nutriţie şi dietetică – 3 ani – 180 credite.

FACULTATEA DE MEDICINĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
MEDICINĂ (Admitere tip 1)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 6 ani, 360 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor care cuprinde:
  – 60 de întrebări de Biologie (din tematica și bibliografia afișată pe site-ul universității) – punctaj maxim 60 puncte, echivalent cu nota 6 (șase);
  – 30 de întrebări de Chimie (din tematica și bibliografia afișată pe site-ul universității) – punctaj maxim 30 puncte, echivalent cu nota 3 (trei);
  – 10 puncte acordate din oficiu (pentru prezență), echivalente cu nota 1 (unu).

Punctajul final se obține prin însumarea punctajelor realizate de candidat la  Biologie și Chimie, la care se adaugă cele 10 puncte acordate pentru prezență.

Media finală de admitere:
– se calculează prin împărțirea punctajului final la 10, operație echivalentă cu următoarea formulă de calcul:
                                         1+6×(punctaj Biologie)/60 + 3×(punctaj Chimie)/30
– se exprimă cu două zecimale, fără rotunjire;
– media finală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).

 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 03 iulie – 14 iulie 2023, ora 1400.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 23 iulie 2023.
 • Locuri disponibile: 350 locuri buget + 95 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 10.000 RON/an.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2023.

FACULTATEA DE MEDICINĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
MEDICINĂ (în limba engleză)
(Admitere tip 3)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

Program de studii acreditat, cu predare în limba engleză
Forma de învățământ:  cu frecvență, durata studiilor de 6 ani, 360 de credite ECTS/SECT.

 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CH:
  – Concursul de admitere constă într-o probă scrisă sub forma unui test grilă de verificare a cunoștințelor, care cuprinde 50 de întrebări din biologie dintr-un total de 500 de întrebări cu caracter orientativ (care, împreună cu bibliografia, sunt afișate pe site-ul universităţii), dar poate conține și întrebări la prima vedere. Nota test grilă = 3 (pentru prezență)+7x(punctaj grilă)/50.
  – Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat și nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
  Înscrierile se vor desfășura în perioada: 02 iunie – 21 iulie 2023, ora 14:00 (ora României)
  Concursul de admitere se va desfășura în data de 27 iulie 2023ora 10 a.m. (ora României)
  – Locuri disponibile: 80 locuri cu taxă;
  Taxa de studiu: 8.000 Euro/an
 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni străini, care provin din state terţe (non-UE):

Concursul de admitere va consta în clasificarea candidaților, în ordinea opțiunilor exprimate și a mediei obținute prin aplicarea formulei de calcul de mai jos:

 Înscrierile se vor desfășura în perioada: 02 iunie – 31 iulie 2023, ora 12:00 (ora României)
Clasificarea candidaților: 01 august 2023
Locuri disponibile: 80 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 8.000 Euro/an

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere Internațional 2023, respectiv www.umft.ro/en, secțiunea Admission 2023

FACULTATEA DE MEDICINĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
MEDICINĂ (în limba franceză)
(Admitere tip 3)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

Program de studii acreditat, cu predare în limba franceză
Forma de învățământ:  cu frecvență, durata studiilor de 6 ani, 360 de credite ECTS/SECT.

 •  Concurs de admitere pentru candidații cetățeni români, UE, SEE, CH:
  – Concursul de admitere constă într-o probă scrisă sub forma unui test grilă de verificare a cunoștințelor, care cuprinde 50 de întrebări din biologie dintr-un total de 500 de întrebări cu caracter orientativ (care, împreună cu bibliografia, sunt afișate pe site-ul universităţii), dar poate conține și întrebări la prima vedere. Nota test grilă = 3 (pentru prezență)+7x(punctaj grilă)/50.
  – Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat și nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
  Înscrierile se vor desfășura în perioada: 02 iunie – 21 iulie 2023, ora 14:00 (ora României)
  Concursul de admitere se va desfășura în data de 27 iulie 2023ora 10 a.m. (ora României)
  – Locuri disponibile: 20 locuri cu taxă;
  Taxa de studiu: 8.000 Euro/an
 • Concurs de admitere pentru candidații cetățeni străini, care provin din state terţe (non-UE):

Concursul de admitere va consta în clasificarea candidaților, în ordinea opțiunilor exprimate și a mediei obținute prin aplicarea formulei de calcul de mai jos:

 Înscrierile se vor desfășura în perioada: 02 iunie – 31 iulie 2023, ora 12:00 (ora României)
Clasificarea candidaților: 01 august 2023
Locuri disponibile: 40 locuri cu taxă;
Taxa de studiu: 8.000 Euro/an

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea Admitere Internațional 2023, respectiv www.umft.ro/fr, secțiunea Admission 2023

FACULTATEA DE MEDICINĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (Admitere tip 2)
Locația geografică de desfășurare: Timișoara
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 4 ani, 240 de credite ECTS/SECT, locația geografică: Timișoara.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor – test grilă, care cuprinde:
  – 50 de întrebări de Biologie (din tematica și bibliografia afișată pe site-ul universității) – punctaj maxim 50 puncte, echivalent cu nota 7;
  – punctajul acordat din oficiu (pentru prezență) este echivalent cu nota 3;
  Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7 (șapte) cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3 (trei) acordată pentru prezență: notă test grila = 3+7 × (punctaj grilă)/50.
  Formula de calcul a mediei finale de admitere este:

  notă test grilă + medie bacalaureat

                         2

  Media finală de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat.
  Media finală minimă de admitere se exprimă cu două zecimale, fără rotunjire.Media finală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).

 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 03 iulie – 14 iulie 2023, ora 1400.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 21 iulie 2023.
 • Locuri disponibile: 20 locuri buget + 80 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5.500 RON/an.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2023.

FACULTATEA DE MEDICINĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (LA LUGOJ)
(Admitere tip 2)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 4 ani, 240 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor – test grilă, care cuprinde:
  50 de întrebări de Biologie (din tematica și bibliografia afișată pe site-ul universității) – punctaj maxim 50 puncte, echivalent cu nota 7;
  – punctajul acordat din oficiu (pentru prezență) este echivalent cu nota 3;
  Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7 (șapte) cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3 (trei) acordată pentru prezență: notă test grila = 3+7× (punctaj grilă)/50.
  Formula de calcul a mediei finale de admitere este:

  notă test grilă + medie bacalaureat

                         2
  Media finală de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat.
  Media finală minimă de admitere se exprimă cu două zecimale, fără rotunjire.
  Media finală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).

 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 03 iulie – 14 iulie 2023, ora 1400.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 21 iulie 2023.
 • Locuri disponibile: 15 locuri buget + 60 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5.500 RON/an.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2023.

FACULTATEA DE MEDICINĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ (DEVA)
(Admitere tip 2)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii cu durata studiilor de 4 ani, 240 de credite ECTS/SECT, forma de învățământ: cu frecvență, (AP).
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor – test grilă, care cuprinde:
  50 de întrebări de Biologie (din tematica și bibliografia afișată pe site-ul universității) – punctaj maxim 50 puncte, echivalent cu nota 7;
  – punctajul acordat din oficiu (pentru prezență) este echivalent cu nota 3;
  Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7 (șapte) cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3 (trei) acordată pentru prezență: notă test grila = 3+7× (punctaj grilă)/50.
  Formula de calcul a mediei finale de admitere este:

  notă test grilă + medie bacalaureat

                         2
  Media finală de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat.
  Media finală minimă de admitere se exprimă cu două zecimale, fără rotunjire.
  Media finală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).

 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 03 iulie – 14 iulie 2023, ora 1400.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 21 iulie 2023.
 • Locuri disponibile: 15 locuri buget + 60 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5.500 RON/an.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2023.

FACULTATEA DE MEDICINĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE
(Admitere tip 2)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor – test grilă, care cuprinde:
  – 50 de întrebări de Biologie (din tematica și bibliografia afișată pe site-ul universității) – punctaj maxim 50 puncte, echivalent cu nota 7;
  – punctajul acordat din oficiu (pentru prezență) este echivalent cu nota 3;
  Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7 (șapte) cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3 (trei) acordată pentru prezență: notă test grila = 3+7× (punctaj grilă)/50.
  Formula de calcul a mediei finale de admitere este:

  notă test grilă + medie bacalaureat

                         2
  Media finală de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat.
  Media finală minimă de admitere se exprimă cu două zecimale, fără rotunjire.
  Media finală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).

 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 03 iulie – 14 iulie 2023, ora 1400.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 21 iulie 2023.
 • Locuri disponibile: 30 locuri buget + 50 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5.500 RON/an.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2023.

FACULTATEA DE MEDICINĂ
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:
NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ (Admitere tip 2)
DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE

 • Program de studii acreditat, forma de învățământ: cu frecvență, cu durata studiilor de 3 ani, 180 de credite ECTS/SECT.
 • Admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise de verificare a cunoștințelor – test grilă, care cuprinde:
  – 50 de întrebări de Biologie (din tematica și bibliografia afișată pe site-ul universității) – punctaj maxim 50 puncte, echivalent cu nota 7;
  – punctajul acordat din oficiu (pentru prezență) este echivalent cu nota 3;
  Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7 (șapte) cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3 (trei) acordată pentru prezență: notă test grila = 3+7× (punctaj grilă)/50.
  Formula de calcul a mediei finale de admitere este:
  notă test grilă + medie bacalaureat

                         2
  Media finală de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat.
  Media finală minimă de admitere se exprimă cu două zecimale, fără rotunjire.
  Media finală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).

 • Înscrierile se vor desfășura în perioada 03 iulie – 14 iulie 2023, ora 1400.
 • Concursul de admitere se va desfășura în data de 21 iulie
 • Locuri disponibile: 10 locuri buget + 15 locuri la taxă.
 • Taxa de studiu: 5.500 RON/an.

Mai multe informații puteți obține accesând site-ul universității: www.umft.ro, secțiunea admitere 2023.