Prof. univ. dr. Claudia BORZA

📃 Curriculum vitae

📋 Declarația de avere și de interese 2022

📋 Declarația de avere și de interese 2021

📋 Declarația de avere și de interese 2020

 

ORGANIZARE PRORECTORAT RELAȚII INTERNAȚIONALE

Funcţie

Titulatură şi Nume

E-mail/Telefon

 

 

 

PRORECTOR RELAȚII INTERNAȚIONALE

Prof. Univ. Dr. Claudia BORZA
prorectorinternational@umft.ro
Tel: +40 256 434418

 

SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

DIRECȚII DE DEZVOLTARE

ȘEF SERVICIU

Agnes Balint

relint@umft.ro
Tel: +40 256 434418

SECRETAR STUDENȚI

SECRETAR  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE EUROPA

Cristina Irimia

international@umft.ro
Tel: +40 256 220482

DIRECTOR DIRECȚIA DE DEZVOLTARE EUROPA

Prof. Univ. Dr. Mihnea MUNTEANU

mihneam1@gmail.com

SECRETAR SPECIALIZARE

SECRETAR  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ASIA CENTRALĂ

Miriana Gabriela Tomici

specializare_straini@umft.ro
Tel: +40 256 220482

DIRECTOR DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ASIA CENTRALĂ

 Prof. Univ. Dr. Adrian NEAGU

neagu@umft.ro
Tel: +40 256 490 288

SECRETAR STUDENȚI

 SECRETAR  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ISRAEL-ASIA MICĂ

Viorica Dănețiu

international@umft.ro
Tel: +40 256 220482

DIRECTOR DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ISRAEL-ASIA MICĂ

Prof. Univ. Dr. Simona Ruxanda DRĂGAN

simona.dragan@umft.ro

SECRETAR STUDENȚI

 SECRETAR  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE EX REPUBLICI SOVIETICE

Viorica Dănețiu

international@umft.ro
Tel: +40 256 220482

DIRECTOR DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REPUBLICI EX-SOVIETICE

Ș.L.Dr. Adrian Cosmin ILIE

ilie.adrian@umft.ro

SECRETAR STUDENȚI

 SECRETAR  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ALUMNI ȘI MAGREB

Andreea Drăgan

international@umft.ro
Tel: +40 256 220482

DIRECTOR DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ALUMNI și MAGREB

Conf. Univ. Dr. Andrei BRÎNZEU

brinzeu.andrei@gmail.com

SECRETAR SPECIALIZARE

SECRETAR  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DIASPORA ȘI ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Diana Iovanovici

specializare_straini@umft.ro
Tel: +40 256 220482

DIRECTOR DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DIASPORA ȘI ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Conf. Univ. Dr. Camelia Gurban

gurban.camelia@umft.ro

ORGANIZATOR MOBILITĂȚI ERASMUS

Agnes Balint

relint@umft.ro

DIRECTOR DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ERASMUS

 Prof. Univ. Dr. Mihai GAFENCU

mgafencu@umft.ro
Tel: +40 256 434418