Atribuții

Prorectorul are atribuții în ceea ce privește relațiile internaționale și parteneriatele academice:

 1. Coordonează, orientează, controlează și răspunde de imaginea universității și întreaga activitate de orientare profesională, reprezentare și relații internaționale;
 2. Promovează universitatea prin dezvoltarea și distribuirea de materiale de prezentare în limba română și în limbile de circulație internațională în țară și în străinătate;
 3. Inițiază realizarea acordurilor de cooperare academică și științifică cu universități din țară și din străinătate și pregătește documentele și informațiile necesare în acest sens;
 4. Analizează posibilitățile de afiliere a universității la organizații interne și internaționale din domeniul educației și cercetării științifice medicale și farmaceutice;
 5. Coordonează direcțiile de dezvoltare care fac parte din prorectorat;
 6. Gestionează acordurile bilaterale încheiate cu universitățile partenere din străinătate;
 7. Coordonează admiterea studenților internaționali;
 8. Stabilește condițiile de admitere a studenților internaționali conform reglementărilor Ministerului Educației din România;
 9. Coordonează evenimentele naționale și internaționale pentru recrutarea de noi studenți internaționali;
 10. Răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației și reglementărilor referitoare la domeniul pe care îl coordonează;
 11. Stabilește procedurile de lucru la nivelul activității de care răspunde.

ORGANIZARE PRORECTORAT RELAȚII INTERNAȚIONALE

Funcţie

Titulatură şi Nume

E-mail/Telefon

 

 

 

PRORECTOR RELAȚII INTERNAȚIONALE

Prof. Univ. Dr. Claudia BORZA
prorectorinternational@umft.ro
Tel: +40 256 434418

 

SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

DIRECȚII DE DEZVOLTARE

ȘEF SERVICIU

Agnes Balint

relint@umft.ro
Tel: +40 256 434418

SECRETAR STUDENȚI

SECRETAR  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE EUROPA

Cristina Irimia

international@umft.ro
Tel: +40 256 220482

DIRECTOR DIRECȚIA DE DEZVOLTARE EUROPA

Prof. Univ. Dr. Mihnea MUNTEANU

mihneam1@gmail.com

SECRETAR SPECIALIZARE

SECRETAR  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ASIA ȘI MAGREB

Miriana Gabriela Tomici

specializare_straini@umft.ro
Tel: +40 256 220482

DIRECTOR DIRECȚIA DE DEZVOLTARE  ASIA ȘI MAGREB

 Prof. Univ. Dr. Adrian NEAGU

neagu@umft.ro
Tel: +40 256 490 288

SECRETAR STUDENȚI

SECRETAR  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ISRAEL-ASIA MICĂ

Viorica Dănețiu

international@umft.ro
Tel: +40 256 220482

DIRECTOR DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ISRAEL-ASIA MICĂ

Prof. Univ. Dr. Simona Ruxanda DRĂGAN

simona.dragan@umft.ro

SECRETAR STUDENȚI

SECRETAR  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ALUMNI ȘI ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Andreea Drăgan

international@umft.ro
Tel: +40 256 220482

DIRECTOR DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ALUMNI ȘI ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Ș.L. Dr. Romanița Adelina Delia JUMANCA

romanita.jumanca@umft.ro

ORGANIZATOR MOBILITĂȚI ERASMUS

Agnes Balint

relint@umft.ro
Tel: +40 256 434418

DIRECTOR DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ERASMUS

 Prof. Univ. Dr. Mihai GAFENCU

mgafencu@umft.ro
Tel: +40 256 434418