Abilitarea reprezintă certificarea calităţii unei persoane de a conduce lucrări de doctorat.

Atestatul de abilitare este acordat prin ordin al ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Teza de abilitare relevă capacităţile şi performanţele didactice şi de cercetare. Teza prezintă în mod documentat realizările profesionale obţinute ulterior conferirii titlului de doctor în ştiinţă, care probează originalitatea şi relevanţa contribuţiilor academice, ştiinţifice şi profesionale şi care anticipează o dezvoltare independentă a viitoarei cariere de cercetare şi/sau universitare.

Teza de abilitare se bazează pe rezultatele ştiinţifice publicate/brevetate sau pe realizările profesionale făcute publice anterior depunerii dosarului de abilitare şi ulterior obţinerii titlului de doctor, făcând trimitere la respectivele publicaţii, brevete sau realizări fără a fi obligatorie reproducerea lor. Acestea se prezintă succint în scopul indicării evoluţiei şi dezvoltării carierei academice, ştiinţifice şi profesionale, precum şi a direcţiilor principale şi de dezvoltare viitoare ale acesteia, în contextul global al realizărilor ştiinţifice semnificative şi de actualitate din domeniul de specialitate al autorului tezei de abilitare.

Susţinerea în sesiune publică a tezei de abilitare şi obţinerea atestatului de abilitare se realizează numai în cadrul unei Instituţii Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD)/Instituţii Organizatoare de Doctorat (IOD), în domeniul solicitat de candidat.

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare este stabilită de Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 5229 din 17 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare. Comisia pentru evaluarea tezei de abilitare

Comisia de abilitare propusă de IOSUD/IOD este formată din 3 membri titulari şi 2 membri supleanţi, specialişti cu renume în domeniul de doctorat vizat de candidat, care deţin calitatea de conducător de doctorat şi nu se află în situaţia de conflict de interese.

În cazul în care oricare dintre membrii titulari ai comisiei de abilitare se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor, acesta se înlocuieşte cu unul din cei 2 membri supleanţi.

Cel puţin 2 dintre membrii comisiei de abilitare îşi desfăşoară activitatea în afara IOSUD/IOD care organizează procesul de obţinere a atestatului de abilitare sau în afara instituţiei din care provine candidatul, dacă acestea sunt distincte.