Brevete

Brevetele de invenţie reprezintă o formă de proprietate intelectuală, care conferă titularului anumite drepturi legale care descurajează producători / inventatori rivali să utilizeze sau să copieze produsele sau procedeele protejate prin brevetare.
Pentru ca o invenţie să fie brevetabilă este necesar ca aceasta să fie nouă, adică să nu fie susceptibilă de plagierea unor alte invenţii, să aibe un caracter inventiv (să nu fie evidentă în raport cu ceea ce se cunoaşte deja în domeniul respectiv) şi să aibe aplicabilitate industrială.

La nivelul universităţii, activitatea de inventică este sprijinită şi coordonată de către Dl. Conf.dr. Florin Borcan (Facultatea de Farmacie – Dep. I), care poate fi contactat telefonic (nr. 0722.371025) sau prin e-mail (fborcan@umft.ro). Pentru stimularea activităţii de inventică, conducerea universităţii are în vedere alocarea unui buget din care să se premieze grupurile de cercetători care ajung să depună cereri de brevet de invenţie şi în special pe angajaţii UMFVBT care ajung să obţină brevetarea invenţiilor.
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” din Timişoara a început să fie o prezenţă constantă la saloanele de invenţii din România.

 
  • Autori de invenții

    Angajaţii UMFVBT au fost implicaţi întotdeauna în diferite grupuri de cercetare, astfel o parte dintre aceştia devenind autorii unor invenţii, dintre care amintim: Stoica FT, Bratu IT, Lupuliasa D. Unguent […]

     
  •