Prof. univ. dr. Victor DUMITRAȘCU

 

📃 Curriculum vitae

📋 Declarația de avere și de interese 2022

📋 Declarația de avere și de interese 2021

📋 Declarația de avere și de interese 2020

 

Prorectorul cu probleme administrative şi sociale are următoarele atribuţii:

  1. coordonează activităţile social administrative din universitate împreună cu Directorul general administrativ;
  2. coordonează activităţile legate de cazarea studenţilor în căminele studenţeşti;
  3. coordonează activitatea legată de acordarea burselor studenţeşti, burse de excelenţă, burse de merit, burse de studiu şi burse sociale;
  4. evaluează starea patrimoniului universităţii şi propune măsurile ce se impun;
  5. coordonează Centrul de orientare profesională a studenţilor;
  6. asigură participarea la programe de stagii de studii şi de cercetare în ţară şi străinătate a studenţilor din universitate;
  7. răspunde de cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei şi reglementărilor privind domeniul pe care îl coordonează;
  8. stabileşte procedurile de lucru la nivelul activităţii de care răspunde.