PLANUL STRATEGIC AL PRORECTORATULUI DE RELAŢII INTERNAŢIONALE 2020 – 2027

Misiunea prorectoratului de relații internaționale

Misiunea Prorectoratului de Relaţii Internaţionale derivă, automat, din misiunea Universităţii, cu accent pe aspectul de internaţionalizare, pe extinderea internaționalizării prin încurajarea mobilităților  (programul Erasmus, burse de vară), respectând cu strictețe recomandările și prevederile Comisiei Europene în ceea ce privește strategia instituțională:

 • misiunea prioritară este de a pregăti medici, medici stomatologi şi farmacişti capabili să ofere servicii de specialitate  şi de o înaltă calitate profesională;
 • menţinerea unor standarde academice înalte prin oferirea unei curricule aliniate celor mai noi cerinţe impuse de domeniul sănătăţii;
 • pregătirea de absolvenţi apţi să funcţioneze eficient atât individual, cât şi în instituţii de îngrijire a sănătăţii care solicită muncă în echipă;
 • extinderea colaborărilor externe cu cercetători şi cadre didactice din universităţi de renume;
 • încurajarea mobilităţilor studenţeşti/cadre didactice/personal auxiliar oferă posibilitatea participanţilor de a acumula experienţă internaţională;
 • dezvoltarea cooperării cu parteneri din alte țări în cadrul unei strategii clare de internaționalizare;
 • promovarea și sprijinul mobilităților de studenți și personal, în special celor cu oportunități reduse, și dezvoltarea unor politici non-discriminatorii;
 • recunoașterea importanței și asigurarea vizibilității rezultatelor obținute de membrii personalului implicați în mobilități individuale sau în proiecte de cooperare cu parteneri strategici;
 • analiza rezultatelor monitorizării interne a mobilităților și activităților de cooperare europene și internaționale realizate, îmbunătățindu-și  performanța internațională;
 • respectarea în totalitate a principiilor nediscriminării, transparenței și incluziunii așa cum sunt ele definite în Carta instituțională;
 • asigurarea în mod egal și echitabil a accesului tuturor participanților din toate mediile sociale, cu atenție sporită la includerea celor cu mai puține oportunități.
ARHIVĂ