Adresa: Piața Eftimie Murgu nr. 2, 300041 Timișoara, România
Orar cu publicul: 11 AM – 13 PM, Luni-Vineri

Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” din Timişoara este o universitate care îmbina o tradiţie strălucită cu o dezvoltare dinamică şi vizionară. In acest context, integrarea si vizibilitatea instituţiei noastre pe plan internaţional este una dintre priorităţile strategice ale actualei conduceri. Prin prisma noii strategii de internaţionalizare, integrarea în peisajul universităţilor medicale europene este obiectivul major. Prorectoratul Relații Internaționaleal UMFVBT contribuie la punerea în practică a armonizării invăţământului superior prin programele de mobilităţi şi de schimburi şi prin validarea cunoştinţelor dobândite, cu ajutorul ECTS.

Deschisă spre SPATIUL EUROPEAN AL INVATAMANTULUI SUPERIOR, atentă la recunoaşterea reciprocă, preocupată să amelioreze calitatea invăţământului şi a cercetării şi sa vada in diversitatea culturală un atu în beneficiul studenţilor, universitatea noastră intruneşte toate condiţiile pentru a fi o universitate europeană.

Obiectivele Prorectoratului Relaţii Internaţionale sunt de promovare si monitorizare a participării cadrelor didactice si a studenţilor în programe academice europene şi internaţionale, conferinţe, congrese, seminarii etc. Totodată, se sistematizează informaţii privind grupurile ţintă pentru programe de mobilitate, proiecte europene şi internaţionale, în ambele sensuri ale mobilităţii. PRI are misiunea de a facilita si coordona schimburile internaţionale în domeniul invăţământului şi cercetării, de a face cunoscută universitatea pe plan internaţional, de a contribui la creşterea calităţii invăţământului medical, prin internaţionalizare.

Misiunea prorectoratului de relații internaționale reflectată în strategia noastră de internaţionale pentru 2020-2024 ar putea fi însumată astfel:

 • misiunea prioritară este de a pregăti medici, medici stomatologi şi farmacişti capabili să ofere servicii de specialitate sigure, eficiente şi de o înaltă calitate profesională;
 • menţinerea unor standarde academice înalte prin oferirea unei curricule aliniate celor mai noi cerinţe impuse de domeniul sănătăţii;
 • pregătirea de absolvenţi apţi să funcţioneze eficient atât individual, cât şi în instituţii de îngrijire a sănătăţii care solicită muncă în echipă;
 • extinderea colaborărilor externe cu cercetători şi cadre didactice din universităţi de renume;
 • încurajarea mobilităţilor studenţeşti/cadre didactice/personal auxiliar oferă posibilitatea participanţilor de a acumula experienţă internaţională;
 • dezvoltarea cooperării cu parteneri din alte țări în cadrul unei strategii clare de internaționalizare;
 • promovarea și sprijinul mobilităților de studenți și personal, în special celor cu oportunități reduse, și dezvoltarea unor politici non-discriminatorii;
 • existența unei politici clare orientate spre dezvoltarea de activități de predare transnaționale;
 • recunoașterea importanței și asigurarea vizibilității rezultatelor obținute de membrii personalului implicați în mobilități individuale sau în proiecte de cooperare cu parteneri strategici;
 • analiza rezultatelor monitorizării interne a mobilităților și activităților de cooperare europene și internaționale realizate, îmbunătățindu-și astfel performanța internațională;
 • respectarea în totalitate a principiilor nediscriminării, transparenței și incluziunii așa cum sunt ele definite în Carta instituțională;
 • asigurarea în mod egal și echitabil a accesului tuturor participanților din toate mediile sociale, cu atenție sporită la includerea celor cu mai puține oportunități.

Puncte strategice pentru dezvoltarea internaţionalizării

 1. Internaţionalizarea trebuie să ocupe o poziţie centrală în cadrul misiunii universităţii, a politicii şi ale activităţilor de bază.
 2. Dezvoltarea de parteneriate internaţionalizare ca platforme dinamice de cercetare, predare şi beneficii reciproce în secolul 21.
 3. Globalizarea procesului didactic prin alinierea curriculelor, la toate disciplinele şi la toate nivelurile.
 4. Sprijinirea cadrului internaţional necesar dezvoltării cercetării, în vederea creerii de noi centre de excelenţă.
 5. Implicarea în activităţi internaţionale împreună cu alte universităţi, organizaţii şi agenţii din ţară.
 6. Extinderea studiilor în străinătate cu accent pe dobândirea de cunoştinţe care, puse în practică, să ducă la dezvoltarea interacţiunilor şi cooperării internaţionale.
 7. Creşterea continuă a numărului de studenţi străini înscrişi în toate ciclurile de  studii în cadrul universităţii.
 8. Explorarea potenţialului unei tehnologii avansate a informaţiei  pentru creerea de forme inovatoare de învăţare care înainte nu erau posibile (oferirea de pachete de e-learning studenţilor plecaţi în mobilitate externă).
 9. Introducerea unor programe de dezvoltare profesională dinamice care să pregătească cadrele didactice şi auxiliare pentru o activitate internaţională eficientă (cursuri de limbă, cursuri de specializare).
 10. Dezvoltarea unei baze de resurse care să permită implementarea şi dezvoltarea activităţilor de mai sus.

ORGANIZARE PRORECTORAT RELAȚII INTERNAȚIONALE

Funcţie

Titulatură şi Nume

E-mail/Telefon

 

 

 

PRORECTOR RELAȚII INTERNAȚIONALE

Prof. Univ. Dr. Claudia BORZA
prorectorinternational@umft.ro
Tel: +40 256 434418

 

SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

DIRECȚII DE DEZVOLTARE

ȘEF SERVICIU

Agnes Balint

relint@umft.ro
Tel: +40 256 434418

SECRETAR STUDENȚI

SECRETAR  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE EUROPA

Cristina Irimia

international@umft.ro
Tel: +40 256 220482

DIRECTOR DIRECȚIA DE DEZVOLTARE EUROPA

Prof. Univ. Dr. Mihnea MUNTEANU

mihneam1@gmail.com

SECRETAR SPECIALIZARE

SECRETAR  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ASIA CENTRALĂ

Miriana Gabriela Tomici

specializare_straini@umft.ro
Tel: +40 256 220482

DIRECTOR DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ASIA CENTRALĂ

 Prof. Univ. Dr. Adrian NEAGU

neagu@umft.ro
Tel: +40 256 490 288

SECRETAR STUDENȚI

 SECRETAR  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ISRAEL-ASIA MICĂ

Viorica Dănețiu

international@umft.ro
Tel: +40 256 220482

DIRECTOR DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ISRAEL-ASIA MICĂ

Prof. Univ. Dr. Simona Ruxanda DRĂGAN

simona.dragan@umft.ro

SECRETAR STUDENȚI

 SECRETAR  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE EX REPUBLICI SOVIETICE

Viorica Dănețiu

international@umft.ro
Tel: +40 256 220482

DIRECTOR DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REPUBLICI EX-SOVIETICE

Ș.L.Dr. Adrian Cosmin ILIE

ilie.adrian@umft.ro

SECRETAR STUDENȚI

 SECRETAR  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ALUMNI ȘI MAGREB

Andreea Drăgan

international@umft.ro
Tel: +40 256 220482

DIRECTOR DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ALUMNI și MAGREB

Conf. Univ. Dr. Andrei BRÎNZEU

brinzeu.andrei@gmail.com

SECRETAR SPECIALIZARE

SECRETAR  DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DIASPORA ȘI ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Diana Iovanovici

specializare_straini@umft.ro
Tel: +40 256 220482

DIRECTOR DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DIASPORA ȘI ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Conf. Univ. Dr. Camelia Gurban

gurban.camelia@umft.ro

ORGANIZATOR MOBILITĂȚI ERASMUS

Agnes Balint

relint@umft.ro

DIRECTOR DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ERASMUS

 Prof. Univ. Dr. Mihai GAFENCU

mgafencu@umft.ro
Tel: +40 256 434418

Biroul Social și Consiliere Studenți Străini completează misiunea Prorectoratului Relații Internaționale, participând la coordonarea procesului de internaționalizare – intens susținut și promovat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Una dintre cele mai importante căi de acțiune în acest sens o reprezintă gestionarea oricăror situații, probleme de ordin social întâmpinate de cetățenii străini care studiază sau doresc să studieze în universitatea noastră.

Link Consiliere Profesională şi orientare în carieră pentru studenţii străini