Prof. univ. dr. Daniel LIGHEZAN
Programul de audienţe: Miercuri 12:00 – 14:00
Programarile se fac la telefon 0256.220.479

📃 Curriculum vitae

📋 Declarații de avere și de interese – 2023

📋 Declarații de avere și de interese – 2022

📋 Declarații de avere și de interese – 2021

📋 Declarații de avere și de interese – 2020

 

Prorectorul didactic este responsabil cu studiile universitare de licenţă şi master, precum şi cu evaluarea academică, şi are următoarele atribuţii:

 1. Coordonează, indrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate didactică din Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara.
 2. Este Președintele Comisiei de admitere;
 3. Coordonează procedurile de :
  • stabilire a ofertei educaţionale;
  • stabilire a cifrei de şcolarizare;
  • organizare şi desfăşurare a concursului de admitere;
  • întocmire şi eliberare a actelor de studii;
  • stabileşte politicile operaţionale şi procedurile de lucru la nivelul departamentelor;
 4. Coordonează programele universitare, activităţile didactice, elaborarea şi modificarea regulamentelor ce privesc:
  • studiile universitare de licenţă;
  • studiile universitare de masterat;
  • elaborarea şi actualizarea planurilor de învăţămînt şi programelor analitice;
  • aplicarea sistemului de credite transferabile (ECTS);
 5. Coordonează managementul resurselor umane privind:
  • întocmirea statelor de funcţii pentru personalul didactic;
  • organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice;
  • evaluarea volumului activităţilor didactice, a necesarului de personal didactic şi a cheltuielilor din fiecare facultate;
 6. Coordonează Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul universităţii şi prezintă rapoartele de evaluare Consiliului de administraţie şi Senatului;
 7. Coordonează activitatea de actualizare a Cartei pe toată perioada mandatului.
 8. Răspunde de cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei şi reglementărilor privind domeniul pe care îl coordonează;
 9. Stabileşte procedurile de lucru la nivelul activităţii de care răspunde.