PREȘEDINTELE SENATULUI

Prof. univ. dr. Marius CRAINA
mariuscraina@umft.ro

CONSILIUL SENATULUI:

 • Conf.univ.dr. LĂZUREANU Elena-Voichiţa
 • Prof.univ.dr. PANTEA Stelian
 • Prof.univ.dr. TIMAR Romulus-Zorin

PREȘEDINȚII COMSIILOR DE SPECIALITATE (PERMANENTE)

 1. Prof.univ.dr. SCHILLER Adalbert – preşedinte al Comisiei pentru studii universitare şi studii postuniversitare;  
 2. Prof.univ.dr. ENACHE Alexandra  – preşedinte al Comisiei de etică şi deontologie profesională a Senatului;
 3. Conf.univ.dr. LUCA Constantin Tudor – preşedinte al Comisiei de evaluare a performanţelor cadrelor didactice şi cercetării  ştiinţifice;
 4. Conf.univ.dr. HORHAT Florin George  – preşedinte al Comisiei pentru probleme social administrative şi studenţeşti;
 5. Prof.univ.dr. PREJBEANU Radu – preşedinte al Comisiei de evaluare a managementului universitar;
 6. Prof.univ.dr. POROJAN Liliana – preşedinte al Comisiei pentru imagine, relaţii internaţionale şi parteneriat academic,
 7. Prof.univ.dr. MUNTEAN Danina Mirela – preşedinte al Comisiei pentru revizuirea regulamentelor şi  a Cartei universitare;
 8. Prof.univ.dr. LEDEŢI Adriana Violeta – preşedinte al Comisiei pentru dezvoltare academică.