Prezentare cercetare

Una din caile prin care Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes”din Timisoara isi propune realizarea misiunii sale, asumata prin Carta, ca for de invatamant, stiinta si cultura, este promovarea cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice.
In toate catedrele si departamentele universitatii noastre se desfasoara activitati de cercetare, iar sustinerea financiara este asigurata, in cea mai mare masura, prin granturi sau contracte de cercetare.
Obiectivele principale ale Departamentului de Cercetare si Management al Granturilor sunt realizarea unor programe de cercetare cu implicaţii directe asupra consolidării societăţii cunoaşterii prin modernizarea şi eficientizarea bazei materiale a cercetării ştiinţifice din mediul universitar, sensibilizarea cercetatorilor in a-si orienta preocuparile cu precadere spre teme in care sunt sanse sa se gaseasca finantatori, stimularea diversificării formelor de participare la activităţi de cercetare ştiinţifică, atât cu organismele de finanţare naţionale, cât şi cu organismele internaţionale, dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin fonduri atrase pe baza de proiecte finantate de diverse organisme, substanţializarea activităţii centrelor de cercetare şi de excelenţă, crearea de centre de excelenta cu suportul cadrelor didactice si a Scolii doctorale, crearea deprinderilor de cercetare în rândul studenţilor, prin atragerea acestora în rezolvarea diverselor teme, implicarea studenţilor în activitatea de cercetare, organizarea de simpozioane şi conferinţe internaţionale, fie sub egida unor foruri profesionale de specialitate, fie în colaborare cu alte universităţi din străinătate.

 
 • Organizare

  Prorector Stiintific Prof. univ. dr. Cristian-Iulian Oancea oancea@umft.ro, tel.0256-295157   Tel./Fax.: +40 256/295157 E-mail: scr-stin@umft.ro   Activitate cercetare UMFVBT Tematici de cercetare

   
 •  
 • Plan managerial cercetare

  Strategia de cercetare în Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara în perioada 2013-2020 a fost aprobată prin H.S. nr. 3/5117/06.06.2013. Strategia de cercetare în Universitatea de Medicină […]

   
 •  
 • Reglementări cercetare

  Departamentul de Cercetare si Management al Granturilor este un organism de conducere academica organizata la nivelul UMFVBT si este condusa de Prorectorul pentru cercetarea stiintifica. Departamentul de cercetare stiintifica coordoneaza […]

   
 •